fbpx

דירוג קרנות השתלמות לשלוש שנים - מסלול כללי

תשואה: 28.49%
שארפ: 19.59
תשואה: 23.9%
שארפ: 19.78
תשואה: 18.61%
שארפ: 17.92
תשואה: 18.27%
שארפ: 16.66
תשואה: 18.13%
שארפ: 15.48
תשואה: 18.03%
שארפ: 16.98
תשואה: 17.41%
שארפ: 16.9
תשואה: 17%
שארפ: 16.12
תשואה: 16.68%
שארפ: 16.99
תשואה: 16.61%
שארפ: 15.72

דירוגי קרנות השתלמות: 

דירוג קרנות השתלמות כללי ל-10 שנים

דירוג קרנות השתלמות כללי לשלוש שנים

דירוג קרנות התשלמות כללי לשנה אחרונה

דירוג קרנות השתלמות כללי לחודש אחרון

דירוג קרנות השתלמות - מסלול מנייתי - ל-10 שנים

דירוג קרנות השתלמות  - מסלול מנייתי ל-3 שנים

דירוג קרנות השתלמות - מסלול מנייתי - שנה אחרונה

דירוג קרנות השתלמות מניתי - חודש אחרון

דירוג קרנות השתלמות - מסלול אג"חי - 10 שנים

דירוג קרנות השתלמות - מסלול אג"חי - 3 שנים

דירוג קרנות השתלמות מסלול אג"חי - שנה אחרונה

דירוג קרנות השתלמות מסלול אג"חי - חודש אחרון

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות