fbpx
יש לך שאלה?
מדד תשומות הבנייה

מדד תשומות הבנייה באוגוסט עלה ב-0.2%

הדמיית פרוייקט "אאורה סיטי" - יח"צ

מחשבון מדד תשומות הבנייה

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה בחודש אוגוסט 2018 ב-0.2% והגיע ל-113.1 נקודות לעומת 112.9 נקודות בחודש קודם (הבסיס: יולי 2011 = 100.0 נקודות).

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ללא שכר עבודה עלה ב-0.1%.

ב-12 החודשים האחרונים (אוגוסט 2018 לעומת אוגוסט 2017) עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ב‑2.5% בשל העלייה במחירי שכר העבודה ב-3.2%. המדד ללא שכר עבודה עלה ב-2.0% בתקופה זו.

חומרים ומוצרים -בחודש אוגוסט 2018 עלה מדד מחירי חומרים ומוצרים ב-0.1%.

מבין החומרים והמוצרים עלו במיוחד מחירי שיש (ב-1.5%) מוצרי איטום (ב-1.0%) ומחירי מחיצות מתועשות ומוצרי מתכת אחרים (ב-0.7%, כל אחד).

לעומת זאת ירדו מחירי מוצרים למיזוג אויר (ב-2.8%), חצץ (ב-1.4%) וחול לסוגיו (ב-0.9%).

שכירת ציוד ורכב והוצאות כלליות

מדד מחירי שכירת ציוד ורכב ירד בחודש אוגוסט 2018 ב-0.1% ומדד הוצאות כלליות עלה ב-0.2%.

שכר עבודה - מדד מחירי שכר עבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה בחודש אוגוסט 2018 ב-0.2%. מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים, לפי פרקי הבנייה

מבין השינויים במדדים של פרקי הבנייה בחודש אוגוסט 2018, יש לציין עלית מחירים של 0.7% בפרק ריצוף וחיפוי.

לעומת זאת ירד המדד לפרק מיזוג ב-0.8%.

בשאר פרקי הבנייה בחודש אוגוסט 2018 נרשמו תנודות מחירים של עד 0.5%.

עלייה של 0.1% במדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים באוגוסט 2018

מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים עלה בחודש אוגוסט 2018 ב-0.1% והגיע ל-107.5 נקודות לעומת 107.4 נקודות בחודש קודם (על בסיס ינואר 2012 = 100.0 נקודות).

מבין השינויים במדדים של פרקי הבנייה בחודש אוגוסט 2018, יש לציין עלית מחירים של 1.5% בפרק צבע ו-0.7% בפרק מסגרות חרש.

לעומת זאת ירד המדד לפרק מיזוג אויר ב-0.7%.

בשאר פרקי הבנייה נרשמו תנודות מחירים של עד 0.5%.

 עלייה של 0.2% במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור באוגוסט 2018

מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור עלה בחודש אוגוסט 2018 ב-0.2% והגיע ל-124.3 נקודות לעומת 124.0 נקודות בחודש הקודם (על בסיס ינואר 2010 =100.0 נקודות).

מדד מחירי תשומה בסלילה ללא גישור עלה בחודש אוגוסט 2018 ב-0.2%.

ב-12 החודשים האחרונים (אוגוסט 2018 לעומת אוגוסט 2017) עלה מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור ב-4.2% והמדד ללא גישור עלה ב-3.2% באותה תקופה.

חומרים - בחודש אוגוסט 2018 נרשמו עליות מחירים בולטות במיוחד במחירי מעקה בטיחות (ב-2.3%), צינורות ניקוז (ב-2.1%), אביזרי תאורת כביש (ב-1.9%) ותאי בקרה ושוחות (ב-0.9%).

לעומת זאת, ירדו מחירי אגו"ם – אגרגטים גרוסים ומודרגים (ב-1.9%), חול לסוגיו (ב-1.5%) וצינורות אספקת מים (ב-0.9%).

 שכירת ציוד - מחירי שכירת ציוד עלו ב-0.1%.

שכר עבודה - מדד מחירי שכר העבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה ב-0.2%.

מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור, לפי פרקי עבודה -  מבין השינויים במדדים של פרקי הסלילה בחודש אוגוסט 2018 יש לציין במיוחד עליות מחירים של 2.0% בפרק מעקות וגדרות בטיחות, 1.2% בפרק עבודות ניקוז ועליות מחירים של 1.0% בפרק עבודות תאורה ורמזורים. בשאר פרקי הסלילה והגישור נרשמו תנודות מחירים של עד 0.5%.

עלייה של 0.3% במדד מחירי תשומה בחקלאות באוגוסט 2018

מדד מחירי תשומה בענף החקלאות עלה בחודש אוגוסט 2018 ב-0.3% והגיע ל-180.8 נקודות לעומת 180.3 נקודות בחודש קודם (הבסיס: ממוצע 2000=100 נקודות).

ב-12 החודשים האחרונים (אוגוסט 2018 לעומת אוגוסט 2017) עלה מדד מחירי תשומה בחקלאות ב-5.5% והמדד ללא שכר עבודה עלה גם כן ב- 5.5%.

מדד מחירי תשומות בגידולים צמחיים עלה ב-0.4% ומדד מחירי תשומות בבעלי חיים עלה ב-0.2%.

בחודש אוגוסט 2018 עלו מחירי דשנים וזבלים ב-1.8%,  דלק, שמנים וחשמל ב-1.4%, מכונות, רכב, ציוד, חלפים וכלי עבודה ב-0.6%, הובלה שכורה ב-0.4%, מספוא לבעלי חיים וחומרי אריזה ואריזות ב-0.3% כל אחד, חומרי הדברה ב-0.2% וחומרי בנייה למבנים חקלאיים וכיסויים פלסטיים ומיסים ואגרות ב-0.1% כל אחד.

לעומת זאת, ירדו מחירי אפרוחים ב-0.4%, שונות (הנהלת חשבונות, שירותי משרד, צורכי משרד וכו') ב-0.2% וזרעים, פקעות ושתילים ב-0.1%.

מחירי מים, עלות עבודה שכירה, שירותים וטרינריים ותרופות, ביטוח ודמי חכירה נותרו בחודש אוגוסט 2018 ללא שינוי.

 

עלייה של 0.5% במחירי תשומה באוטובוסים לכלל האוכלוסייה באוגוסט 2018

מדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה עלה בחודש אוגוסט 2018 ב-0.5% והגיע ל-146.3 נקודות לעומת 145.6 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ינואר 2007=100.0 נקודות).

ב-12 החודשים האחרונים (אוגוסט 2018 לעומת אוגוסט 2017), עלה מדד זה ב- 12.0%.

בחודש אוגוסט 2018 עלו מחירי דלק שמנים ונוזלי קירור ב-1.6% ומחירי חלפים, תיקונים ושיפוצי רכב ב-0.3%.

לעומת זאת, ירדו מחירי חומרים, ציוד וכלי עבודה ב-0.4% ומחירי רכב ב-0.2%.

מחירי אחזקת מבנים והוצאות משרדיות, מסים, אגרות, רשיונות וביטוח ושונות (הנהלת חשבונות, הוצאות משפטיות וכו'), נותרו ללא שינוי.

מחירי התמורה למשרות שכיר עלו ב-0.3%.

מדד מחירי תשומה באוטובוסים של זכייניות  - מדד מחירי תשומה באוטובוסים של זכייניות עלה בחודש אוגוסט 2018 ב-0.8% והגיע ל-157.2 נקודות לעומת 156.0 נקודות (הבסיס ינואר 2007=100.0 נקודות)

מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים - מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים עלה בחודש אוגוסט 2018 ב-0.7% והגיע ל-143.8 נקודות לעומת 142.8 נקודות בחודש קודם (על בסיס ינואר 2008=100 נקודות).

מחשבון מדד תשומות הבנייה

רכשת דירה?  – תן למומחה להציע לך משכנתא טובה וזולה (האתר מעביר את הפרטים לשני מומחים בתחום, מנוסים מאוד, מקצועיים מאוד ועם רקורד מוכח – לא תתאכזבו!)

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

עמית בר

עמית בר

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות