חדשות כלכליות

תכנים שוטפים בנושאים כלכליים, עם התייחסות רחבה וייחודית במספר תחומים – מידע שוטף ומעודכן על פיקדונות ופיקודנות מובנים שמציעים הבנקים; מידע ייחודי ושוטף על קרנות נאמנות (דמי ניהול, מיזוג בקרנות ועוד), וכן מידע על תחזית מדד המחירים לצרכן, תחזית מדד תשומות הבניה (שחשוב מאוד לרוכשי הדירות), ריבית המשכנתא ועוד.