fbpx
ביטוח

ביטוח אובדן כושר עבודה - למה זה חשוב? וכמה זה עולה?

מעודכן ל-07/2020

 

ביטוח אובדן כושר עבודה - למה זה חשוב? מה זה כולל? הרחבות לביטוח האחיד (בפרק האחרון - חשוב!),  איך לבדוק אם יש לכם ביטוח כפול? שאלות ותשובות 

ובעצם - כל מה שצריך לדעת על אובדן כושר עבודה (א.כ.ע) לרבות עדכון על הרפורמה 

ביטוח אובדן כושר עבודה מבטיח לכם קבלת כספים באם אתם לא כשירים לעבודה. אז נכון, כשאנחנו צעירים ובמלוא המרץ, לא ממש נעים לחשוב על מצבים כאלו, אבל זה קורה , והרבה, ולכן, לפני שאתם מדפדפים את הנושא, חשוב להכיר אותו, ולהבין שמדובר בעצם בסוג של השקעה לטווח ארוך – השקעה בעצמכם, השקעה שאם חס וחלילה יקרה לכם משהו, מבטיחה את הפרנסה שלכם. ממש לא עניין שכדאי לזלזל בו.

ביטוח אובדן כושר עבודה - חשוב!

ככלל - ביטוח אובדן כושר עבודה  הוא כיסוי ביטוחי שמבטיח תשלום פיצוי חודשי ושחרור מתשלום דמי הביטוח השוטפים, בקרות אירועים מסוימים. מדובר למעשה לאפשרות של המבוטח לקבל תשלום חודשי במקום משכורת וזאת במקרים של מחלה או תאונה. ביטוח אובדן כושר עבודה בעצם מבטיח את מקור הכנסה של המבוטח בזמן שהוא אינו יכול לעבוד.  התשלום הזה אמור להבטיח פרנסה לבני המשפחה והוא אמור להיות כך שישמור על רמת החיים של המשפחה כאשר מדובר באובדן כושר עבודה חלקי או מלא. חשוב להדגיש - היה בלגן גדול בביטוחים האלו, אך המפקחת על הביטוח - דורית סלינגר, עשתה שם סדר, ומאוגוסט 2017 ישווקו פוליסות אחידות (ראו הרחבה בהמשך) - זה יאפשר לכם להין את המרכייבם הביטוחיים ולהשוות בין הצעות שונות.

כך או אחרת, הביטוח הזה חשוב מאוד והוא ניתן בכמה אופנים והרחבות כאשר לרוב מדובר בביטוח בסיסי שמעניק פיצוי חודשי למבוטח עד לתקרה של 75% מהשכר. השיעור הזה מהשכר ניתן במצב של כושר עבודה מוחלט שזה מצב שמוגדר כאשר המבוטח בעצם אינו  כשיר לעבודה, וזה בתנאי שעבד עד המקרה  או עבד במשך 12 חודשים שקדמו למועד מקרה הביטוח, וכתוצאה ממחלה או תאונה שארעה למבוטח נשלל ממנו בשיעור של 75% לפחות, הכושר לעבוד בכל מקצוע או עיסוק בהם עסק לפני המקרה , וכן נשללה ממנו האפשרות לעסוק בעיסוק  סביר אחר המתאים להשכלתו, ניסיונו והכשרתו.

כאמור ישנן הרחבות לפוליסת אובדן כושר עבודה. הרחבות אלו הן בתוספת תשלום. הרחבה בשם  פרנצ'יזה היא  תשלום פיצוי חודשי בתום תקופת ההמתנה בגין החודשיים הראשונים של תקופת ההמתנה.

תוספת בגין הרחבה עיסוקית - בחינת אובדן כושר העבודה תהיה בהתאם לעיסוקו של המבוטח ערב מקרה הביטוח. כאשר ההרחבה העיסוקית לעיסוק ספציפי עבור "צווארון לבן"- בחינת עיסוקו ערב קרות מקרה הביטוח ,תקופת התשלום תהיה כל עוד המבוטח באובדן כושר עבודה מוחלט לעיסוק ספציפי ועד תום תקופת הביטוח.

כאשר ההרחבה העיסוקית היא לכיסוי חלקי לעיסוק ספציפי עבור "צווארון כחול"- בחינת עיסוקו בחמש שנים לפחות לפני קרות מקרה הביטוח. תקופת התשלום תהיה כל עוד המבוטח באובדן כושר עבודה למשך שנתיים לכל היותר לפי הגדרה זו. לאחר מכן המבחן יהיה "לפי עיסוק סביר אחר" כמפורט לעיל.

 הרחבה של נכות חלקית – מדובר על תשלום פיצוי חודשי למבוטח שאיבד את כושר עבודתו באופן חלקי בשיעור העולה על 25% לפחות ועד לשיעור של 74% לכל היותר. ניתן לבחור באחת מ- 6 האפשרויות שקיימות -  נכות חלקית רגילה - שיעור הפיצוי ישולם בהתאם לנוסחה הבאה: ( X% - 25% אכ"ע)* 1.33;  נכות חלקית משופרת (ליניארית) - שיעור הפיצוי יהיה לינארי לגובה הנכות, כלומר גובה הפיצוי במקרה של נכות חלקית (מעל 25%) יהיה יחסי לשיעור הנכות החלקית (לדוגמא ב 40%- נכות חלקית, ישולם 40% מהפיצוי);  נכות חלקית מושלמת - שיעור הפיצוי ישולם בהתאם לנוסחה הבאה: סך פיצוי חודשי* % חלקיות אובדן הכושר* 1.33 ; ביטול חריג תאונות עבודה לבסיס – כיסוי אירוע שחל כתוצאה מתאונת עבודה ובקיזוז מול ביטוח לאומי.

 הגדלת פיצוי מיוחדת במקרי שיקום וסיעוד -  מצב סיעודי מוגדר כחוסר יכולת לבצע מספר פעולות חיוניות מתוך 6 פעולות. אם המבוטח נקלע למצב סיעודי לפני גיל 67 , יהיה זכאי ל– 50% מהפיצוי החודשי הנרכש (מוגבל ב– 20,000 שקל) לתקופת תשלום מרבית של 12 חודשים, וזאת בנוסף לפיצוי החודשי הרגיל. תשישות נפש מזכה בקבלת 100% מהפיצוי הסיעודי.

במצב של שיקום - אחרי 12 חודשי אובדן כושר עבודה, זכאי המבוטח, ברוב חברות הביטוח, להחזר הוצאות עבור הכשרה מקצועית, בקורס שאושר על ידי  החברה, בשיעור 75% , מוגבל בגובה 6 תשלומי פיצוי חודשי או 60,000 שקל, הנמוך מבניהם, ובתוספת לפיצוי החודשי המשולם לו.

במקרה של אשפוז - המבוטח יהיה זכאי לתגמולי הביטוח החל מהיום השמיני לאשפוז ללא צורך בתקופת המתנה בתנאי שהוא מאושפז לתקופה העולה על 14 יום.

חשוב להבהיר – כל חברת ביטוח וביטוח אובדן כושר העבודה שלה, אם כי, ברוב הגדול של הפרמטרים, החברות די קרובות (אם כי לא באופן זהה), ובהרחבות יש שינויים מסוימים בין החברות. צריך, אפילו חובה – להבין טוב את הפוליסה, ואת המילים בקטן, כדי שלא יהיו הפתעות בהמשך, וחשוב כמובן לעשות סקר מחירים. מסתבר שאפשר להוזיל את העלויות בהיקף משמעותי.

חלק גדול מחברות הביטוח מספק הרחבות נוספות, לרבות -  ​כיסוי לשרות בטחון או פעולות פח"ע: הכיסויהזה  כולל השלמה לתקבולים ממקור ממשלתי הנובעים מפגיעה עקב שרות בטחון ואירועי מלחמה או פח"ע - עד 75% מהשכר, ולא יותר מפיצוי של קרוב ל-20 אלף שקל בחודש (תלוי בחברה)  הנמוך מהם. כמו כן, קיים כיסוי להיריון הכולל כיסוי ביטוחי רחב לנשים בהיריון, לרבות שמירת היריון.

ומה קורה כאשר יש אובדן כושר עבודה חוזר?  אם אובדן כושר העבודה חזר בתוך תקופה של 12 חודשים, בגלל אותה מחלה או תאונה, המבוטח לא יאלץ להמתין שוב את תקופת ההמתנה, כפי שיש באובדן כושר העבודה הראשון/ המקורי.

