מדד תשומות הבניה

הראל : מדד תשומות הבניה בינואר עד מרץ 2013 – 0.7%!

 היכנסו כאן למדד תשומות הבניה המעודכן 

כלכלני הראל,  קבוצת הביטוח והפיננסים, מעדכנים באופן שוטף את התחזית הצפויה למדד תשומות הבניה . בהראל מעריכים כי מדד תשומות הבניה בשלושת החודשים הבאים (ינואר 2013 עד מארס 2013) יעמוד על 0.7% (במצטבר), וזה בשעה שמדד מחירי הדירות בבעלות דיירים יד בתקופה זו ב-0.2% וסעיף הדיור במדד המחירים לצרכן (בעיקר מחירי השכירות) ירד בתקופה זו ב-0.6%.  בהראל חוזים שבשלושת החודשים האלו מדד המחירים לצרכן יעלה ב-0.2%.

ברכישת דירה מקובל להצמיד את התשלומים העתידיים למדד מסוים  – בעבר זה היה מדד המחירים לצרכן, היום ברכישת דירה מקבלן (דירה יד ראשונה) מקובל ברוב הגדול של המקרים להצמיד את התשלומים למדד תשומות הבניה. המדד הזה אמור לשקף את העלייה בעלויות הבנייה של הדירה.

רוכשי דירות מתלבטים במקרים רבים, האם לקחת את המשכנתא בשלב מוקדם ככל הניתן  ולשלם יחסית מוקדם לקבלן, או  לקחת את המשכנתא בשלב מאוחר יותר ולשלם לקבלן בשלב מאוחר. השאלה הזו תלויה גם בשינויים הצפויים בעלות המשכנתא, אך בעיקר בשינויים הצפויים במדד תשומות הבניה. באתר "מהון להון"  תמצאו עדכונים שוטפים על מדד תשומות הבניה, על הערכות וציפיות אנליסטים בקשר למדד זה, הסברים על הרכבו של המדד ופרשנויות בנוגע  לשלב שבו יש לקחת משכנתא ולשלם לקבלן (ולהימנע מהצמדות למדד התשומות לבניה).

ורק כדי להמחיש עד כמה מדובר סעיף קריטי ניתן להיווכח מהמדדים בשנתיים האחרונות – בשנת 2012 עלה מדד תשומות הבנייה ב-3.3% בעוד שמדד המחירים לצרכן עלה ב-1.6%; בשנת 2011 עלה מדד תשומות הבנייה ב-3.8% בעוד שמדד המחירים לצרכן עלה ב-2.2%.  על פני התקופה היו גם מצבים שקצב האינפלציה היה גבוה משמעותית מהמדדים המוזכרים לעיל, ולכן יש חשיבות קריטית בעיתוי לקיחת המשכנתא ותשלום הסכום לקבלנים.

 היכנסו כאן לעדכון מדד תשומות הבניה

כלכלני הראל מתייחסים בסקירתם לריבית הנמוכה  – "כצפוי, בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 1.75 אחוזים. החלטתו של הבנק להשאיר את הריבית ללא שינוי התקבלה על אף חוזקו של השקל, והנתונים החלשים שפורסמו בחודש האחרון בישראל. השיפור באינדיקאטורים הכלכליים מארה"ב, דעיכת המשבר בגוש האירו, השיפור בשווקים הפיננסים העולמיים והעובדה שהבנק הפחית את הריבית בחודש שעבר תמכו בהחלטה"; אך מעניין יותר להבין את הערכתם לגבי הריבית בעתיד ושוק הדירות – "בהקשר למחירי הדיור הבנק השתמש בהתבטאות חריגה לפיה: 'ניכרת ירידה חדה בקצב שיווק הקרקעות על ידי מנהל מקרקעי ישראל'. להערכתנו, נראה שבנק ישראל מכין את הקרקע להמשך הורדת הריבית ומגמיש את משקל מחירי הדיור בהחלטותיו תוך גלגול המשך הטיפול בנושא למגרש הממשלתי. בנוסף נראה שהבנק גם מוטרד מתמונת הגירעון הממשלתי: 'עד להרכבת הממשלה ואישור התקציב שוררת אי ודאות לגבי האופן שבו תתמודד הממשלה עם הצורך להתאים את התקציב למגבלות הגרעון וההוצאה'. להערכתנו, לאחר הרכבת הממשלה ופרסום קווי היסוד הכלכליים יש סיכוי סביר להורדת ריבית נוספת, במיוחד במקרה שהשקל ימשיך ויתחזק".

השאר תגובה

2 תגובות

  • אני עוקב אחרי מהון להון, בעיקר לצורך בדיקת התשלומים לקבלן ואני חושב שאתם עשים עבודה טובה וחשובה גם בהעלאת עניין מדד תשומות הבנייה למודעות של האנשים, הרוב לא יודעים כמה זה חשוב לתשלומים שלהם ולעלות הכוללת של הדירה, ואני גם חייב להגיד שאני שמח על העדכונים השוטפים, והפרשנויות – יישר כח

  • מדד משכן הוכיח את עצמו לאורך השנים, והוא אומר בצורה ברורה שהמצב של רוכשי הדירות הופך מרגע לרגע ליותר גרוע. אולי הבחירות ישנו את המצב והממשלה תתחיל להתייחס לבעיות הכלכליות האמיתיות