מדד תשומות הבניה

מדד תשומות הבנייה עלה במאי 2012 ב-0.1%; 1.9% מינואר

מדד מחירי תשומות הבנייה  למגורים עלה בחודש מאי  2012 בשיעור מתון של 0.1%, לעומת ציפיות לעלייה של לפחות 0.2% –  כך עולה מנתונים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), במקביל לפרסום מדד המחירים לצרכן (שנותר ללא שינוי).  מדד תשומות הבניה שלפיו מוצמדים מחירי הדירות החדשות,  הגיע ל-102.7 נקודות, לעומת 102.6 נקודות בחודש הקודם (מדד הבסיס ביולי 2011 היה 100.0 נקודות).

 מתחילת השנה עלה מדד תשומות הבניה ב-1.9% . בחודש ינואר עלה מדד תשומות הבניה ב-0.3%, בחודש פברואר ב-0.5%, בחודש מארס ב-0.3%, בחודש אפריל ב-0.7% ובחודש מאי כאמור ב-0.1%. קצב העליות בחמשת החודשים הראשונים של השנה מבטא עלייה שנתית של כ-4.6% אבל זאת בהינתן שמדובר בקצב ליניארי על פני השנה. בפועל, מצד אחד – בחודשי הקיץ מדד התשומות לרוב עונתית  גבוה יותר כך שעליית מדד תשומות הבניה עשויה להגיע לשיעור גבוה יותר. אבל, מצד שני – מדד תשומות הבניה ומדד המחירים לצרכן עלו בקצב מואץ בחודשים הקודמים, וצפוי, להערכת בנק ישראל וכלכלנים של הבנקים ובתי ההשקעות שתהיה בחודשים הבאים ירידה מסוימת בקצב האינפלציה לרבות בקצב מדד מחירי תשומות הבניה. ההערכות מדברות על אינפלציה שנתית של כ-2.7%-2.9% ומדד תשומות בניה של מעט גבוה יותר.

הלמ"ס מפרטת  את הגורמים המשפיעים על המדד – " מבין השינויים במדדים של פרקי הבנייה בחודש מאי 2012, יש לציין עליית מחירים של 0.7%  אחוז בפרק בנייה ו-0.6% בפרק גמר. בשאר פרקי הבנייה נרשמו תנודות מחירים של עד חצי אחוז.  בחודש מאי 2012 עלו מחירי חומרים ומוצרים ב-0.3 אחוז ושכירת ציוד ורכב ב-0.1 אחוז. לעומת זאת ירד שכר העבודה המשולם עבור המועסקים בענף ב-0.1 אחוז. מבין החומרים והמוצרים עלו במיוחד מחירי חול לסוגיו (ב-1.6 אחוזים), חצץ (ב-1.3 אחוזים), אבן (ב-2.0 אחוזים), ברזל לבנייה (ב-1.8 אחוזים), מוצרי מתכת אחרים (ב-3.6 אחוזים) צינורות לאינסטלציה חשמלית (ב-1.8 אחוזים), וצבעים (ב-1.5 אחוזים)".

רוצים לדעת מה זה מדד מחירי תשומות הבניה,   מה הקשר בינו לבין מדד המחירים לצרכן, איך הוא משפיע על התשלומים בגין דירות חדשות  ומה הציפיות – כנסו כאן

השאר תגובה