fbpx
שוק ההון

מידרוג בוחנת את דירוג האג"ח של אקסטל

אחרי ששני דירקטורים התפטרו מהדירקטוריון של אקסטל על רקע חלוקת הדיבידנד הבעייתית שחילק גארי ברנט בעל השליטה באקסטל לעצמו,  החליטה חברת המידרוג לבחון את דירוג האג"ח.

התפטרות הדירקטורים הגיעה אחרי שבעל השליטה באקסטל החליט למשוך דיבידנד של 75 מיליון דולר. אקסטל, נזכיר היא חברת אג"ח שמניותיה מוחזקות באופן מלא על ידי גארי ברט, ומכאן שהחלוקה הזו מריעה את מצב הנושים ומיטיבה את מצב בעל השליטה.  הנושים הם בעלי האג"ח של החברה  - הגופים המוסדיים.

ובהמשך להתפטרות הדירקטורים החליטה מידרוג לבחון מחדש  (CREDIT REVIEW) את אגרות החוב, אך עם  השלכות שליליות. "הצבת הדירוג בבחינה הינה בעקבות דיווחי החברה מיום 12/03/2018 בעניין חלוקת דיבידנד והתפטרותם של שני דירקטורים. חלוקת הדיבידנד האמורה, מהווה שינוי בתרחיש הבסיס שנצפה על ידי מידרוג", כותבים כלכלני מידרוג, " מידרוג מעריכה, כי חלוקת הדיבידנד בהיקף מהותי זה (על אף שהחברה דיווחה במקביל על ביצוע עסקה להקצאת מניות בכורה (סדרה B בפרויקט CPT), אשר אמורה להפיק לה תזרים של כ- 94 מיליון דולר ארה"ב), לרבות נסיבות התפטרות הדירקטורים, כפי שמשתקף מדיווח החברה, מהווה השלכה שלילית על דירוג הסדרות. מידרוג תבחן בתקופה הקרובה את השפעות האמור על דרוג סדרות החברה".

אגרות החוב במחזור המדורגות על ידי מידרוג:

סדרת אג"ח מספר נייר ערך דירוג אופק דירוג מועד פירעון סופי
א' 1132299 A3.il בחינת דירוג עם השלכות שליליות 31.12.2019
ב' 1135367 A3.il בחינת דירוג עם השלכות שליליות 31.12.2021

אקסטל  הוקמה בשנת 2014 כחברה פרטית. בעל השליטה, נשיא ויו"ר החברה הינו מר גארי ברנט, המחזיק בשרשור ב-100% ממניות החברה. למר ברנט ניסיון של מעל 25 שנה בתחום הנדל"ן והינו דמות מרכזית בענף הנדל"ן בניו יורק, גם בפלחי היוקרה והאולטרה יוקרה. החזקות החברה כוללות, בין היתר, פרויקטים לייזום למגורים בתחום היוקרה והאולטרה יוקרה, פרויקטים להקמת נכסים מניבים, עתודות קרקע לבניית פרויקטים לעיתים למספר שימושים (למשל מסחר ומגורים) וכן מספר נכסים מניבים.

מלאו פרטים וקבלו הצעה  אטרקטיביות לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות