fbpx

דירוג קרנות השתלמות לשלוש שנים - מסלול כללי

תשואה: 30.49%
שארפ: 20.83
תשואה: 25.53%
שארפ: 21.02
תשואה: 20.62%
שארפ: 17.28
תשואה: 20.49%
שארפ: 18.47
תשואה: 20.22%
שארפ: 18.88
תשואה: 20%
שארפ: 19.09
תשואה: 19.46%
שארפ: 19.9
תשואה: 19.29%
שארפ: 18.1
תשואה: 19.02%
שארפ: 18.32

דירוגי קרנות השתלמות: 

דירוג קרנות השתלמות כללי ל-10 שנים

דירוג קרנות השתלמות כללי לשלוש שנים

דירוג קרנות התשלמות כללי לשנה אחרונה

דירוג קרנות השתלמות כללי לחודש אחרון

דירוג קרנות השתלמות - מסלול מנייתי - ל-10 שנים

דירוג קרנות השתלמות  - מסלול מנייתי ל-3 שנים

דירוג קרנות השתלמות - מסלול מנייתי - שנה אחרונה

דירוג קרנות השתלמות מניתי - חודש אחרון

דירוג קרנות השתלמות - מסלול אג"חי - 10 שנים

דירוג קרנות השתלמות - מסלול אג"חי - 3 שנים

דירוג קרנות השתלמות מסלול אג"חי - שנה אחרונה

דירוג קרנות השתלמות מסלול אג"חי - חודש אחרון

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות