fbpx
יש לך שאלה?
חדשות

בנק ישראל - האצה בשכר הדירה

אנשי בנק ישראל יושבים ומצביעים אחת לתקופה אם להעלות ריבית או לא. הם מציבעים שלא כבר תקופה ארוכה והריבית היא אפסית -0.1%.

חמישה חברים בוועדה המוניטרית תמכו בהצעה להותיר את הריבית בעינה וחבר אחד תמך בהצעה להעלותה ל-0.25%. זה אותו חברה שהצביע כך גם פעם קודמת? מי זה החברה הזה, שלמרות הרוב, ממש לא בטוח שהא טועה? תבדקו ברשימת המשתתפים למטה.

כך או אחרת, חברי הוועדה התייחסו לשלושה פרמטרים כלכליים עיקריים - האינפלציה, המט"ח והדיור לרבות שוק השכירות. נראה שלמרות ירידת המחירים על פי נתוני הלמ"ס הם חוששים מירידה בהיצע הדירות וכן חוששים מההאצה במחירי השכירויות.

חברי הוועדה ציינו כי סביבת האינפלציה עדיין נמוכה והוסיפו כי היא מציגה מגמת עלייה בחודשים האחרונים:

  • מדדי האינפלציה המנוכים נמצאים מעט מעל האינפלציה בפועל, והציפיות מהמקורות השונים נמצאות במגמת עלייה ומתקרבות לתחום היעד. הוועדה התייחסה לכך שהן מחירי התוצר והן השכר נמצאים במגמת עלייה; הדבר תומך באינפלציה בפועל ועשוי ליצור דינמיקה של עלייה, וזו צפויה לתמוך בחזרת האינפלציה לתחום היעד. חברי הוועדה ציינו כי גורמים אחדים עשויים לעכב את חזרת האינפלציה ליעד בעת הזו, ביניהם ירידה במחירי הנפט – בימים האחרונים הסתמנה ירידה, ואם היא תימשך היא עשויה להאט את האינפלציה;  התגברות התחרות – התחרות התגברה בין היתר מפני שהרכישות המקוונות של מוצרי צריכה התרחבו משמעותית בעשור האחרון;  חברי הוועדה העריכו שגורמים אלו אינם משקפים חולשה של הביקוש. בנוסף, ציינו שבמידה ויתחדש הייסוף של השקל, הוא יאט את העלייה באינפלציה.
  • חברי הוועדה ציינו ששער החליפין ממשיך לשמור על יציבות יחסית מתחילת השנה (אם כי הוא התייסף מעט מאז החלטת הריבית האחרונה), ומרביתם סברו כי שער החליפין עדיין מצוי בייסוף יתר. התפתח דיון בכוחות הפועלים להיחלשות השקל – בהם המשך עליית הריבית בארה"ב , תהליך שפועל בין היתר לצמצום פעולות הגידור בקרב השחקנים המוסדיים – ובכוחות הפועלים להתחזקותו, בהם הגידול ביצוא.
  • אשר לשוק הדיור, הוועדה ציינה שהנתונים ממשיכים להעיד כי העלייה במחירי הדירות נבלמה, על רקע הגידול שחל בהיצע בשנים האחרונות, ובששת החודשים האחרונים (שלגביהם התפרסמו נתונים) המחירים ירדו. חברי הוועדה ציינו שההשקעה בבנייה למגורים ירדה בתגובה להתמתנות הביקושים. במקביל מסתמנת האצה מסוימת בקצב העלייה של שכר הדירה.

כאמור, חמישה חברי ועדה סברו כי יש להותיר את הריבית ברמתה הנוכחית. חברים אלה טענו כי סביבת האינפלציה עדיין נמוכה מהגבול התחתון של היעד ויש להותיר את הריבית ברמתה הנמוכה על מנת לתמוך בהתבססותה בתחום היעד. הם הוסיפו כי אם הריבית תעלה לפני שהאינפלציה תתבסס בתחום היעד, הדבר עלול לעכב את התבססות סביבת האינפלציה ובסופו של דבר להאט את תוואי עליית הריבית. אחד מחברי הוועדה סבר כי יש להעלות את הריבית ל-0.25%. הוא טען כי האינפלציה הנמוכה אינה מעידה על חולשה בביקוש וכי הריבית הנמוכה אינה מתאימה לפרמטרים של המשק.

 

השתתפו

חברי הוועדה המוניטרית:

ד"ר קרנית פלוג – נגידת הבנק, יו"ר הוועדה המוניטרית

ד"ר נדין בודו-טרכטנברג – המשנה לנגידת הבנק

פרופ' ראובן גרונאו

פרופ' צבי הרקוביץ

פרופ' משה חזן

מר אנדרו אביר – מנהל חטיבת השווקים

משתתפים נוספים:

מר מיכאל גורקוב – כלכלן בחטיבת המחקר

מר יואב סופר – דובר הבנק

מר אילן סוציאנו – עוזר למזכירת הוועדה המוניטרית

פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי – מנהל חטיבת המחקר

חשוב לגוון את תיק ההשקעות – רוצים לקבל הצעות השקעה בשוק הגרמני (בתחום המחסנים הלוגיסטיים) עם תשואה גבוהה וסיכון יחסית נמוך? השאירו פרטים ונציג חברה ישראלית עם 15 שנות ניסיון ואלפי משקיעים, יציע לכם רעיונות השקעה  

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

עמית בר

עמית בר

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות