מחשבון מדד המחירים לצרכן

תחילת תקופה:
 
סיום תקופה:
 
הסכום לשיערוך בש"ח:
 
 
 


(שימו לב - המדד שמתפרסם בחודש מסוים הוא לחודש הקודם, לדוגה המדד שמתפרסם ב-15 בספטמבר הוא לחודש אוגוסט; במחשבון יש להזין את אוגוסט כחודש הסיום...)

מחשבון מדד המחירים לצרכן מחשב הצמדה על פני תקופה - מתאריך לתאריך - המחשבון מספק את התשואה של המדד על פני התקופה (לרוב עלייה במדד, אם כי בשנים 2014-2015 מדד המחירים לצרכן ירד), וכן הוא מחשב את הסכום הצמוד - לדוגמה, רכשתם דירה יד שנייה ובחוזה נקבע כי התשלומים שלכם למוכר יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן;  הגיע מועד התשלום - כמה לשלם? אתם פשוט מגדירים את התקופה (תאריך התחלה, תאריך סיום) מעדכנים במחשבון את הסכום המקורי, ומקבלים את הסכום המוצמד.

אגב, ברכישת דירות חדשות לרוב הסכום צמוד למדד תשומות הבנייה - כאן, במחשבון מדד תשומות הבנייה, תוכלו לחשב את ההצמדה בעת רכישת דירה חדשה.

חשוב להבהיר - הנתונים נלקחים על פי המדד הידוע (המדד הידוע נכון למועד הבידקרה/ תאריך החישוב), ולמה הכוונה? מדד המחירים לצרכן מתפרסם ב-15 בחודש לחודש הקודם - ב-15 במאי מתפרסם המדד לחודש אפריל. המדד הידוע החל מה-15 במאי הוא מדד אפריל, כלומר, בתאריך 17 במאי המדד הידוע הוא מדד אפריל, בתאריך 13 במאי המדד הידוע הוא מדד חודש מרץ. השיטה בארץ להצמדת הסכומים היא לרוב על פי מדד ידוע.


עם זאת, ישנם מצבים שההצמדה היא לפי מדד בגין, ומה זה מדד בגין? פשוט - המדד הרלבנטי לאותו החודש בלי קשר למה שהיה ידוע במועד הבדיקה.  לדוגמה - העסקה נעשתה ב-17 במאי, המדד בגין הוא מדד חודש מאי.

כמו כן, חשוב להבהיר -  הנתונים נלקחים ומעובדים אחת לחודש עם פרסום המדד.  אנו משתדלים לעבד ולהציג את הנתונים בצורה הטובה, הנכונה והמהימנה  ביותר, אך אם מצאתם פגם/ טעות, נשמח לשמוע על כך ולתקן.


מחשבוני מדד נוספים:

מחשבון מדד מחירי הדירות

מחשבון מדד שכר הדירה

מחשבון הצמדה למדד תשומות הבניה

מחשבון הצמדה לדולר

מחשבון הצמדה לאירו

השאר תגובה

תגובה 1