פיקדונות

תחזית מדד המחירים בפברואר – ירידה של 0.1% או ללא שינוי!

מדד המחירים לצרכן

לכתבה – מדד המחירים בפברואר 2013 – ללא שינוי

פועלים – מדד פברואר ירד ב-0.1%

מדד פברואר 2013 צפוי לרדת בשיעור של 0.1% – כך מעריכים כלכלני בנק הפועלים. להערכתם, מדד פברואר יושפע מירידה עונתית חדה במחירי ההלבשה וההנעלה עם התעצמותן של מכירות סוף עונת החורף. בנוסף תשפיע הירידה במחירי הפירות והירקות שעלו בחדות בינואר עקב פגעי מזג האוויר. מנגד, עלייה במחירי הדלק ב-4.1% , החלב ומוצרי ב-3.5%, מחירי הסיגריות מתוצרת מקומית ובמחירי שכר הדירה. כל אלה ימתנו את השפעת העונתיות של מחירי ההלבשה וההנעלה. מדד מרץ 2013 צפוי, להערכת כלכלני פועלים, לעלות בשיעור של 0.4%. הוא יושפע בעיקר מעלייה במחירי הדלק בשיעור של 1.5%, משארית העלייה במחירי החלב, עלייה צפויה במחירי העופות והעלייה העונתית של מחירי ההבראה והנופש בארץ ובחו"ל עקב חג הפסח, החל השנה בחודש מרץ. מנגד, תשפיע הירידה העונתית במחירי ההלבשה וההנעלה עם סיום מכירות סוף עונת החורף, והירידה שגם היא עונתית במחירי התוצרת החקלאית הטרייה.

תחזית האינפלציה לשנת 2013 ולשנים עשר החודשים הבאים, של בנק הפועלים, נותרה – 2%. בתחזית נלקחו  בחשבון הערכות לגבי צעדי מדיניות הצפויים לאחר הבחירות, וכן תנודות במחירי המזון והתוצרת החקלאית ובמחירי הנפט בעולם.

אקסלנס – מדד פברואר ללא שינוי

בבית ההשקעות אקסלנס צופים כי מדד חודש פברואר 2012 יהיה ללא שינוי. להערכת, כלכלני אקסלנס, חודשי האביב שבפתח ותקופת החגים יביאו למדדים גבוהים. "נזכיר ונציין את העונתיות הגבוהה במדדים בחודשי החגים ולאחריה אנו מעריכים שהאינפלציה תחזור ותרד בעקבות חולשת הצרכנים. מי שצפוי להוות גורם אינפלציוני מעבר לעונתיות בחודשים הקרובים הוא סעיף האנרגיה עם עליית מחירי החשמל וכן עליית מחירי הדלקים.

"מדד חודש פברואר צפוי להישאר ללא שינוי. מדד המחירים בפברואר יושפע מהמשך ירידה עונתית של מחירי הלבשה והנעלה. כמו כן, צפויה המשך ירידה במחירי התקשורת בעקבות מלחמת המחירים המחודשת שהתפתחה בחודש האחרון. מנגד, צפויה המשך עלייה מתונה בסעיף המזון בעקבות עלייה במחיר החלב שבפיקוח, הפירות וירקות והדיור. מחירי הדלקים עלו בכ- 4.1% בעקבות העלייה במחירי האנרגיה בעולם".

באקסלנס סבורים שמדד חודש מרץ יעלה בכ-0.2%. מד מרץ יושפע, להערכתם, בין היתר, מהעלייה העונתית של מחירי הבראה ונופש בארץ ובחו"ל עקב חג הפסח החל השנה מוקדם. "בנוסף, תחול עלייה במחירי המזון (מוצרי חלק בפיקוח ועופות) וכן עליית מחירי הדלקים בכ- 1.5% בעקבות עליית מחירי האנרגיה בעולם", מעדכנים באקסלנס ומוסיפים  כי האינפלציה ב-12 החודשים הבאים צפויה להיות  1.7%. "המדד הנמוך בחודשים האחרונים מצביע על חולשה וריפיון בביקושים המקומיים אשר צפויים להימשך בשנה הקרובה. כמו כן, לא נראה כיום שיש גורמים אינפלציוניים במשק" מסבירים באקסלנס את תחזיתם, "הסיכון היחידי שאנו רואים כרגע בתחזית זו היא המשך העלאות מיסים עקיפים נוספים שיבוצעו ע"י הממשלה החדשה. אולם, העליה החד פעמית באינפלציה, התמתנות הצמיחה ועלייה בשיעור האבטלה צפויה להחליש את הצרכן המקומי ופועלים למיתון האינפלציה. לגבי סעיף השכירויות אנו מעריכים כי הוא ימשיך לעלות בקצב מתון בסביבות 2.5%".

בשנת 2013 מעריכים באקסלנס אינפלציה שהיא  מתחת למרכז היעד אולם להערכתם הסיכוי להפתעה הוא כלפי מטה".

פסגות  –  ירידה של 0.1% במדד פברואר

בבית ההשקעות פסגות צופים ירידה של 0.1% במדד פברואר 2013. מדד פברואר, טוענים בפסגות יהיה  בצל עליית מחירי החלב וירידת מחירי הסלולר.המדד להערכת אורי גרינפלד, כלכלן המאקרו של פסגות יושפע מהגורמים הבאים – " מחירי הדלקים עלו ב-4% בעיקר בשל עלייה של 6.4% במחירי הנפט בעולם; מחירי המזון צפויים לעלות ב-0.9%, בעיקר מסיבות עונתיות. עליית מחירי החלב תשפיע על הסעיף הן במדד פברואר והן במדד מרץ.מעבר לכך, סעיף הדיור יוותר ללא שינוי, ומחירי הסלולר ימשיכו לרדת בשל מעבר הצרכנים לחבילות המוזלות. כמו כן, מחירי הנסיעות לחו"ל ירדו הן מסיבות עונתיות והן בשל התחזקות השקל".

ביחס לחודש מרץ, מעריכים בפסגות כי מדד המחירים לצרכן בחודש זה יעלה ב-0.2%. המדד יושפע מהגורמים הבאים –"מחירי הדלקים עלו ב-1.5%, בעיקר בשל עלייה במחירי הנפט בעולם. סעיף הדיור יעלה ב-0.4%. בשל העובדה שחג הפסח יחול השנה בסוף מרץ, חלק מעליית המחירים המאפיינת את אפריל תזלוג למדד מרץ. הדבר יבוא לידי ביטוי בעיקר במחירי הנסיעות לחו"ל. מחירי המזון הועלו לקראת סוף פברואר, מה שיבוא לידי ביטוי בעיקר במדד מרץ. מחירי הסלולר ימשיכו לרדת.

תחזית פסגות  למדד חודש אפריל היא לעלייה של 0.7% . העליה החדה הצפויה, להערכת אורי גרינפלד נובעת מהגורמים הבאים – "אנו מניחים שהעלאת מחירי החשמל בשיעור של 15%-10% תתבצע מתישהו באפריל.אנו צופים  שעליות מחירים עונתיות הקשורות לחג הפסח ירשמו במדד אפריל בסעיפי המזון, הנסיעות לחו"ל, והתרבות.  סעיף הדיור יעלה ב-0.1%. מחירי הפירות והירקות יעלו ב-2.5%.• מחירי ההלבשה וההנעלה יעלו ב-6% מסיבות עונתיות.

ב-12 החודשים הקרובים צופים בפסגות עליה במדד בשיעור של 2.2% (1.7% ללא מיסים). 

השאר תגובה