fbpx
יש לך שאלה?

דירוג קרנות השתלמות לשלוש שנים - מסלול כללי

תשואה: 26.99%
שארפ: 18.57
תשואה: 22.03%
שארפ: 18.16
תשואה: 17.7%
שארפ: 17.24
תשואה: 17.17%
שארפ: 14.72
תשואה: 16.97%
שארפ: 15.7
תשואה: 16.22%
שארפ: 15.2
תשואה: 16.09%
שארפ: 15.19
תשואה: 16.01%
שארפ: 15.7
תשואה: 15.48%
שארפ: 14.68
תשואה: 15.31%
שארפ: 14.22

דירוגי קרנות השתלמות: 

דירוג קרנות השתלמות כללי ל-10 שנים

דירוג קרנות השתלמות כללי לשלוש שנים

דירוג קרנות התשלמות כללי לשנה אחרונה

דירוג קרנות השתלמות כללי לחודש אחרון

דירוג קרנות השתלמות - מסלול מנייתי - ל-10 שנים

דירוג קרנות השתלמות  - מסלול מנייתי ל-3 שנים

דירוג קרנות השתלמות - מסלול מנייתי - שנה אחרונה

דירוג קרנות השתלמות מניתי - חודש אחרון

דירוג קרנות השתלמות - מסלול אג"חי - 10 שנים

דירוג קרנות השתלמות - מסלול אג"חי - 3 שנים

דירוג קרנות השתלמות מסלול אג"חי - שנה אחרונה

דירוג קרנות השתלמות מסלול אג"חי - חודש אחרון

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות