fbpx
זכויות עובדים פרישה

פיצויים – למי מגיע וכמה מגיע?

קרדיט: shutterstock
מעודכן ל-03/2018

 

פיצויים – למי מגיע? כמה מגיע? האם יש פטור ממס על פיצויים?  ואיך סעיף 14 פגע בעובדים המפוטרים ועזר לעובדים המתפטרים

פיצויים הם סכום כספי שמגיע לעובד שפוטר ממקום העבודה. על פי החוק המעסיק חייב לשלם פיצוי לעובד שפוטר על ידו, כשהסכום מהווה פיצוי על אבדן הכנסה (ואובדן מקור הכנסה). עם זאת, יש מקרים שלא מגיע פיצויים לעובד שפוטר וזה בעיקר באם התנהג בצורה בעייתית, עבר על החוק, פגע במקום העבודה ועוד.

 הפיצויים מגיעים לעובד בהתאם לתקופה בה עבד אצל המעסיק, כאשר הם נזקפים החל מהשנה הראשונה. בפועל, עובד שעבד פחות משנה לא זכאי לקבל פיצויים. אבל, החוק   מכיר בכך שעובדים עשויים להיות מפוטרים לקראת השלמת שנה בעבודה, וזה כדי להימנע מתשלום פיצויים, ולכן, במקרה שתוכח כוונה כזו של המעביד (וזה לא פשוט), בית המשפט יקבע פיצויים גם לעובד שפוטר לפני שהשלים שנת עבודה.

סכום הפיצויים נקבע על  המשכורת החודשית האחרונה של העובד כפול מספר שנות הוותק שלו בעבודה, ולהמחשה – נניח שהשכר החודשי האחרון הוא 12 אלף שקל ברוטו, והעובד הועסק בחברה 3 שנים, מכאן שסכום הפיצויים המגיע ל- 36 אלף שקל (וותק של 3 שנים כפול  שכר חודשי של 12 אלף שקל).


מחשבון פיצויי פיטורין


המעסיקים "מממנים" את התשלום לפיצויים באופן שוטף – הם מפרישים (מחויבים להפריש) 8.33% משכר העובד לקרן הפיצויים. הפרשה כזו בשנה מבטאת שכר של חודש (8.333% כפול 12 חודשים שווה – 1 – משכורת אחת בשנה).

האם יש פטור ממס על פיצויים?

הפיצויים פטורים עד תקרה מסוימת - 12.4 אלף שקל בשנה (נכון ל-2016), והמשמעות היא שאם השכר הוא עד התקרה הזו , אז אין מס במשיכת פיצויים. אבל אם השכר גבוה מסכום זה, ההפרש יחוייב במס על פי המס השולי של הנישום. עם זאת, העובד יכול שלא למשוך את הכספים שמעבר לתקרה, וכן הוא יכול לבקש פריסה של המס על פני כמה שנים (עד 6 שנים). פריסה משמעותה שמכירים בהכנסה (מפיצויים) על פני כמה שנים ולא בשנה ספציפיחת אחת, ואז שיעור המס השולי האפקטיבי צפוי להיות נמוך יותר. אגב, את הפריסה אפשר לבקש קדימה (רוב המקרים) וגם לאחור. ודוגמה להמחשה - נניח שקיבלתם 300 אלף שקלים של פיצויים ואתם חייבים במס על 200 אלף שקל - אתם יכולים לבקש לפרוס את הסכום לכמה שנים (מס' השנים תלוי בוותק שלכם - כל ארבע שנים של וותק זו שנת פריסה) , ונניח שקיבלתם פריסה ל-4 שנים, אזי כל שנה תתווסף לכם הכנסה של 50 אלף שקל (200 אלף שקל של פיצויים שנדחו חלקי 4 שנים) שעליהנ יחושב המס השולי.

בנוסף לפיצויים, מקבלים עובדים רבים (במיוחד במקומות מסודרים ובעת הפעלה של תוכניות פרישה מרצון) מענקי פרישה. סכום המענק מתווסף לסכום הפיצויים, ונחשב כחלק ממנו לצורך חישוב הפטור והמס. כלומר, אם בהמשך לדוגמה, נניח שהתקבל גם מענק פרישה של 50 אלף שקל,   אזי הסכום שיש לפרוס הוא 250 אלף שקל (200 אלף שקל של פיצויים ועוד 50 אלף שקל של מענק פריסה).

 הטבה לבעלי שכר נמוך

הפיצויים כאמור מסתכמים עד תקרת שכר של 12.4 אלף שקל כפול מס השנים (במספר השנים יש לנכות חל"ת - חופשה ללא תשלום). מכאן שעובד יהיה חייב במס אם השכר שלו עולה על 12.4 אלף שקל או אם הוא מקבל מענקי פרישה.  ולהמחשה - העובד יכול להרוויח בדיוק 12.4 אלף שקל ואז לכאורה הוא פטור, אבל אם הוא מקבל מענק של 100 אלף שקל כל המענק יהיה חייב.

מעבר לכך, חשוב לדעת שאם השכר נמוך מ-12.4 אלף שקל, אזי ניתן לקבל ממס הכנסה (אבל חייבים לפנות ולקבל אישור) פטור מוגדל לפיצויים בשיעור של 150% אך עד לתקרה של 12.4 אלף שקל. זאת הטבה משמעותית והנה הדגמה - נניח שהשכר של עובד הוא 9 אלף שקל, והוא עבד 10 שנים, פוטר וקיבל פיצויים של 90 מאלף שקל ומענק פרישה של 30 אלף שקל,  לכאורה כל  ה-90 אלף שקל פטורים וה-30 אלף שקל חייבים במס. בפועל, מאפשרים (ברוב המקרים) פטור מוגדל לפיצויים של 150% מ-9 אלף שקל, אלא שזה 13.5 אלף שקל, ויש להגביל את התקרה ב-12.4 אלף שקל. ומכאן שהפטור יהיה 124 אלף שקל (10 שנים כפול התקרה - 12.4 אלף שקל) ומכאן שכל הסכום שהעובד קיבל - 120 אלף שקל, פטור ממס.

סעיף 14 – טוב למתפטרים; רע (במקרים רבים) למפוטרים

בעשור החולף, בהמשך לסעיף 14 לחוק הפיצויים,  גם מתפטרים רבים מקבל את סכם הפיצויים -  חברות שהחליטו לפעול בהתאם לסעיף זה, מתחייבות, במקביל להתחייבות מקבילה של העובדים,  כי הסכום שהחברה הפרישה לעובד, הוא הסכום שישמש לפיצויים, ולא יהיה צורך בהתאמות. כלומר, אם הסכום הוא מתחת למה שמגיע לעובד, אבל החברה הפרישה באופן שוטף כנדרש, אז היא לא תצטרך לעשות התאמה, וזה כמובן נהדר לחברה, שיכולה למצוא את עצמה עורכת התאמות גדולות, במקביל לכך ששוק ההון היה חלש והכסף בקופת הפיצויים אינו  מספיק; או כתוצאה מכך שהשכר עלה ובהתאמה היקף הפיצויים גדל.

ומול ההטבה הזו שמוענקת לחברה, סעיף 14, מספק הגנה טובה לעובד – לא משנה אם מדובר בהתפטרות, גם אז מגיע כסף לעובד, וזה להבדיל ממה שהיה בעבר ובשונה מהגופים שעדיין לא פועלים לפי סעיף 14 בהם עובד שהתפטר לא זכאי לכספי הפיצויים מהחברה.

והנה המחשה ליישום של סעיף 14. נניח שעובד השתכר 9 אלף שקל במשך 5 שנים ולאחר מכן השכר עלה ל-14 אלף שקל למשך 5 שנים נוספות. בסה"כ עבד העובד 10 שנים.

בעיקרון הפיצויים שמגיעים לו במקרה שפוטר הם – 10 כפול 14 אלף – 140 אלף שקל. אבל החתימה וההסכמה על סעיף 14 אמנם מאפשרת לו להתפטר ולקבל את הכסף (מיד החישוב), אבל בפועל, אם הוא פוטר הוא מקבל פחות מסכום הפיצויים שהיה אמור להיות משולם לו במידה והוא לא היה חותם על סעיף 14.

הכסף בקופה שמגיע לו מתבסס על 5 שנים שבהם הופרשו 8.33% משכר של 9 אלף ועוד 5 שנים של הפרשות בשיעור זהה (8.33%) על שכר של 14 אלף שקל. מדובר בסה"כ בהפרשות של 115 אלף שקל – נמוך משמעותית מהסכום שמגיע לעובד – 140 אלף שקל, וזה בגלל העלאת השכר שהיתה באמצע התקופה. המעביד הפריש על חלק גדול מהתקופה לפי שכר נמוך.  ומכאן, שאם שוק ההון לא יספק תשואה מרשימה (והוא מספק תשואות נמוכות במיוחד החל משנת 2014 ), הרי שעובדים יקבלו , בגלל סעיף 14, פחות ממה שהיו מקבלים במצב הרגיל אם היו מפוטרים. זאת ועוד – כאשר עליית השכר (וזה המצב הטבעי) היא זוחלת אז הפיצויים אמורים להיות מחושבים לפי השכר הגבוה האחרון, אך ההפרשות נעשו בעבר לפי שכר נמוך יותר, כך שקשה להאמין שהסכום שנצבר בקופה יגיע לסכום הפיצויים התיאורטי.


מחשבון פיצויי פיטורין


מדריכים קשורים:

ככה תתכננו את הפרישה שלכם

מענק פרישה - למי מגיע? והאם ניתן להפחית את המס?   

לא למשוך את הפיצויים - למה בעצם לא למשוך? 

הרחבה על סעיף 14

מלאו פרטים ועורך דין מומחה בתחום יחזור אלייכם לייעוץ ראשוני (ללא כל מחוייבות מצדכם)

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

עמית בר

עמית בר

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות