חדשות כלכליות

באוצר שוקלים לבטל את הבטחת הקצבה בביטוחי המנהלים

פרופ' עודד שריג, המפקח על הביטוח ושוק ההון באוצר, בוחן בחודשים האחרונים שינויים דרמטיים בשוק החיסכון הפנסיוני, אחד מהם – ביטול מקדם תוחלת החיים בביטוחי המנהלים / ביטוחי החיים, לצורך חישוב קצבת הפנסיה בגיל פרישה.  מקדם תוחלת החיים הוא הפרמטר שלפיו נקבעת הפנסיה בעתיד. בביטוחי מנהלים המקדם הזה נקבע עם ההצטרפות לביטוח החיים, והמבוטח / העמית למעשה הבטיח את הפנסיה שלו ( בתנאי כמובן שיפריש באופן שוטף). בקרנות פנסיה, להבדיל,  מעדכנים אחת לתקופה את תוחלת החיים ובהתאמה סכום הפנסיה קטן.

במילים אחרות, הפנסיה בביטוחי המנהלים היתה מובטחת (תחת הסתייגויות מסוימות). אבל, עכשיו שוקלים באוצר לבטל את ההבטחה הזו, ואז למעשה, היתרון הגדול של ביטוחי המנהלים מול קרנות הפנסיה, נעלם.   

השאר תגובה