מעבר לכך, חשוב להדגיש כי קיימת לרוב  השלמת הכנסה. מדובר במצב שבו אבדן כושר עבודה אינו מלא, והמבוטח בכל זאת עובד, אבל שכרו נפגע. חברות הביטוח לרוב (יש לוודא בפוליסה) משלימות לעובד  את החלק היחסי המתאים לפגיעה בהשתכרותו, אך יש הגבלות והסתייגויות מסוימות, כאשר חברות רבות  במהלך 12 החודשים הראשונים מתחילת תשלומי הפיצוי, משלמות ומשלימות רק לחצי מהשכר של העובד

חברות הביטוח מגבילות את אחריותם במקרים מסוימים, לרבות כאשר מדובר בניסיון להתאבדות או חבלה עצמית במתכוון. כמו כן, הביטוח לא תקף כאשר מדובר באלכוהוליזם או שימוש בסמים אלא אם השימוש נעשה על פי הוראות רופא.

חברות הביטוח גם לא אחראיות כאשר המבוטח השתתף בביצוע עבירה (או פעולה לא חוקית אחרת), וכן הם לא אחראיות במצב של מלחמה, פעולת איבה, סכסוך מזויין. בכל מקרה המבוטח  לא יהיה זכאי לפיצוי אם הוא היה הגורם הפוגע ונכותו נגרמה בזמן שכבר לא היווה סכנה.

עוד יוצאים מהכלל שאינם מבוטחים – ספורט אתגרי, טיסה, טיפול רפואי או כירורגי, ביקוע גרעיני ועוד.

ביטוח אובדן כושר עבודה - הרפורמה 

ב-1 באוגוסט 2017 תיכנס לתוקף רפורמה בביטוחי אובדן כושר העבודה. הרפורמה תהיה מעבר לפוליסה אחידה, בדומה לרפורמה שהיתה בביטוח בריאות, ולמה הכוונה? ובכן, המטרה ליצור  פוליסה אחידה, שתאפשר למבוטחים להשוות בקלות בין הביטוחים של החברות השונות, וכך למעשה תגבר התחרות, תהיה שקיפות, והלקוח יידע בדיוק מה הוא מקבל ובכמה.

ביטוח אובדן כושר עבודה – פוליסה אחידה

הפוליסה האחידה בתחום הבריאות אכן הצליחה  - אם בעבר היה בלבול גדול בין הפוליסות השונות של חברות הביטוח – כל חברה סיפקה מוצר קצת שונה והגדירה אותו כטוב ביותר, וכמשתלם ביותר, הרי שברגע שיש מוצר אחיד, הומוגני, ברור ושקוף, אז ניתן להשוות אותו בין כולם – ואז גם העניין הכספי הופך להיות השוואתי – רק כאשר משווים בין תפוזים לתפוזים ניתן להשוות בין המחירים של המוצרים.

הרפורמה בתחום הבריאות הביאה רגע לפני הרפורמה בפועל את סוכני הבריאות למסע שכנועים מול הלקוחות כדי שישריינו את פוליסות הבריאות הקיימות (לפני הרפורמה). הטענה היתה שהרפורמה תביא לביטוחים פחות טובים ויותר יקרים.

כך גם קורה עכשיו עם פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה – הסוכנים מנסים לשכנע אתכם לעשות, להשאיר או להרחיב את פוליסות ביטוח אובדן כושר העבודה – לא בטוח שזה כדאי לכם. בכל מקרה, הפוליסות החדשות לא באמת ידועות, וכאשר הם יפורסמו אפשר יהיה להשוות ביניהם, בינתיים נסביר כאן מה זאת בעצם פוליסה של אובדן כושר עבודה, ולמה צריך את הרפורמה בפוליסה הזו.

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא כאמור ביטוח חשוב. כאשר אדם מאבד את יכולת הפרנסה שלו, אז מצבו הכלכלי הולך מדחי לדחי, ויש רבבות מקרים כאלו. לא נעים לחשוב על זה, אבל מה יקרה אם חס וחלילה יקרה לכם משהו, ולא תוכלו לפרנס את המשפחה? נניח שמדובר בשכר ממוצע שאתם מרוויחים בסך של 9-10 אלף שקל, וזהו – זה נעלם, ונניח שיש לכם עוד 20-30 שנה לפנסיה. אתם  בעצם מאבדים ברגע השתכרות מצטברת של כמה מיליונים – איך תסגרו את החור הזה, איך תפרנסו את המשפחה?  הפתרון – ביטוח אובדן כושר עבודה.

הביטוח מספק למבוטח פרנסה גם במקרה שלא ניתן להמשיך לעבוד (כתוצאה ממחלה, או כתוצאה ממחלה). בפועל, ישנן עשרות סוגים של ביטוחים - כל חברה קבעה  את תנאי הפוליסה ואת תנאי הזכאות לקבלת פיצויים מהביטוח, ולכן לא באמת ניתן להשוות בין הביטוחים השונים.

וכאן נכנסה לתמונה המפקחת על הביטוח (בדומה לרפורמה בביטוחי הבריאות) והחליטה  ליצור פוליסה אחידה, המחייבת את כל חברות הביטוח. הפוליסה הזו  נועדה לספק את כל הצרכים בצורה שקופה ואחידה.

על פי הנחיות המפקחת על הביטוח, פוליסות ביטוח אבדן כושר העבודה יהיו מבניות ומודולריות, כאשר התוכנית הבסיסית תהיה זהה לכל חברות הביטוח. על התוכנית הזו ניתן יהיה להוסיף הרחבות שונות. כל אלמנט יהיה מודולרי ומתומחר בנפרד – גם התוכנית הבסיסית וגם ההרחבות.

אובדן כושר עבודה – כיסוי בסיסי

הביטוח הבסיסי יכלול, על פי הוראת המפקחת על הביטוח מספר מרכיבים והתניות. ראשית הביטוח יוגדר ככיסוי למצב של אובדן כושר עבודה עקב מחלה או תאונה, הגורם לפגיעה זמנית או קבועה בשיעור של 75% לפחות ביכולתו של אדם לעבוד בתחום עיסוקו או בכל עיסוק סביר אחר, התואם את ניסיונו, השכלתו והכשרתו.

מעבר לכך הוגדרה התקופה בביטוח הבסיסי -  תקופת הביטוח תהיה לפחות עד גיל פרישה חובה (גיל 67 נכון להיום), אלא אם בחר הלקוח אחרת.

ותנאים נוספים של ביטוח אובדן כושר עבודה – חבילה בסיסית:

סכום הפיצוי החודשי המקסימלי – לשכירים הסכום יעמוד על 75% מהשכר הממוצע המבוטח בפוליסה, צמוד למדד. השכר הממוצע יחושב לפי השכר הממוצע ב-12 החודשים או ב-3 החודשים שקדמו למקרה הביטוח, לפי הגבוה מהשניים

לעצמאיים -  סכום הפיצוי  המקסימלי יהיה 75% מההכנסה הממוצעת מעבודה של המבוטח בשנים עשר החודשים שקדמו למועד קרות מקרה הביטוח או בתקופה קצרה יותר אם מדובר בשנת הביטוח הראשונה, צמוד למדד.

תקופת ההמתנה תוגדר כתקופה של 3 חודשים ממועד קרות מקרה הביטוח, מלבד במקרים של החרגות רפואיות ספציפיות.

אובדן כושר עבודה חוזר - במקרה של אובדן כושר עבודה חוזר בגלל אותה מחלה/תאונה בתוך 12 חודשים ממועד הפסקת התשלומים, המבוטח זכאי לתשלום תגמולי הביטוח ללא תקופת המתנה נוספת.

שחרור מפרמיות - מבוטח שזכאי לתגמולי ביטוח יקבל שחרור מתשלום הפרמיות עבור כל הכיסויים הביטוחיים הכלולים בפוליסה, תוך שמירת הכיסויים בתוקף.

שחרור מהפקדות – מבוטח שרכש כיסוי לאבדן כושר עבודה במסגרת קרן הפנסיה או ביטוח המנהלים יקבל שחרור מפרמיה ובנוסף חברת הביטוח תפקיד עבורו את ההפקדות השוטפות לחיסכון במהלך תקופת אובדן כושר העבודה. ומה יהיה גובה ההפקדות? בהתאם לשיעור השחרור שרכש המבוטח.

חיתום רפואי בהגדלת סכום הביטוח - לא יידרש חיתום רפואי במקרה של הגדלת סכום הביטוח בעקבות גידול ריאלי בשכר / בהכנסה. מה זה גידול ריאלי? גידול ריאלי מוגדר כגידול של עד 15% בשנה, אך לא יותר מגידול של 60% ב-5 שנים.

 הכנסה בעת קבלת תגמולי ביטוח – מבוטח שנמצא במצב של אובדן כושר עבודה ומקבל תגמולי ביטוח יכול שתהיה לו הכנסה נוספת מעיסוק שאינו עונה על הגדרת עיסוק סביר (כולל דמי לידה), מבלי שזכאותו לתגמולי הביטוח תתבטל. ההכנסה האחרת תקוזז מהפיצוי החודשי. עם זאת, וזה חשוב מאוד - לא ניתן יהיה לקזז מהפיצוי הכנסה פסיבית של המבוטח.

