fbpx
יש לך שאלה?
שוק ההון

סאני המייבאת את סמסונג הרוויחה 15 מיליון שקל ברבעון הראשון

סאני תקשורת סלולרית מקבוצת לפידות קפיטל, המשווקת בארץ את  סמסונג, מדווחת על גידול של 12.9% בהכנסות הרבעון הראשון של 2018 ביחס לרבעון המקביל אשתקד ועל צמיחה של כ-70.1% ברווח הנקי שהסתכם בכ-14.8 מיליון ש"ח. במהלך מרץ 2018 השיקה החברה את מכשיר הדגל החדש של סמסונג, ה-Galaxy S9, אשר ישווק הן באמצעות רשת החנויות הארצית של סאני המונה כיום כ-19 סניפים והן באמצעות מערכי המכר החדשים של החברה בתחום המסחר האלקטרוני וזרוע הפעילות הייעודית (B2B) במגזר העסקי.

ההכנסות ברבעון הראשון של 2018 הסתכמו בכ-275.8 מיליון ש"ח, גידול של כ-12.9% בהשוואה להכנסות של כ-244.3 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של 2017. הגידול בהכנסות מתבסס על מכירות מכשירים מסדרת  A8 אשר מכירתם החלה בינואר 2018 ומכירות מכשירים  מסדרת  Galaxy S9 אשר הושקו באמצע חודש מרץ 2018, ויבואו לידי ביטוי בנוסף במכירות ברבעון השני ולאורך הרבעונים הקרובים.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2018 קטן בכ-10.3% והסתכם ב-36 מיליון ש"ח (13% מההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי של 40.1 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של 2017 (16.4% מההכנסות). הקיטון ברווח הגולמי נובע מעליית שער החליפין של הדולר, מיישום מוצלח של אסטרטגיית סמסונג הגלובלית להגדלת נתח שוק על חשבון מתחרות מובילות באמצעות מחירי מכירה אטרקטיביים ללקוחות, מתמהיל שונה של מכירות מוצרים ושירותים וממועדי השקות המכשירים.

ה-EBITDA ברבעון הראשון של 2018 הסתכם בכ-24.3 מיליון ש"ח, קיטון של כ-8% בהשוואה לכ-26.4 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של 2017. הקיטון ב-EBITDA נובע משינויים בשער החליפין והשפעתם על הרווח הגולמי, מתמהיל שונה של מכירות מוצרים ושירותים, ומיישום האסטרטגיה של סמסונג להגדלת נתחי השוק באמצעות מחירי מכירה אטרקטיביים ללקוחות.

הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2018 זינק ב-70.1% והסתכם בכ-14.8 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח נקי של כ-8.7 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של 2017. הגידול ברווח הנקי מקורו בהקטנת הוצאות המימון בגין הפרשי שער חליפין, הכנסה בגין עסקאות אקדמה, והמשך יישום תהליך ההתייעלות בחברה.

תזרים המזומנים ששימש את החברה לפעילות שוטפת הסתכם לסך של-39.2 מיליון ש"ח.  סך זה שימש בעיקר להגדלת יתרת הלקוחות (והמכר בהתאם) בסוף הרבעון כתוצאה מהשקת Galaxy S9 והגדלת הזמנות של מלאי Galaxy S9 לאור ההשקה בתשלומים מראש לסמסונג בהתאם למדיניות החברה. כתוצאה ממהלכים אלו גדלה ההשקעה בהון החוזר של החברה ויצרה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת. החברה צופה כבר החל מהרבעון השני ובשנת 2018 תזרים חיובי מפעילות שוטפת השלמת ההשקעה בהון החוזר.

יתרות המזומנים ושווי מזומנים של החברה ליום ה-31.3.2018 עומדות על כ-65.2 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-107 מיליון ש"ח ליום 31.12.2017.

ההון העצמי של החברה ליום 31.3.2018 עומד על כ-172 מיליון ש"ח לעומת כ-157.2 מיליון ש"ח ליום 31.12.2017. הגידול בהון העצמי נובע משיפור ברווח הנקי של החברה.

משה פרי, מנכ"ל סאני תקשורת סלולרית אמר: "אנו שמחים לפתוח את שנת 2018 ולהמשיך את תנופת הצמיחה בחברה. סאני התוותה אסטרטגיה עסקית חדשה לפני כשנה המתבססת על מעמדנו העסקי כמובילי מכירות הסלולר בשוק הפתוח בישראל, עם נתח שוק המתקרב ל-50% ובולטות משמעותית אל מול כל המתחרות. בהתאם לאסטרטגיה של סמסונג, פעלנו להגדלת אחיזתנו בשוק באמצעות הצעת מחירי מכירה אטרקטיביים ללקוחות."

 במהלך הרבעון המשכנו את תהליכי ההתייעלות אשר תרמו לחיסכון בהוצאות ולאחרונה קיבלנו הבעת אמון משמעותית בפעילות החברה עם כניסתו של אחד מגופי החיסכון הגדולים בישראל להשקעה כבעל עניין בסאני."

"לקראת סוף הרבעון השקנו את מכשיר הדגל של סמסונג, ה-S9, שצפוי לתרום להכנסות ולרווחיות בהמשך השנה. בנוסף, אנו מתכננים להיכנס לתחום כרטיסי הזיכרון (SSD) ביחד עם סמסונג, במסגרתו נספק רכיבים לשוק המחשוב האישי ומחשוב הענן. כמו כן אנו צפויים לחזק את פעילות המסחר האלקטרוני באמצעות אתר מכר חדש ולהשיק כבר ברבעון הקרוב חנות מכירה במרכז עזריאלי בתל-אביב המתווספת ל-19 נקודות המכירה הקיימות. המוניטין של סאני, והשקות הדגמים הצפויות ב-2018 מהווים בסיס איתן להמשך השיפור בהכנסות, לצמיחה ברווחים ולבניית המותג כמוביל בישראל."

מלאו פרטים וקבלו הצעה  אטרקטיביות לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות