חדשות כלכליות

מיטב: תשואה חיובית של 2.4% לקופות הגמל בחודש יולי 2012

בית ההשקעות מיטב מעריך שקופות הגמל השיגו בחודש יולי תשואה נאה של 2.4%, כאשר הקופות הבולטות יהיו אלו שהשקיעו רכיב גדול באג"ח הקונצרני ובאג"ח הממשלתי בארץ ולהן חשיפה גדולה יותר לדולר (הן ישירות והן בעקיפין דרך השקעה במניות בחו"ל).התשואה הנומינלית של קופות הגמל הגדולות ביולי 2012, המהוות כשליש מתעשייה כולה, צפויה, להערכת מיטב,  לנוע בין תשואה חיובית של 2.1% לבין 2.7%. 

"תשואות קופות הגמל בתעשייה כולה ביולי 2012 צפויות לנוע בטווח רחב יותר שבין תשואה חיובית של 1.9% לבין 3.0%. מתחילת השנה השיגו קופות הגמל תשואה ממוצעת חיובית של כ-4.5%", מעדכנים במיטב ומוסיפים – "המעקב אחרי התשואות נעשה בהתאם למודל פנימי שפותח. מודל זה מסוגל לתת אומדן מקורב מאוד לתשואות שהשיגו בממוצע קופות הגמל בשוק מיד עם סיום החודש החולף בלא שיהיה צורך להמתין לנתונים המתפרסמים ע"י קופות הגמל עצמן, מאוחר יותר, בדרך כלל באמצע החודש. הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות (כמו גדיש, עוצמה, תמר, קה"ל, כנרת) המהוות כשליש מתעשיית קופות הגמל וההשתלמות, יציגו ביולי 2012 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת חיובית של 2.4%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע בין תשואה חיובית של 1.9% לבין 3.0%.

"עליות השערים בישראל באפיק הקונצרני ובאג"ח הממשלתי (במיוחד בארוך), הצמוד למדד והשקלי, והתחזקות שערי המט"ח, ובדגש בשער הדולר, פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש. גם עליות השערים בשוקי המניות בעולם פעלו כגורם חיובי. בשוקי המניות בעולם נרשמו עליות שערים במרבית המדדים: בארה"ב: מדד ה-S&P עלה ב-3.8%, מדד הנאסד"ק ומדד הדאו ג'ונס עלו ב-3.2% כ"א. באירופה נרשמו עליות נאות: ה-DAX הגרמני עלה ב-10.1%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-7.9% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 7.8%. ביפן נרשמה מגמה שלילית והניקיי ירד בשיעור של 2.0%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות. בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה מעורבת: מדד ת"א 25 עלה בשיעור של 4.6%, כאשר (כמעט) כל העלייה מלאנוקס, מדד ת"א 75 ירד ב-3.8%, מדד ת"א 100 עלה בשיעור של 2.8% ומדד יתר 50 עלה בשיעור של 2.6%. לעומת זאת, באפיק האג"ח הקונצרני המקומי המשקיעים רוו נחת החודש: מדד התל בונד 20 עלו ב-2.4%, מדד התל בונד 40 עלה ב-2.9% ומדד התל בונד 60 עלה  ב-2.6%. אגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של כ-3.6%. 

"מגמת עליות השערים לא פסחה גם על מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד אשר עלה ב-.2.6%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה, שהאג"חים לטווח של 2–0 שנים עלו ב-0.6%, האג"חים לטווח של 5–2 שנים עלו ב-1.3% והאג"חים לטווח של 5 שנים עלו בלא פחות מ-3.6%. מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) עלה החודש בשיעור של 1.9%. השחרים הקצרים לטווח של 2–0 שנים עלו ב-0.6%, השחרים הבינוניים לטווח 2-5 שנים עלו ב-1.5% והשחרים הארוכים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו  ב-3.0%. המק"מים עלו ב-0.4% והגילונים עלו ב-0.5%".

מתחילת השנה, על פי בדיקת מיטב, רשמו הקופות תשואה מאוד נאה של 4.5%, כאמור בעיקר תודות לשחרים ולאגרות החוב, אבל לא רק – "לתשואות החיוביות תרמו בעיקר עליות השערים שנרשמו בשוקי המניות בחו"ל ובאיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בארץ" כותבים במיטב, "שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים: בארה"ב: מדד ה-S&P עלה ב-9.2%, מדד הדאו ג'ונס עלה ב-5.9% בעוד שהנאסד"ק עלה בשיעור חד של 12.5%. באירופה נרשמה מגמה חיובית: ה-DAX הגרמני עלה באופן חד ב-15.8%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-5.2% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 1.5%. באסיה נרשמו עליות שערים: הניקיי עלה ב-3.5% וההנג-סנג עלה ב-7.6%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות. שוק המניות בארץ הציג מגמה מעורבת, כאשר מדד ת"א 25 עלה מאז ראשית השנה בשיעור של 1.9% (הסתייגות-מלאנוקס ופריגו), מדד ת"א 75 ירד בשיעור של 3.2%, מדד ת"א 100 עלה בשיעור של 1.9% ומדד יתר 50 עלה בשיעור של 2.7%. באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה חיובית מתחילת השנה: מדדי תל בונד 20, 40 ו-60 עלו בין 3.5% ל-3.6% כ"א. אגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) עלו בממוצע ב-5.4%. באגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה חיובית בשיעור של 4.9%, כאשר אגרות החוב הצמודות למדד (גלילים) עלו ב-5.2% ואגרות החוב השקליות (שחרים) עלו בשיעור של 5.0%.

"בחינת תשואותיהן של אגרות החוב השקליות על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה, שהשחרים הקצרים לטווח של 0-2 שנים עלו ב-2.5%, השחרים לטווח של 2-5 שנים עלו ב-4.9%, והשחרים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו ב-7.0%. המק"מים עלו  ב-1.7% והגילונים עלו ב-2.6%. באגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד נרשמה עלייה בשיעור של 5.2%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה, שהאג"חים לטווח של 0-2 שנים עלו ב-2.4%, האג"חים לטווח של 2-5 שנים עלו ב-4.0% והאג"חים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו ב-7.1%".

 

השאר תגובה