fbpx
יש לך שאלה?
שוק ההון

מגל מדווחת על שיא בצבר ההזמנות

מגל שמחליפה בשנים האחרונות מנהלים כמו גרביים, מדווחת על תוצאות טובות ברבעון הראשון של השנה. הכנסות הסתכמו ב- 17.3 מיליון דולר, צמיחה של 20% ביחד לאשתקד. 

ברבעון הראשון נרשם שיפור משמעותי בהוצאות התפעול שפחתו ב-9% ביחס לאשתקד.

הפסד נקי של כ-0.2 מיליון דולר ברבעון, או 1 סנט למניה, שיפור ביחס להפסד נקי של 3.7 מיליון דולר או 16 סנט למניה ברבעון הראשון של 2018.

ה-EBITDA הסתכם ב-0.5 מיליון דולר בהשוואה ל-EBITDA שלילי של 0.4 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2018; 

צבר הזמנות – ברמה הגבוהה ביותר עד היום.

הרווח הגולמי הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2018 ב-7.6 מיליון דולר (43.8% מההכנסות), גידול של 2% בהשוואה לרווח גולמי של 7.4 מיליון דולר (51.7% מההכנסות) ברבעון הראשון של 2017. ההבדל בשיעורי הרווח הגולמי בין הרבעונים נובע משוני בתמהיל ההכנסות שהתאפיין בפרויקטים ומוצרים שונים ברבעון הנוכחי.

הרווח התפעולי הסתכם ברבעון הראשון של 2018 ב-33 אלף דולר, שיפור בהשוואה להפסד תפעולי של 0.9 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2017.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון הראשון של 2018 ב-0.2 מיליון דולר או 1 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 3.7 מיליון דולר או 16 סנט למניה ברבעון הראשון של 2017.

ה-EBITDA הסתכם ברבעון הראשון של  2018 ב-0.5 מיליון דולר, שיפור בהשוואה ל- EBITDAשלילי של 0.4 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2017.

נכון ל-31 במרץ 2018, היה היקף המזומנים, הפיקדונות והפיקדונות המוגבלים 49.4 מיליון דולר או 2.15 דולר למניה, בהשוואה למזומנים, פיקדונות ופיקדונות מוגבלים של 52.3 מיליון דולר או 2.27 דולר למניה, נכון ל-31 בדצמבר 2017. הקיטון במזומן נובע בעיקר מהשקעה בהון חוזר לצורך פעולות התנעה של פרויקטים חדשים.

תגובת ההנהלה

בהתייחסו לתוצאות, אמר יניב שחר, ממלא מקום מנכ"ל במגל: "אנו שמחים על החזרה לצמיחה ורווח תפעולי, המעידים על התאוששות משנת 2017 החלשה. השיפור היציב בתוצאות, בדגש על רמת ההוצאות הנמוכה, הנם המשך לצעדים שנקטנו בשנה שעברה כדי לייעל את ההוצאות ולהגביר את היעילות.  במבט קדימה, רמת ההזמנות הגבוהה בחודשים האחרונים יצרה צבר חזק בסוף הרבעון הראשון - הגבוה ביותר בהיסטוריה של החברה. כל אלה הנם סימנים חיוביים ביחס לשנה הקרובה."

"בשבועות הקרובים יצטרף למגל מנכ"ל חדש, דרור שרון, אשר לו ניסיון רב כמנכ"ל בתחום ה HLS.  אנו מודים לסער קורש, המנכ"ל הקודם שלנו, על תרומתו המשמעותית למגל לאורך כל תקופת כהונתו, שהובילה, בין היתר, לתוצאות המעודדות ברבעון הראשון עליהן הכרזנו היום. אנו מאחלים הצלחה בעתיד."

מלאו פרטים וקבלו הצעה  אטרקטיביות לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות