fbpx
מדריכי דירה ומשכנתא

בית משותף - מה זה ומה צריך לדעת

מעודכן ל-02/2019

כמה דירות זה בית משותף, מה כלול בו ומי מחליט

רובנו גרים בבית משותף, אבל מה זה? בית משותף הוא בית שיש בו שתי דירות לכל הפחות, לכל דירה יש בעלות נפרדת,  אך שאר החלקים בבניין שייכים במשותף לכל הדיירים. אלו יכולים לכלול את הגג, מעליות, מקלט, חדר מדרגות, מחסנים ועוד.

ההחלטות בבית המשותף נקבעות באסיפה המשותפת של הדיירים, אם כי היום יותר בתים עוברים לניהול של חברת ניהול. בית משותף צריך להיות רשום בפנקס הבתים המשותפים.

אם האסיפה לא קובעת תקנון  המחייב את כל דיירי הבית,  יחול התקנון שחל בתוספת חוק מקרקעין בשם חוק מצוי, תקנון זה קובע הוראות למינוי ועד בית,ניהול אסיפות דיירים. אחזקת הרכוש המשותף.שיעור השתתפות של כל דייר בהוצאות הדרושות להחזקתו של הרכוש המשותף. ביצוע תיקונים בבית המשותף וניהול חשבון הבנק.

כך למשל נקבע בתקנון שבעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.

תקנה אחרת,  בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה או   האסיפה הכללית הרגילה תבחר בנציגות בת אחד או יותר, אך לא יותר מחמישה חברים; בנציגות של יותר מאחד ייבחר אחד מחבריה כגזבר. לעיון נוסף בחוק

חשוב לדעת: שוכר דירה בבית משותף לא רשאי לקחת חלק באסיפה הכללית, אלא אם קיבל יפוי כח בכתב מבעל הדירה להשתתף ולהצביע במקומו

לכל דירה בבית משותף יש זכות הצבעה אחת וקול אחד בלבד באסיפה הכללית, גם אם לדירה אחת יש יותר מבעלים אחד

אסיפת דיירים כללית בבית משותף מיועדת לקבוע את דרכי ניהולו של הרכוש המשותף בבניין והשימוש בו

חברות ניהול בניינים משותפים, מה צריך לדעת

ועד הבית - כמה אתם משלמים על תחזוקת הבניין? וממה העלות מורכבת?

מעוניינים לשמוע הצעות להשקעה בנדל"ן? מלאו פרטים ונציג האתר יחזור אליכם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות