fbpx
חיסכון פנסיוני

המעסיק מונע העברת חיסכון פנסיוני - מה עושים?

מעודכן ל-02/2019

המעסיק מונע מכם להעביר את החיסכון הפנסיוני - מה עושים?

מסתבר שאין למעסיק זכות למנוע העברת חיסכון פנסיוני לגוף אחר. למעסיק אסור על פי חוק למנוע הטבות בדמי ניהול או להציב התניות למעבר חיסכון פנסיוני. 

ובכל זאת - יש מעסיקים שמונעים מהעובדים שלהם לעבור לחסכונות פנסיונים אחרים - למה? מכיוון שלחלקם יש הסדר עם סוכן ביטוח/ סוכן פנסיוני, כך שברגע שהעובדים משלמים דמי ניהול שוטפים, אותו מעסיק מרוויח "במקום" אחר - ביטוחים אחרים, פנסיה אישית שלו וכו'. הוא "מקריב" את הפנסיות של העובדים ונהנה מתנאים טובים יותר בתיק האישי שלו, ובביטוחים של העסק.

זאת הסיבה שהמחוקק מאפשר לכם לעבור בכל מצב ובמהירות יחסית.

על פי חוק מותר לכם לעבור לכל חיסכון פנסיוני וכן ליהנות מהטבות של חיסכון היעד ללא תנאים מקדימים גם ללא הסכמת המעסיק. אם המעסיק או סוכן הביטוח מפרים את החוק בדרכים הבאות.

א. המעסיק או סוכן הביטוח שלו, אינם מאפשרים לבחור את החיסכון הפנסיוני (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל) באופן חופשי.

ב. המעסיק או סוכן הביטוח שלו, אינם מאפשרים ליהנות מהטבת דמי ניהול שקיבלת.

ג. המעסיק או סוכן הביטוח שלו, מציבים תנאים להעברת ההפקדות הפנסיוניות, אשר פוגעים בעובדים.

תוכלו לדווח עליהם לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

כדי להקל על הזכויות המגיעות לכם ספקו:

  • פרטי המעסיק
  • פרטי סוכן הביטוח של המעסיק
  • פרטי הפגיעה (למשל, האם המעסיק או סוכן הביטוח שלו סירבו להעביר את ההפקדות לחיסכון הפנסיוני שבחרת)
  • מועד הפגיעה
  • תיעוד מאירוע הפגיעה
  • פרטי המעורבים ותפקידם

אם אתה מעסיק,  הכר את החוק:

סעיף 20(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, קובע כי עובד רשאי לבחור להצטרף לכל קופת גמל, או להמשיך להפקיד בה, בכל עת. מעסיקו של העובד לא יתנה את תשלום הכספים שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות. כמו כן, החוק קובע שהוראה זו גוברת על כל חוק או הסכם אחר.

החוק אוסר על מעסיק או שלוחו (סוכן) לאלץ עובד לבצע תשלומים למוצר פנסיוני מסוים או לחברה מסוימת. "מוצר פנסיוני" - קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל או קרן השתלמות. החוק אוסר על מעסיק או שלוחו למנוע הטבות בדמי ניהול או אחרות, שהעובד הצליח להשיג. החוק אוסר על מעסיק או שלוחו למנוע העברת הפקדות לחיסכון פנסיוני, בהתאם לבחירת העובד.

לכן בין היתר, הקימה רשות שוק ההון את "קו הצדק הפנסיוני" שדרכו ניתן להתלונן על פגיעה של מעסיקים בחיסכון הפנסיוני של עובדים. בכוונתה של הממונה למצות את הדין עם מעסיקים שיפרו את הוראות החוק. דעו לכם שהפרת החוק גוררת מאסר או קנס בסך של יותר מ- 1,800,000 שקל.

השוואת קרנות פנסיה ברירת מחדל

המעסיקים גייסו 40 אלף איש לקרנות הפנסיה המוזלות

לקבלת הצעה אטרקטיבית לניהול קרן השתלמות בגוף מוביל – מלאו פרטים ויחזרו אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות