fbpx
יש לך שאלה?

דירוג קרנות השתלמות לשלוש שנים - מסלול כללי

תשואה: 28.9%
שארפ: 19.48
תשואה: 22.92%
שארפ: 18.61
תשואה: 19.79%
שארפ: 18.45
תשואה: 19.38%
שארפ: 15.95
תשואה: 18.6%
שארפ: 16.7
תשואה: 17.96%
שארפ: 16.35
תשואה: 17.75%
שארפ: 16.87
תשואה: 17.48%
שארפ: 16.06
תשואה: 17.32%
שארפ: 15.87
תשואה: 16.98%
שארפ: 15.34

דירוגי קרנות השתלמות: 

דירוג קרנות השתלמות כללי ל-10 שנים

דירוג קרנות השתלמות כללי לשלוש שנים

דירוג קרנות התשלמות כללי לשנה אחרונה

דירוג קרנות השתלמות כללי לחודש אחרון

דירוג קרנות השתלמות - מסלול מנייתי - ל-10 שנים

דירוג קרנות השתלמות  - מסלול מנייתי ל-3 שנים

דירוג קרנות השתלמות - מסלול מנייתי - שנה אחרונה

דירוג קרנות השתלמות מניתי - חודש אחרון

דירוג קרנות השתלמות - מסלול אג"חי - 10 שנים

דירוג קרנות השתלמות - מסלול אג"חי - 3 שנים

דירוג קרנות השתלמות מסלול אג"חי - שנה אחרונה

דירוג קרנות השתלמות מסלול אג"חי - חודש אחרון

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות