פיקדונות

מדד המחירים לצרכן בינואר 2013 ירד ב-0.2%!

מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.2% בחודש ינואר 2013, בהשוואה לחודש דצמבר 2012.בינואר 2013 חושב לראשונה המדד במתכונת המעודכנת לפי מערכת משקלות חדשה וביחס לתקופת בסיס חדשה, (ממוצע 2012=100.0 נקודות) והגיע ל-100.3 נקודות ביחס לתקופת הבסיס הנ"ל.

עוד יצוין כי בעת עדכון סל הצריכה, כפי שנערך בחודש זה, המדד בחודש בינואר 2013 בהשוואה לדצמבר 2012, משקף הן שינויים במחירים והן שינויים הנובעים מעדכון סל הצריכה.

ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: ההלבשה וההנעלה (ב-8.1%), שירותי תרבות ובידור (ב-1.1%), הירקות והפירות המעובדים (ב-1.1 אחוזים) ושירותי התקשורת (ב-1.4%).

עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הירקות והפירות הטריים (ב-9.0%), אחזקת הדירה (ב-0.5%) והמזון (ב-0.2%).

השאר תגובה