חדשות

כמה מרוויחה תכלית של מיטב דש?

אבנר סטפק, מבעלי מיטב דש

תכלית של מיטב דש היא הגוף המוביל בתחום תעודות הסל. מהדוחות הכספיים של  מיטב דש לשנת 2016 כולה עולה כי לתכלית, נכון לסוף 2016,  175 סדרות של תעודות סל בהיקף כולל של 28.1 מיליארד שקל, לעומת 34.2 מיליארד שקל בסוף שנת 2015.  בשוק תעודות הסל, היו נכון לסוף 2016 692 תעודות סל מתוכן 21 תעודות פיקדון, בהיקף כולל של 96 מיליארד שקל.


תכלית מייצרת הכנסות מדמי הניהול כמובן, אבל חשוב להזכיר – דמי הניהול בתעודות הסל (והקרנות המחקות) הם נמוכים במיוחד – סביב  0.1%-0.2%  ועל פי הדוח השנתי ניתן לראות כי דמי הניהול הסתכמו ב-74 מיליון שקל, לעומת 94 מיליון שקל. עם זאת, דמי הניהול הם רק חלק קטן מההכנסות של חברות תעודות הסל. חלק משמעותי מהרווחים מגיע מהשאלה של מניות – כאשר גופים רוצים למכור בחסר מניות הם יכולים לעשות זאת רק כאשר יש להם מלאי של מניות, ואת זה הם משיגים דרך השאלה מגופים שיש להם מלאי כזה – לחברות תעודות הסל יש כמויות נכבדות של מניות (בעיקר המניות המובילות במדדים) ולכן, הם עוסקים הרבה בהשאלות.

חוץ מזה, חברות תעודות הסל, מייצרות רווחים, ואפילו רווחים גדולים כתוצאה מכיסוי. הכוונה שכאשר יש עדכוני מדדים הם מתכסים באופן כזה, שיוצר להם רווחים, זה סוג של עיוות שוק שתעודות  הסל מנצלות אותו, אך חשוב להדגיש כ לא מדובר בארביטראז' טהור, אלא פשוט מיכולתם לעקוב אחרי השינויים הצפויים, להתכסות מראש מבעוד מועד, ולעזות עסקאות הגנה שמגלמות רווחים, בעיקר בזכות הידע והניסיון בתחום.

וכתוצאה מכך, הרווחים של תכלית עולים משמעותית על ההכנסות מדמי ניהול. מהדוחות של מיטב דש עולה כי שיעור ההכנסות של החברה מתוך ההיקף הכספי של תעודות הסל מגיע ל-0.42%,  בעוד שבשנת 2015 שיעור ההכנסות מתוך היקף הנכסים עמד על 0.32%. סה"כ ההכנסות של תכלית הסתכם בשנת 2016 ב-124 מיליון שקל, בהשוואה ל-107 מיליון שקל בשנה קודמת – הגידול הוא בניגוד להיקף הנכסים שירד, וזה בזכות הגדלת שיעור ההכנסות כאמור (ל-0.42%)

ומעבר לכך - תוצאות מגזר תעודות הסל, כלומר הרווח שנוצר בתחום מסתכם ב-2016 ב-59 מיליון שקל, וזה מתוך רווח של 225 מיליון שקל למיטב דש כולה. למעשה, תעודות הסל הם זרוע קריטית לרווחים , כאשר היא מהווה קרוב ל-30% מהרווחים. זאת ועוד - תחום קרנות הנאמנות וניהול התיקים אמנם מניב רווחים גבוהים יותר, אך בשנים האחרונות, קרנות הנאמנות נמצאות בנסיגה, לעומת עלייה במכשירים המנוהלים, לרבות תעודות הסל.


במיטב דש מעדכנים את ההתפתחויות הקריטיות בחודשים האחרונים ואת השפעתם על תחום תעודות הסל – "ביום 9 בינואר 2017 אושרה בקריאה ראשונה הצעת חוק השקעות משותפות נאמנות )תיקון מס' 27(קרנות סל). ביום 6 באוקטובר 2016 פורסם על ידי משרד האוצר תזכיר הצעה לתיקון חוק השקעות בנאמנות לאחר שביום 31 ביולי 2016 קיבלה רשות ני"ע החלטה לקדם להליכי חקיקה בנוסח מקוצר, ממוקד ומצומצם בהיקפו ובנושאיו של ההצעה לתיקון החוק. כפי שעולה מדברי ההסבר, עיקרה של הצעת החוק הוא כי תחום ההשקעה בתעודות סל אשר מוסדר כיום על ידי חוק ניירות ערך ומפוקח על פיו, כאמור, כמעט רק במישור הגילוי, יוסדר ויפוקח במסגרת החוק. הצעת החוק באה להניח את התשתית החוקית להפיכת המכשיר הפיננסי המונפק כיום כתעודת סל, שהיא מוצר התחייבותי, לקרן נאמנות, שהיא מוצר פיננסי המבוסס על ניהול כספי אחרים באופן שנועד להשיג תוצאה מסוימת בהתאם למדיניות השקעות שנבחרה. המכשיר הפיננסי החדש ייקרא "קרן סל". קרן סל תהייה דומה על פי רוב מאפייניה לקרן מחקה, כלומר קרן שייעודה השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במחיר המדד שהיא קרן סגורה שיחידותיה נסחרות בבורסה, אשר דומה במהותה למכשיר ה-ETF האמריקאי המקובל בעולם בתוספת שני שינויים מהותיים: האחד, קרן הסל תהיה סחירה באופן רציף בדומה לפעילותן של תעודות הסל היום והן יוצעו לציבור על ידי חברה שעיקר עיסוקה יהיה עשיית שוק בקרנות הסל. השני, הקרן תכלול מנגנון של שכר נוסף למנהל הקרן בדרך של קבלת תשואה עודפת מחד והשלמת תשואת חסר מאידך בשיעור שיקבע בתשקיף קרן הסל. הצעת החוק כוללת רק את התיקונים הרלבנטיים להקמת התשתית לקרנות סל ולהעברת תעודות הסל להסדרה לפי החוק, והללו תואמים את העקרונות ואת אופן הסדרת הנושאים כפי שהופיעו בנוסח שפורסם להערות הציבור. הצעת החוק מציעה להסמיך את שר האוצר ואת הרשות לקבוע הוראות לעניין הסדרים ייעודיים שונים שיחולו על המוצר. הקניית הסמכויות כאמור תאפשר לגורמים אלה לקבוע הוראות מורכבות ומקצועיות במהותן הנוגעות למאפיינים הייחודיים של המוצר. יש לציין כי תעודות סל על מטבע המונפקות כיום על ידי חברות תעודות הסל יוותרו גם לאחר הכניסה לתוקף של תיקון מס' 27 לחוק השקעות משותפות בנאמנות תחת הוראות חוק ניירות ערך במבנה של איגרת חוב".

במיטב דש מדגישים כי לא ניתן להעריך מתי תושלם ותיכנס לתוקף החקיקה בנושא ומה יהיה היקפה. אי לכך, בשלב זה לא ניתן להעריך את היקף השפעתו של התיקון לחוק. עם זאת טוענים במיטב – "להסדרת פעילות תעודות הסל תחת חוק השקעות משותפות בנאמנות, עשויה להיות השלכה על גורמי הסיכון הרלוונטיים למגזר תעודות הסל. עם המעבר מתעודת סל לקרן סל יחול שינוי מהותי והרכיב ההתחייבותי הקיים כיום בתעודות סל כמוצר בעל מאפיין של Commitment Full יהפוך למוצר בעל מאפיין של Effort Best ,למעט רצועה מוגבלת (דמי ניהול משתנים בצידם השלילי) שיהיו לה מאפיינים של רכיב התחייבותי. לאור זאת הסיכונים הספציפיים, בגין הרכיב ההתחייבותי המאפיין תעודות הסל, צפויים להצטמצם בהיקפם, לאחר כניסת תיקון 27 לתוקף. יחד עם זאת, טרם ברור מתי יושלם המהלך החקיקתי בנושא, מה יהיה היקפו וכיצד ייושם, ולכן לא ניתן להעריך במדויק כיצד ישפיע המהלך על צמצום גורמי סיכון אלו ביחס לפעילות חברות תכלית".

מלאו פרטים ולבנת פורן תבדוק את זכויותך בביטוח לאומי וברשות המס (החזרי המס בפועל עשויים להיות מאוד גבוהים) 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות