מדריכי חיסכון פנסיוני

מקדם קצבה – מה זה? ומה ההבדל במקדם בביטוח מנהלים לעומת קרנות הפנסיה?

מקדם קצבה הוא נתון שבעזרתו "מתרגמים" סכומים שנצברו בחיסכון פנסיוני לקצבה חודשית לשארית החיים. לדוגמה: מבוטח שצבר בחיסכון הפנסיוני שלו מיליון שקל והובטח לו מקדם קצבה של 200, יקבל בשארית חייו קצבה חודשית של 5,000 שקל לפי החישוב – 1 מיליון שקלים חלקי 200.

מקדם מובטח הוא מקדם קצבה שנקבע כבר ביום ההצטרפות לפוליסה ומבוסס על לוחות תמותה הנכונים במועד זה. מקדם מובטח אינו ניתן לשינוי כשמשתנים לוחות תמותה ותוחלת חיים. מנגד, מקדם קצבה שאינו מובטח הוא מקדם שחברת הביטוח / הגוף הפנסיוני יכולים להתאים אותו/ לשנות אותו בהתאם לעדכון לוחות תמותה ותוחלת חיים. במקרים אלו, המבוטח לא יודע בעת רכישת פוליסה מה יהיה מקדם הקצבה כשיתחיל לקבל קצבה, להבדיל מהמצב ממצב בו יש מקדם מובטח והפוליסה מובטחת.

החיסכון הפנסיוני מתרכז בשלושה אפיקים – קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקופות גמל שנחלשו בשנים האחרונות (בגלל פגיעה בהטבות מיסוי שהיו בהן; ייתכן שיחזירו להן את היתרונות המיסויים). בקרנות פנסיה קיימים מקדמי קצבה שאינם מובטחים, בעוד שבפוליסות ביטוח מנהלים יש מקדמים מובטחים, משמע – קצבה עתידית בטוחה. עם זאת, לא בכל המסלולים יש את המקדם המובטח, וזה אמור להשתנות לחלוטין ב-2013 אז כבר כמעט ולא יהיה מקדם מובטח. חברות הביטוח יוכלו למכור  פוליסות עם מקדם מובטח רק למי שמלאו לו לפחות 55 שנים במועד המכירה.המקדמים המובטחים בתוכניות החדשות יהיו שונים מהקיימים – הם יקבעו בהתאם לטבלאות תמותה מעודכנות; הם יימכרו ככיסוי עצמאי, שעלותו שקופה וגלויה למבוטח; הם יאפשרו למבוטח, בתחילת קבלת קצבה, לבחור מסלול קצבה.

השאר תגובה