קיזוז מספר ביטוחי אובדן כושר עבודה – ומה קורה אם אתם מבוטחים במספר ביטוחי אובדן כושר עבודה. ובכן, מבוטח שזכאי לפיצויים מחברות ביטוח, או מחברות ביטוח וגורמים ממשלתיים בשיעור העולה על 100% מההכנסה הממוצעת שלו, אזי חברת הביטוח רשאית לקזז את הפיצוי כך שיעמוד על 100% מההכנסה הממוצעת.

ואם המבוטח מובטל, ונמצא בין עבודות?  במקרה כזה – אם זה למשך תקופה שאינה עולה על 12 חודשים או שמצוי בהסדר ריסק זמני במועד מקרה הביטוח, לפי התקופה הארוכה מבניהם, וכל עוד הכיסוי למקרה של אבדן כושר עבודה לא בוטל, יהיה זכאי המבוטח לפיצוי חודשי ושחרור בהתאם לשכר ולעיסוק בחודשים לפני שהפסיק לעבוד.

לגבי מבוטח הנמצא בין עבודות במשך למעלה מ-12 חודשים, אך ביטוח אבדן כושר העבודה לא בוטל, אזי המבוטח  זכאי לפיצוי חודשי בהתאם לעיסוק בחודשים שלפני שהפסיק לעבוד ולהכנסה בחודשים לפני שהפסיק לעבוד או שכר מינימום – לפי הנמוך מביניהם.

כיסוי בעת שהייה בחו"ל – לא ניתן להגביל את הפוליסה במקרה שהמבוטח שוהה בחו"ל.

שיקום מקצועי – חברת הביטוח רשאית להציע למבוטח לעבור שיקום מקצועי על חשבונה, אולם למבוטח קיימת הזכות לסרב להצעה זו. על כל פנים, במקרה שמבוטח עבר שיקום מקצועי, ויכול לעסוק בעיסוק שאינו עונה על הגדרת עיסוק סביר – לא ניתן לשלול את זכאותו לתגמולי הביטוח, אלא רק לקזז את הכנסתו מהפיצויים.

מעבר בין מעסיקים - בעת מעבר בין מעסיקים או בעת הפיכתו של שכיר לעצמאי, יישמרו זכויותיו של מבוטח שכיר בפוליסה ולא יהיה צורך בחיתום רפואי מחודש.

עד כאן הביטוח הבסיסי, אבל מה כוללות ההרחבות?

בכמה תתייקר פוליסת אובדן כושר עבודה?

הפוליסה האחידה לאובדן כושר עבודה צפויה להתייקר בסך  ב–30% ויותר לעומת הפוליסה הקיימת. אבל ההתייקרות הזו הפעם מוצדקת – אתם, המבוטחים מקבלים הרבה יותר. הפוליסה האחידה, והנה דוגמאות – חברות הביטוח יחויבו לשלם גם על אובדן כושר עבודה חלקי ולא רק מלא (כפי שהיה קיים בפוליסות הקודמות); תקופת ההמתנה עד לקבלת הכסף תוגבל לעד 3 חודשים; חברות הביטוח יחויבו לשלם עד גיל פרישה, וכן הם יחויבו לשלם במקום המבוטח את ההפרשות שלו לפנסיה. ואת הסכום בגין אובדן כושר עבודה.

כמו כן, על פי הפוליסות האחידות  חברות הביטוח לא יוכלו לכרוך את העברת החיסכון הפנסיוני עם פגיעה בתנאי ביטוח אובדן כושר העבודה. ואלו רק דוגמאות (עיקריות) יש הבדלים נוספים בין הפוליסה האחידה לפוליסה הקודמת. פשוט מאוד – רשות שוק ההון והביטוח חייבה את החברות לתת סוג של מינימום אחיד לכולם.

חשוב להדגיש – ביטוח אובדן כושר עבודה הוא מהביטוחים שחברות הביטוח לא אוהבות לשלם, הן מוצאות דרכים לדחות חלק  משמעותי מהמבוטחים בטענות שונות, כנראה פשוט בגלל שמדובר בביטוח יקר (יקר מבחינת החברות).

העלייה של 30% ומעלה היא בתעריף הרשמי, אבל כאן יש הפתעה (לא נעימה במיוחד) למעסיקים. המעסיקים הם אלה שלרוב רוכשים ביטוח אובדן כושר עבודה בעבור העובדים שלהם, וחברות הביטוח נהגו לתת להם (בזכות גודלם, ובזכות הסכמי ביטוח אחרים שהסוכנים סיפקו, לרבות גישה וקבלת החיסכון הפנסיוני של העובדים – ביצת זהב של הסוכנים) הטבות והנחות בביטוחים האלו. אבל זה כבר נפסק , גם בזכות קרנות הפנסיה ברירת מחדל וגם על פי הנחיות של האוצר ורשות שוק ההון והביטוח להימנע מניגוד עניינים בהקשר זה. ומכאן שהמחיר של ביטוח אובדן כושר עבודה לעומת המחיר שהיה בעבר עשוי לעלות הרבה יותר מ-30%, זה יכול גם להגיע למחיר כפול ויותר.

המשמעות של כניסת הפוליסות החדשות והאחידות היא שיהיו בעצם שני מבוטחים עם כיסויים שונים. המבוטחים בפוליסות הישנות, ימשיכו להיות עם תנאים פחות טובים, לצד מבוטחים  בפוליסות החדשות, שישלמו יותר ויקבלו יותר.

ביטוח אובדן כושר עבודה - הרחבות

אז ראשית חשוב להבהיר – אתם יכולים, לא חייבים לעשות את ההרחבות ואתם יכולים לבטל את ההרחבות בכל רגע נתון. אתם גם חייבים לקבל מידע על כל הרחבה בנפרד לרבות התמחור שלה.

במסגרת ההרחבות אתם יכולים להפעיל אבדן כושר עבודה חלקי, וזה צריך להיות מוסדר בנספח שיצורף לכיסוי הבסיסי, כחלק בלתי נפרד ממנו. נספח אבדן כושר עבודה חלקי מרחיב את הכיסוי בביטוח אובדן כושר העבודה גם למקרים שבהם שיעור אובדן כושר העבודה עומד של 25%-74%, באופן זמני או קבוע. זו סוגיה חשוב במיוחד, גם אם אתם באובדן של 50%  אתם מאבדים הכנסה – אז אולי חשוב לבטח גם בשיעור נמוך יותר של כושר העבודה.

עוד נקוה חשובה - כל עוד הכיסוי הבסיסי בתוקף והמבוטח אינו מצוי באבדן כושר עבודה, למבוטח יש זכות לחזור ולרכוש את היקף הכיסוי הביטוחי המלא שהיה בפוליסה טרם הקטנת היקף הכיסוי הביטוחי (במידה והקטין) ובהתאם לתנאים שהיו בפוליסה, ללא צורך בחיתום רפואי. הזכות לרכישה החוזרת תהיה בתוקף ב-6 החודשים מיום שחזר לעבוד או ב-5 שנים ממועד כניסת הנספח לתוקף, לפי המוקדם מהשניים.

בביטוח הבסיסי נקבע הביטוח לעיסוק סביר, ובהרחבות ניתן להגדיר את הביטוח לעיסוק ספציפי. כמו כן, בהרחבות ניתן לקצר את תקופת ההמתנה (החל מהחודש השני, במקום מהחודש הרביעי).

בנוסף – ניתן לקבל תגמולי ביטוח עבור חלק מתקופת ההמתנה (פרנצ'יזה), כלומר, עבור החודשים השני והשלישי אחרי אירוע ביטוחי. התשלום יבוצע בחודשים 4 ו-5 כאשר בכל חודש יקבל המבוטח סכום פיצוי כפול.

תבדקו - אולי יש לכם ביטוח כפול

טוב, כבר הסברנו (למעלה) שאם יש לכם קרן פנסיה וביטוח אובדן כושר עבודה, כנראה שיש לכם בעצם כפל ביטוחי - למה? ובכן,  בתוך קרן הפנסיה יש גם (על פי חוק)  ביטוח אובדן כושר עבודה. נכון, זה לא ביטוח עם הרחבות, זה בסיסי, אבל זה ביטוח שמכסה חלק גדול מהאפשרויות. הביטוח הזה, רק להדגיש, הוא לא בחינם. זה שאתם לא יודעים עליו, לא אומר שהוא בחינם, זה רק אומ רשחלק מהסכום המצרפי שאתם משלמים הולך גם לביטוח הזה. לרוב סכום יחסית קטן.

אז אם יש לכם קרן פנסיה, ובנוסף יש לכם ביטוח אובדן כושר עבודה (וזה יכול להיות דרך המעסיק) אז המשמעות היא שאתם משלמים כפול, כי אתם לא יכולים לקבל יותר מתקרה מסוימת באם חס וחלילה, לא תהיו כשירים לעבוד. כלומר, אם קורה משהו ואתם עונים להגדרה של הכיסוי הביטוחי, הביטוח ישלם לכם עד התקרה - 75% מההכנסה הממוצעת, ומספיק שיהיה ביטוח אחד כדי לשלם את התקרה הזו. אם אתם מבוטחים דרך הקרן פנסיה, הביטוח דרך הקרן ישלם לכם זכום זה; ואם אתם מבוטחים בביטוח נוסף, אז לא תקבלו יותר מה-75% - בפועל, שתי חברות הביטוח יתחלקו בתשלום. קוראים לזה כפל ביטוחי וכדאי לכם להוריד את התשלום השוטף.

הכי נכון זה לפעול כך - במידה והביטוח הפרטי הוא דרך ובמימון המעסיק, אז עדיף לכם להשאיר את הביטוח הזה, ולהקטין את את הביטוח שבקרן הפנסיה למינימום האפשרי. במצב זה, הסכום בגין הביטוח ייקטן והסכום בגין החיסכון יעלה - המשמעות שהחיסכון הפנסיוני שלכם ייגדל.  אבל מה אם אתם משלמים על ביטוח פרטי (ביטוח אובדן כושר עבודה פרטי)? במצב כזה,  אתם יכולים וצריכים  לעבור לפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה משלימה, הפוליסה הזו משלימה לפוליסה שיש לכם בקרן פנסיה , והיא תחסוך לכם סכום נאה בחודש (אפילו סדר גודל של 200 שקל) מבלי להשפיע בכלל על הכיסוי הביטוחי.

שאלות ותשובות

מה זה בעצם ביטוח אובדן כושר עבודה?

מדובר בביטוח שמאפשר לקבל הכנסה חודשית מחברת הביטוח במקרה שהמבוטח לא יכול להמשיך לעבוד בתחום עיסוקו, או במשלח יד סביר התואם את ההשכלה, הניסיון וההכשרה שלו.

זה ביטוח מומלץ?

אנחנו לא עוסקים כאן בהמלצות, אלא בעיקר בהעברת המידע, אבל אנחנו יכולים להגיד לכם שלכל מי שבדקנו בסביבה שלנו יש ביטוח כזה ובצדק.  חשוב לשים לב - רוב קרנות הפנסיה כוללות בהתאם לחוק רכיב של ביטוח אובדן כושר עבודה. אבל, צריך לבדוק האם הכיסוי הביטוחי מתאים לכם.

מעבר לכך, מעסיקים רוכשים עבור עובדיהם ביטוח אובדן כושר עבודה, כהטבה ובמסגרת ההפרשות הפנסיוניות השוטפות. כלומר, אולי אתם לא יודעים, ויש לכם ביטוח לאובדן כושר עבודה.

מה ההגדרה לאובדן כושר עבודה מלא?

אובדן כושר עבודה מלא מוגדר בחוק כמצב בו העובד מאבד את יכולתו לעבוד בשיעור של לפחות 75%. ומכאן - אובדן כושר עבודה חלקי הוא מצב שעובד מאבד את יכולתו לעבוד בשיעור של 25% עד 75%.

מי קובע את כושר העבודה?

בעיה, זה תחום די ערטילאי ואפור. במקרים לא מעטים הסוגיות מגיעות עד לפתחו של בית המשפט.

מה ההבדל בין ביטוח אובדן כושר עבודה לבין ביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי?

אובדן כושר עבודה מקצועי הוא ביטוח חלקי לאובדן כושר עבודה בכלל. מדובר על כיסוי מצומצם יותר לאבדן כושר עבודה. הכיסוי הוא רק במקרים שבהם העובד אינו יכול להמשיך לעסוק במקצוע/ בעיסוק  והוא גם לא יכול לעסוק בעיסוק סביר אחר (בהתאם לניסיונו, להשכלתו ולהכשרתו)

אגב, קיים גם ביטוח אובדן כושר עבודה עיסוקי. ביטוח כזה מבטא כיסוי גדול מביטוח אבדן כושר העבודה המקצועי, לרבות  כיסוי לכל מצב שבו המבוטח אינו מסוגל לעבוד בעיסוקו הספציפי.

תקופת אכשרה – מה זה?

תקופת אכשרה מתחילה ביום תחילת הביטוח, ומשמעותה שחברת הביטוח לא תשלם על מקרים של אובדן כושר עבודה בגין מחלות קודמות שהיו למבוטח לפני שרכש את הביטוח. רוב פוליסות ביטוח אובדן כושר העבודה הפרטיות לא כוללות תקופת אכשרה – וזה יתרון גדול.  בקרנות הפנסיה ובפוליסות ביטוח אחרות יש תקופת אכשרה של 5 שנים למחלות קיימות.

מהי תקופת המתנה?

תקופת ההמתנה מתחילה ביום הפגיעה (מקרה הביטוח) ונמשכת על פי רוב 3 חודשים, ובסיומה תתחיל חברת הביטוח לשלם את קצבת אובדן כושר העבודה למבוטח. כלומר, יש 3 חודשים שבהם המבוטח לא מקבל כסף. עם זאת, יש אפשרות לקצר את תקופת ההמתנה - פרנצ'יזה, בשפה המקצועית. אפשר לעשות כיסוי ביטוחי שמגדיר שהפיצוי החודשי ישולם גם בגין החודשיים הראשונים של תקופת ההמתנה.

אפשר לעשות כמה ביטוחי אובדן כושר עבודה?

אפר אבל לא כדאי. הקצבה מוגבלת ל-75% מהשכר, בלי קשר לכמה פוליסות יש לכם. כלומר, מבוטח שרכש מספר פוליסות, פשוט מאבד כסף – חברות הביטוח יתקזזו ביניהן וישלמו יחד סכום של 75% מהשכר בלבד. עם זאת, ניתן לרכוש הרחבות לכיסוי הביטוחי הבסיסי (הרחבה למעלה על ההרחבות בפוליסה הבסיסית), לרבות הרחבה לפיצוי בתקופת ההמתנה, הרחבה לנכות חלקית; הרחבה לביטול חריגים; הרחבה לסיעוד ועוד.

 במקרה של אובדן כושר עבודה, מי משלם את ההפקדות לחיסכון/ פנסיה?

חברת הביטוח תפקיד במקומכם לקרן הפנסיה את הסכום השוטף שהפקדתם עד לתום תקופת הנכות או ליציאה לפנסיה.

במה תלויה עלות הביטוח?

קיימים פרמטרים חשובים -  גיל המבוטח, מגדר, מצב הבריאותי, מקצועו של המבוטח ותחביביו. חשוב להבין ולבדוק בעת רכישת ביטוח שהגדרת העיסוק מדויקת; שהצהרת הבריאות מולאה ונכונה; שיש כיסוי באם לא תוכלו לעבוד בעיסוק שלכם.

הר הביטוח - ככה תעשו סדר בביטוחים


ביטוח חיים - כל מה שצריך לדעת

מלאו פרטים ועורך דין מומחה בתחום יחזור אלייכם לייעוץ ראשוני (ללא כל מחוייבות מצדכם)

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  עמית בר

  השאר תגובה

  4 תגובות

  • אני מנסה להבין מה קורה לחוסך שמחליט להעביר את החלק הרלוונטי בחסכון הפנסיוני שלו מקרן פנסיה (הכוללת ביטוח נכות) לביטוח מנהלים או לקופת גמל לחסכון. האם במידה והשכר המבוטח הכולל לא השתנה ויש רצף תעסוקתי, ניתן לדרוש מחברת הביטוח להכיר בביטוח ה"חדש" ככזה שאינו דורש חיתום רפואי?

   • היי חן,
    הפיצויים בביטוח אובדן כושר עבודה מבוססים על השכר ב-3 או 12 חודשים שלפני המקרה שגרם לאובדן כושר העבודה, ולכן אם מגיעים למצב של אובדן כושר עבודה אחרי תקופה ממושכת שבה לא עובדים - הפיצויים הם נמוכים בהתאם.

  • מאמר מעניין וחשוב!

   שאלה לגבי הכתוב:

   בחלק אובדן כושר עבודה – כיסוי בסיסי נאמר שחברת הביטוח תוכל לקזז תשלומים מכפל ביטוח מעל 100% מההכנסה הממוצעת, אולם בשאלות ותשובות נאמר שכפל ביטוחי מוגבל ל75%,
   האם זהו שינוי, טעות במאמר, או שלא הבנתי נכון ?

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות