בקרב רוכשי דירות רבים קיים חשש באופן די קבוע מליקויי בנייה שיימצאו בנכס שרכשו.

על אף שהם מלאי שמחה והתרגשות מעצם רכישת דירה חדשה מקבלן ומעיצוב הדירה על פי טעמם האישי, קיימת בתוכם תחושה וחשש מסוים מפני הימצאות ליקויי בניה בדירה שלא הביאו לידיעתם והוליכו אותם שולל מה שיכול להוביל בסופו של דבר בהגשת תביעה לבית המשפט שיחייב את שני הצדדים להתעמת זה עם זה. המציאות מלמדת שלא תמיד ליקויי בנייה הם כאלו ולכן אפשר להיות רגועים כשמקבלים את המפתח לדירה הנכספת.

רוכשי דירות רבים מתקשים לזהות ליקויי בנייה אמיתיים ולזהות אותם בזמן, אך גם חוששים מהם כשלא תמיד יש סיבה לדאגה ובמקרים רבים הם נפתרים בדרכי שלום. המציאות מלמדת שגם כאשר ישנן בעיות תכנון וביצוע, על אף שלעיתים חלקן אופייני לגמרי ומצוי ברחבי העולם – איכות השירות והמענה של חברת הבנייה הם אלו הקובעים בסופו של דבר כיצד תיפתר הבעיה שנתגלתה. טיפול חברת הבנייה והגישה שלה לתיקון ליקויים מסוגים שונים לשביעות רצונם של הרוכשים הם אלו שיתנו משקל רב לטיפול בבעיה ויכריעו האם זה ייפתר בדרכי שלום או באמצעות בתי המשפט. לזה מוסיפים את חוסר ההבנה של קונים בין אחריות יצרן לבין מחויבות הקבלן ובכך מקבלים לא פעם תביעות לבית המשפט שהיו יכולות להיפתר אחרת בגישה שונה של הקונה שהיה מגיש דרישה לתיקון הליקוי או חוסר ההתאמה. זה נכון במיוחד בחריגות שהן אסתטיות ולא ליקוי מהותי.

המציאות של ענף הבנייה בכל העולם מוכיחה שגם כאשר יש מיומנויות גבוהות בתכנון וביצוע אין כזה דבר בניין מושלם לגמרי ותמיד יימצא מה לתקן בו ברמה כזו או אחרת. זה קורה לא מעט גם בישראל וזה אך טבעי בהתחשב בכך שבניית דירות ובניינים היא עבודה משולבת בין צוותי תכנון וביצוע רבים והיא מורכבת מאוד לכל אורכה. עם זאת, ליקויי הבנייה הם לא פעם מיתוס שאוהבים לדבר עליו כאשר מדובר באי התאמות ולא חריגות של ממש ממה שסוכם בחוזה, או שמדובר בפגמים אסתטיים מסוימים ולא בליקוי של ממש, לפחות כזאת הנתונה לשיקול דעתו של בית המשפט. פסקי דין לא מעטים מוכיחים שיש הסכמות שאפשר היה להגיע אליהן גם ללא הגשת תביעה וכל עורך דין יכול היה לפתור זאת במשא ומתן על תשלום פיצויים מספקים.

ובכל זאת, מה עושים כאשר מגלים ליקויי בנייה?

מסורת של שירות ללקוח לשביעות רצונו מחייבת גם חברה גדולה כמו נתנאל גרופ בע"מ, שנענית לדרישת הלקוחות לתיקון הליקויים, או פיצוי על עלות תיקונם. השאלה שעדיין עומדת ונותרת בעינה היא כיצד לאתר את הליקויים האפשריים ולאחר מכן האם קיימת עדיפות לפנות לקבלן לבצע את התיקונים או להעניק פיצוי לקונה?

המחוקק הישראלי נתן דעתו לכך ולכן הוא מדרג בחוק המכר את הליקויים השונים ברמות משתנות של חומרה ובכך גם פותח פתח לסוג אחר של פיצוי ותיקון אי התאמות שישביעו את רצונם של הקונים. קונים שאינם מודעים למורכבות הבנייה וללשון החוק לא תמיד מתרגמים נכון את מה שהם רואים ולכן חושבים לא פעם שאי התאמה או פגם אסתטי כלשהו הם בגדר ליקויי בנייה. המציאות מלמדת שלא כל בית משפט מסכים איתם ופוסק פסק דין שתומך בהם, אלא רק כאשר מדובר בחריגות משמעותיות שמפורטות בחוק ומונעות שימוש בנכס.

האם ליקויי בנייה הם כל החריגות של הקבלן מתקנות הבנייה?

הדבר הראשון שהקונה שמקבל את הדירה לידיו צריך לזכור בהקשר של ליקויים אפשריים בדירה החדשה הוא שישנן תקנות בנייה קבועות ומוגדרות היטב לכל חלל בנוי ולכל תקן שמחייב את הקבלנים העוסקים בבנייה. על פי חברת נתנאל ליקויי בנייה חייבים לחרוג משמעותית ממה שמותר בחוק במידה כזאת שאינה תואמת את מה שסוכם בחוזה, ולכן הקונה יפוצה אם אי אפשר יהיה לתקן זאת. תקנות בנייה מחייבות כל אדריכל וכל קבלן שבונה לפיכך. תקנות אלה הן גם הבסיס המנחה לכל שופט שיבקש חוות דעת מומחה ואשר יקפיד על בדיקות מדוקדקות שייעשו בהתאם לכך כדי לבדוק האם מגיש התביעה אכן עמד בדרישה לבדוק את המצוי ביחס למוגדר בחוק. דבר זה ייעשה על ידי איש מקצוע מוסמך מטעמו כמו מהנדס בניין המתמחה בבדק בית שיתאים את תכניות הבנייה למה שנבנה בפועל על מנת להוכיח חריגות. אולם, גם חריגות אלה יכולות להיחשב במסגרת המותר על פי החוק בגלל אילוצים שונים או לחילופין משום שאינן מונעות את השימוש בנכס ואת ההנאה ממנו.

איך קורה שיש ליקויי בנייה בתחום עתיק ומבוסס כל כך?

בנייה היא מקצוע עתיק שעבר שינויים במהלך השנים, והשינויים שחלו בו חושפים אותו היום לפגיעות רבות יותר בגלל מורכבות המבנים של היום ומכאן גם להגשת תביעות בגין ליקויי בנייה רבות יותר מאשר בעבר. תכנון בניין הוא השלב הראשון שבו מתחילים "לבנות" את המודל של הבניין מהיסודות בהתאם לתנאי השטח והנתונים שהתקבלו ממדידות השטח והמפות. כבר שם יש להתאים את הבנייה לסביבה ולתרגם את החזון למציאות ללא תקלות. לאחר מכן, מתחילה הנחת התשתיות והנחת הקומות. חשוב לדעת שאין מקום להשוואה ממשית בין תחום הבנייה שהיה בעבר למה שקורה היום.

כיום בניינים מכילים מערכות ותשתיות רבות ומגוונות הרבה יותר שמתאימות לצרכים של האדם המודרני שגם טעמו התעדן והוא דורש הרבה יותר מהדירה שלו. לכן, כל קבלן וכל אדריכל צריכים לתת את הדעת לכל המערכת המורכבת והמשולבת של מכלול המערכות השונות. בבניינים של היום רבים הקבלנים שמצטרפים לעבודת הבנייה מה שמוביל לכך שיהיו יותר מקומות שבהם יש סיכוי לפגמים שנובעים מתקשורת לקויה, מחוסר בקרה על הליכי התכנון ומכשולים בדרך על אף תיאומים רבים ועדכונים שנעשים במהלך העבודה.

בדק בית של כל שלב בנייה

רוכשי דירות שאינם מתמצאים בתחום הבנייה והחליטו לבחור בדרך המשפטית יצטרכו להגיש לבית המשפט חוות דעת מומחה שבדק את הבית ומצא ליקויי בנייה. ליקויים כאלה יכולים להיות גם בדירה עצמה וגם בשטח הציבורי המשותף של הבניין, שמשפיע כמובן גם על איכות חייהם של הרוכשים ועל השימוש התקין בבניין. המומחה שהוזמן לבדיקת הבית ישווה בין התכניות ובין המפרט שמסר הקבלן לרוכשים עם חתימת החוזה לדירה וכל מה שסוכם עליו. בבדיקה הוא יבדיל בין מה שנחשב לאחריות יצרנים וקבלנים על טיב העבודה שלהם ועל פגמים שגרמו לחריגות, לבין ליקויי בנייה של ממש של הקבלן עצמו והם משמעותיים הרבה יותר מאשר אי נוחות קלה. בדיקת ליקויי בנייה חייבת להיעשות אם כך כמה שיותר מוקדם והיא חלק מאחריותו של דייר, משום שכל תביעה שתוגש בגין ליקויים כלשהם תיקח בחשבון שיכול להיות שהתובע עצמו גרם להם במהלך הזמן אם עברו שנים מאז שקיבל את הדירה. כלומר, אם יכולתם לחיות עם הליקוי שאתם מתלוננים עליו יכול להיות שלא מדובר בליקוי בנייה כלל.

אילו ליקויי בנייה "מותרים" על פי חוק?

כאמור, החוק מדרג כמה חריגות וליקויים שנחשבים לתקינים יחסית אם הם סוטים במידה מסוימת בלבד ואינם מונעים שימוש בנכס. במקרים כאלה, גם בית משפט עשוי לפסוק לטובת הקבלן או שיעודד את הצדדים להגיע להסכמות על פיצוי סביר. כשחושבים על המערכות שמרכיבות כיום את הבניין, כמו תשתיות גז, חשמל, מים, ביוב, הסקה, מערכות סולריות, מערכות למיגון והתרעה, מערכות מיזוג ואוורור, מערכות חירום ועוד, מבינים שבנייה מחייבת כוח אדם מיומן ולא רק תכנון נכון. כמו כן, החומרים עצמם כבר מזמן אינם אותם חומרים שבהם השתמשו בשנים עברו בבנייה מסורתית. דרישות מתקדמות יותר של קיימות והתאמה לאיכות הסביבה, תקינה מחמירה שחייבת לעמוד בבדיקות איכות ועוד מתקנים וציוד שנוספו לכל רב קומות שיש לו גם שטחים משותפים לשימושים מגוונים יותר מועדים יותר לתקלות ולאילוצים שונים. לכן, החוק מאפשר גם חריגות מסוימות מהדיוק בבנייה שרק בעלי מקצוע מיומנים יבחינו בהן וזה אומר שלא מדובר בליקויי בנייה שמחייבים את הקבלן. כל סטייה מהנורמה נחשבת גם לפי חברת נתנאל ליקויי בנייה שיש לתקן אותם עד שהתיקון עומד בדרישות תקנות הבנייה.

מה אפשר לעשות במקרה של גילוי חריגה?

אם בדקתם את הדירה שלכם ומצאתם חריגות וסטיות מהנורמה כמו ליקויי רטיבות, ליקויי איטום, בעיות בנגרות או במסגרות, עומדות לפניכם כמה דרכים לתיקון על פי חוק. הדרך הטובה ביותר לטפל בליקוי כזה היא להגיש את הרשימה לחברת הבנייה ולמחלקת שירות הלקוחות ולבקש לבצע את התיקונים על חשבון החברה ובהקדם, לפני שיתפתח נזק נוסף. זה נכון במיוחד במקרה של ליקויי הרטיבות. דרך אחרת היא להגיע להסכמה עם החברה על תיקון הליקויים ביוזמתם באמצעות איש מקצוע שתזמינו, והגשת החשבון לחברה לתשלום העלות. חשוב לדעת שבחירה בהגשת תביעה לבית המשפט תחייב אתכם להגדיר במדויק את הסטייה מהמפרט שחתמתם עליו או את מהות החריגה מתקנות הבנייה המחייבות, כדי למנוע מבית המשפט לדחות את התביעה שלכם עם פסק דין לטובת החברה. כך שבסופו של דבר, גם התחושה שאנחנו מוקפים בליקויי בנייה בכל מבנה בישראל אינה מעוגנת לגמרי במציאות, כפי שמתברר בבתי המשפט.

 

 

מחירי החשמל בארץ נגסרים מנוסחה שמבטאת בין היתר את העלויות של חברת החשמל. המחירים דורשים אישור של רשות החשמל. בשבוע הקרוב תעלה חברת החשמל את מחירי החשמל בשיעור של 2.7%.

על פי הדיווח, מליאת רשות החשמל תתכנס מחר ותאשר את העלייה הדרמטית במחירי החשמל, זאת החל מה-1 בפברואר ובשיעור של עשירית אחוז מעבר למה שאושר בעבר. על פי ההצעה המקורית, עליית מחירי החשמל אמורה הייתה להיות ב-2.6%, אך כעת ההחלטה היא להעלות בשיעור גבוה יותר של 2.7%. הממשעות היא סדר גודל של 10 שקלים לחשבון החשמל שעומד בממוצע על קרוב ל-400 שקל.

 

מדובר למעשה על תוספת שנתית של כ-120 שקלים ולא בטוח שזו התוספת האחרונה. מקור העלייה במחירים הוא המחירים היקרים יותר של אנרגיה מתחדשת, השימוש בחלופות יקרות בזמן המלחמה במקום גז ועליות המחירים השוטפות.

שר האנרגיה אלי כהן, שהחליף בתפקיד את ישראל כץ , העריך שאין עוד מקום להעלאות נוספות במהלך השנה, אבל הוא כמובן לא נביא ולא ברור איך יתפתחו מחירי האנרגיה בהמשך השנה.

איך השפיעה מלחמת חרבות ברזל על ענפי הרכב והביטוח בסוף 2023 – ומה אומרות התחזיות עבורם לשנה הנוכחית?

 

המלחמה המתחוללת בישראל כבר מזה 3 חודשים מוציאה מאיזון מנגנונים כלכליים וחברתיים רבים כשאלפים משרתים במילואים, עסקים נמצאים בקיפאון, הייבוא לישראל מתייקר – וכל זאת לצד האינפלציה שהרקיעה שחקים עד לפני כמה חודשים. איך היא השפיעה, אם בכלל, גם על ענפי הרכב והביטוח? הנתונים לפניכם.

השפעת המלחמה על ענף הרכב

לפי דו"ח מסירות הרכבים של איגוד יבואני הרכב, ב-2023 נמסרו 270,023 מכוניות חדשות בישראל, עלייה קלה לעומת 268,131 מכוניות שנמסרו ב-2022. מתוך כלל המכוניות שנמסרו, 48,219 היו חשמליות.

הנתונים החיוביים האלה, לא משקללים את הצניחה החדה במכירות ובייבוא שהגיעה בעקבות המלחמה. בשלושת חודשי הלחימה שסגרו את שנת 2023, ענף הרכב הישראלי חווה ירידה משמעותית בהיקף המכירות של רכבים חדשים ומשומשים, ובכלל אלה ירידה ברכישת המכוניות החשמליות. לפי נתוני איגוד יבואני הרכב, בתשעת חודשי השנה הראשונים נמסרו 240,606 מכוניות, כלומר רק כ-30,000 נמסרו בשלושת החודשים האחרונים – צניחה של 63% בקצב המסירה החודשי בתקופת המלחמה עד כה.

לא צריך להכביר במילים כדי להסביר את המצב – צרכנים נוטים לדחות הוצאות גדולות ונטילת הלוואות בעתות של משבר משמעותי. היבואנים הישראלים מצאו את עצמם בין הפטיש לסדן, כשמצד אחד הלקוחות אינם מבצעים עסקאות ומצד שני, משלוחי הייבוא שכבר הוזמנו ממשיכים להגיע לישראל, ולהגדיל את המלאי.

השפעת המלחמה על ענף ביטוחי הרכב

בשולי ההשפעות על ענף הרכב, ניצב תחום ביטוח הרכב, שהושפע אף הוא מהמלחמה. הציבור אמנם הפנים כי נזקים לרכב שנגרמו עקב לחימה – טילים, ירי וכן הלאה – אינם מכוסים במסגרת פוליסות הביטוח לרכב (אלא על-ידי קרן מס רכוש של המדינה). אך חברות הביטוח עדיין מתמודדות עם ריבוי תביעות, ועם עלייה ניכרת במספר מקרי גניבות רכבים. לפי נתונים שפרסם אתר "וואלה", עוד לפני המלחמה זינקו גניבות הרכב בשיעור של 130% לעומת הממוצע בחמש השנים האחרונות והגיעו לקצב שנתי של כ-18.5-20 אלף מכוניות.

אחת ההשפעות המיידיות היא התייקרות מחירי ביטוח הרכב, כך עולה מנתוני אתר וואלה (שפורסמו בסוף דצמבר 2023). מתחילת 2023 נרשמה עלייה של 31% במחירי הביטוח המקיף לרכב בכל החברות ולכלל הרכבים, ומחודש נובמבר 2022 – רואים עלייה בשיעור של 26%. מהשוואה בין חודש דצמבר 2023 לאותו החודש בשנת 2021, עולה כי מחירי ביטוח הרכב זינקו ב-56% בממוצע. הסיבות רבות, ביניהן עלייה במספרי התביעות כמו גם במחירי הרכב עצמם (שהם הבסיס לחישוב מחיר הביטוח), ריבוי מקרים של גניבות רכבים ועוד.

לאור המצב, לא מעט חברות ביטוח החלו להציע הטבות חירום נקודתיות למבוטחיהן. כך למשל, חברת ביטוח ישיר העניקה בשלושת החודשים האחרונים של 2023 דחייה של חודשיים בתשלום על ביטוח הרכב ובפרט על זה המקיף, במעמד הרכישה. לכן, דווקא בתקופה זו, מומלץ לעקוב אחר ההטבות שמציעות החברות השונות, כדי לאתר היכן ניתן לחסוך בסביבת מחירים מאתגרת למדי.

מה צפוי לשני הענפים ב-2024?

מבחינת מחירי הרכבים, קשה מאוד לחזות מה תביא עמה שנת 2024 שכן יש שתי מגמות הפוכות הפועלות במקביל. מצד אחד, חודשי המלחמה הסבו ליבואנים הפסדים, גם ברמה השנתית, אותם יידרשו לכסות. אחת הדרכים האפשריות לעשות זאת היא העלאת מחירים עבור צרכן הקצה, לפחות ברבעונים הראשונים של השנה. במידה שהייבוא ייתקל בקשיים עקב שיבושים שנגרמים על-ידי כוחות החותים במסלולי הספנות בים האדום – גם לכך תהיה השפעה. עד כאן, תיתכן עליית מחירים.

מאידך, מלאי הרכבים החדשים גדל משמעותית הודות לייבוא שלא עצר והרכישות שנתקעו. המשמעות לכך היא מחירים שיורדים או לפחות מבצעים תקופתיים – הכל במטרה למכור את דור המודלים הקיים. גם התחרות המתגברת על לב הצרכן עקב ריבוי מותגי הרכב שיש כיום בשוק מהווה אינדיקציה לירידת מחירים אפשרית.

בתחום הביטוח – המחירים יושפעו מארבעה גורמים מרכזיים. הראשון הוא מחירי הרכב – אם יתייקרו או יישארו ברמתם, הביטוחים יתנהגו ככל הנראה באופן דומה – ואם תחול ירידת מחירים, הדבר ייתן מרחב לחברות הביטוח להציע הוזלות. הגורם השני הוא כמובן המלחמה – המשכה מביא אי-ודאות, גורם שמוצרים ביטוחיים צריכים לשקלל במחיר וכל עוד תימשך, קשה לחשוב על ירידת מחירים. השלישי הוא רגולציה ממשלתית וסיוע – האם המדינה תציע תוכניות פיננסיות רלוונטיות אל מול המבטחים בישראל. והרביעי והאחרון הוא מבצעים והנחות – החברות כבר הראו שהן מוכנות להקל על לקוחותיהן בעתות משבר, והורדת מחירים במסגרת מבצעים יכול להגיע גם השנה.

בשורה התחתונה, בכל התחומים, שנת 2023 נסגרה במצב חירום לאומי, שיבושים וחוסר ודאות. כך גם בתחום הרכב ולכן קשה גם לחזות מה יביא יום. המלחמה שעודנה נמשכת השפיעה על מחירי הרכב, על הייבוא, על הביקוש ועל תחום הביטוח ולכן, עם פתיחתה של 2024, היבואנים, המשווקים, הצרכנים וחברות הביטוח – מחשבים בזהירות את צעדיהם הבאים. יחד עם זאת, כדאי להתעדכן בכל עת בהתפתחויות, שכן אולי הן יפתיעו אותנו בהנחות והטבות.

 

בעולם ההשקעות, רווחים המתקבלים מהבורסה או ממכירת אופציות/מניות ממקום העבודה נחשבים לרווחי הון. משמעות הדבר היא שבין אם אתם סוחרים באופן קבוע או פשוט משקיעים במניות בפעמים ספורות, תהיו מחויבים בתשלום מס על הרווחים האלה. חישוב המס מתבצע על פי הרווח הנטו: אם קניתם מניה בעלות של 10,000 שקל ומכרתם אותה ב-20,000 שקל, המס יחושב על רווח של 10,000 שקל. שיעור המס על רווחי הון עומד על 25%. לכן, על רווח של 10,000 שקל, ישולם מס בגובה של 2,500 שקל.

החזרי מס בגין קיזוז הפסדים בשוק ההון

בשוק ההון (כמו בכל השקעה פיננסית) לעיתים לצערנו גם מפסידים ולא רק מרוויחים, חשוב שתדעו שבגין הפסדים אלו תוכלו לקבל החזר מס. דוגמא לקיזוז הפסדים- במידה ובשנת 2020 היה לכם הפסד של כ-10,000 ובשנת 2021 היה לכם רווח הון של 10,000 שקל תוכלו לקבל החזר מס של 2,500 שקל במידה ותגישו בקשה להחזר מס לשנתיים האלו ו"תגלגלו" את ההפסד משנה אחת לשנה הבאה אחריה. חשוב לציין שאת ההפסד ניתן להמשיך ולגלגל קדימה עד שנה שבה יש רווח הון כל עוד אתם שומרים על רצף הגשת הדוחות למס הכנסה. דרך נוספת בה ניתן לקזז הפסד היא קיזוז הפסד בתיק השקעות אחד מול רווח הון בתיק השקעות אחר. לדוגמא, שכיר שיש לו הפסד בתיק ניירות בבנק אבל מכר מניות ברווח בתיק ניירות ערך אחר או דרך מסלול מניות  (RSU/ESPP)  מקום העבודה יכול גם כן לקבל החזרי מס בגין קיזוז ההפסד מול הרווח ע"י הגשת בקשה להחזר מס. חשוב לציין שהרווח או ההפסד נרשמים רק לאחר מימוש (כלומר, מכירת ההשקעה), ולא כאשר הרווח/הפסד עדיין "על הנייר".

החזרי מס לפנסיונרים בגין רווחי הון

בעבור פנסיונרים אשר הכנסתם פטורה ממס (לעיתים בעקבות גובה/סוג ההכנסה ולעיתים בעקבות נכות רפואית העולה על 90%), ניהול תיק השקעות יכול להיות כלי יעיל לשיפור הביטחון הכלכלי. ישנן הטבות הניתנות באופן אוטומטי ע"י הבנקים ובתי ההשקעות לבעלי הגיל השלישי, ואם זאת במידה וגם לאחר הטבות אלו ניכו מס רווח הון ייתכן שהינם זכאים להחזר או ע"י ניצול הפטור בעקבות נכות רפואית מול המס ששולם בתיק ההשקעות או בגין ניצול נקודות הזיכוי שמגיעות להם כתושבי מדינת ישראל (ואינם יכולים לנצל מול השכר הנמוך) מול אותו המס.

החזרי מס בגין רווחי הון לבעלי הכנסה נמוכה/אנשים המתגוררים בישוב ספר

כל שכיר תושב מדינת ישראל זכאי להטבות מס של נקודות זיכוי בסיסיות (2.25 לגבר,2.75 לאישה), במידה שהכנסתכם נמוכה ולא הייתה לכם את האפשרות לנצל את הטבת המס על השכר, תוכלו לנצל את שווי נקודות הזיכוי כנגד רווחי הון. אם התגוררתם ב-6 שנים האחרונות ביישוב ספר שבו הייתם זכאים להנחה נוספת בתשלום המס ולא יכולתם לנצלה מול השכר, ניתן גם במקרה זה לקבל החזר מס לשכירים במידה והיו לכם רווחי הון.

החזר מס בגין שוק ההון לבעלי פטור ממס בשל נכות

גם צעירים בעלי נכות רפואית העולה על 90% זכאים לפטור מתשלום מס עד תקרה מסויימת ולכן גם במצב זה במידה ולא ניתן לנצל את הפטור על השכר, ניתן לנצל אותו בגין רווחי הון. חשוב לציין במקרה זה שבמידה ומדובר בזוג נשוי וההשקעות משוייכות לשני בני הזוג, חישוב המס נעשה בהתאם לבעל ההכנסה הגבוה.

הליך בקשת ההחזר

טופס 867 ( אישור על ניכוי מס מריבית וניירות ערך ) מופק כל שנה בחודש מרץ עבור השנה הקודמת ולכן הליך בקשת ההחזר בגין השקעות בשוק ההון נעשית תמיד באופן רטרואקטיבי ולא באופן שוטף. לצורך הבקשה תצטרכו להגיש למס הכנסה את הטפסים המעידים על הפעילות בשוק ההון בצירוף כל נתוני ההכנסה והזיכויים האחרים שלכם לאותה שנת מס. רצוי מאוד להיעזר בבעל מקצוע שמבין ומתמחה בתחום לצורך הגשת הדוחות, שכן הגשה שגויה של הנתונים יכולה לפגום בהחזר שתקבלו בסופו של דבר.

אין רגע דל – ברצועה לוחמים החיילים שלנו, מסתכנים ומסכנים את החיים שלהם וכאן בעורף – טלי גוטליב ושקמה ברסלר מתווכחות-רבות משמיצות. זה התחיל  בציוץ ברשת X (לשעבר טוויטר) של טלי גוטליב כי בעלה של שקמה ברסלר, מובילת המחאה נגד הרפורמה-מהפכה המשפטית, שוחח עם יחיא סינוואר לפני אירועי ה-7 באוקטובר.

הבוקר שיגרו עורכי דינה של פרופ' שקמה ברסלר מכתב לחה"כ טלי גוטליב, בדרישה שזו תוותר על החסינות הפרלמנטרית שלה, אשר מונעת מאחרים להוציא נגדה צווים משפטיים לאור אמירותיה. אתמול אמרה גוטליב כי אין לה כוונה להסיר את חסינותה כי היא אינה מאמינה במערכת המשפט.

במכתב ששיגרו עורכי דינה של ברסלר לחה"כ גוטליב נכתב כי  "בלב המעשייה שפרסמת בעניין מרשתנו – במטרה לגרוף הון פוליטי על גבה – מיקמת את בן זוגה. היותו עובד ציבור, המנוע מלהגיב על שקרייך הבוטים, הפכה אותו למטרה נוחה לתאוריות הקונספירציה ההזויה שבחרת להפיץ ולטפח, בכוונה לפגוע במשרתנו". אתמול אגב, ראש השב"כ זעם על גוטליב והאשים אותה כי היא פוגעת בביטחון המדינה.

לצד הדרישה של עורכי הדין של ברסלר, נכתב במכתב כי אמירותיה של חה"כ גוטליב מהווים לשון הרע כנגדה: "פרסומייך מהווים, בין היתר, לשון הרע בתצורתה החמורה ביותר. אין הם חוסים תחת חסינות, שחלה לפי הפסיקה על פעולות שהן "במתחם הסיכון הטבעי" של עבודת חבר הכנסת. פרסומייך אינם מצויים במתחם הסיכון הטבעי של עבודתך כחברת הכנסת, ולמעשה, אף לא במתחם הסיכון הטבעי של תסריטאית באופרת סבון. דברייך הם אסופת שקרים בוטים וזדוניים. התנהלותה מתאפיינת ב"הפצה שיטתית וחסרת אחריות של קונספציה כוזבת אשר נדחתה בשאט נפש על ידי ראש הממשלה.

 

"על מנת להסיר כל ספק, מצאה מרשתנו לנכון לפנות אלייך, ולהזמינך להודיע מראש כי את מוותרת על כל טענה בקשר עם חסינותך לפי חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א1951- על מנת שפרסומייך הכוזבים והדיבתיים יוכלו להיבחן בבית המשפט"

בעידן בו ניהול חובות הפך לחלק בלתי נפרד מהמציאות הפיננסית של רבים, נושא איחוד הלוואות זוכה לתשומת לב רבה. זוהי שיטה שבה מאחדים מספר הלוואות להלוואה אחת בעלת תנאים אחידים. השאלה המרכזית היא: מתי כדאי לבחור בשיטה הזו ומתי לא? במאמר זה נבחן את המדדים העיקריים לקבלת החלטה מושכלת בנושא זה.

הזדמנות לריבית נמוכה יותר

אחד היתרונות הבולטים של איחוד הלוואות הוא האפשרות לקבל ריבית נמוכה יותר לעומת הריביות הנפרדות של ההלוואות המקוריות. כאשר מדובר בחובות רבים עם ריביות גבוהות, איחודם להלוואה אחת עשוי להוביל לחיסכון ניכר בהוצאות החודשיות. עם זאת, חשוב לבחון בקפידה את התנאים המוצעים ולוודא שהריבית החדשה אכן נמוכה יותר בסך הכללי.

תכנון פיננסי וניהול תזרים מזומנים

לעיתים, המניע לאיחוד הלוואות אינו רק חיסכון בריבית, אלא גם רצון לפשט את הניהול הפיננסי. החזרת מספר הלוואות בתנאים שונים יכולה להיות מסובכת ומעמיסה. איחודן להלוואה אחת מאפשר ניהול תזרים מזומנים יעיל יותר ותכנון פיננסי ברור ומסודר.

הסיכונים הטמונים

למרות היתרונות, חשוב להיות מודעים לסיכונים. לעיתים, איחוד הלוואות יכול להוביל לתקופת החזר ארוכה יותר, מה שעלול להוביל לתשלום ריבית גבוהה יותר בסך הכל. בנוסף, ישנם מקרים בהם עמלות ותשלומים נוספים עלולים להוסיף עלויות נסתרות.

איחוד הלוואות יכול להיות כלי פיננסי מועיל, אך חשוב להכיר ולהבין את הסיכונים הטמונים בו כדי להגיע להחלטה מושכלת. הנה מספר סיכונים מרכזיים וטיפים לניהולם:

תקופת החזר מוארכת: אחד הסיכונים העיקריים באיחוד הלוואות הוא ארכת תקופת ההחזר, שעלולה להוביל לריבית גבוהה יותר בסך הכל.

פתרון: לפני החתימה על ההלוואה המאוחדת, חשוב לבדוק את כל התנאים, כולל אורך תקופת ההחזר. השוואה זהירה בין סך כל התשלומים לפני ואחרי האיחוד יכולה לעזור להעריך את העלות הכוללת.

עמלות ותשלומים נוספים: עמלות חד פעמיות או תשלומים נוספים עלולים להוסיף עלויות בלתי צפויות להלוואה המאוחדת.

פתרון: קראו את ההסכם בקפידה ובדקו אם ישנם תשלומים נוספים. חשוב לשקול את עלות העמלות ולהשוותה לחיסכון המשוער מריבית נמוכה.

הגבלות ותנאים מגבילים: לעיתים, הלוואות מאוחדות כוללות תנאים מגבילים שיכולים להפריע ליכולת שלך לשלם את החוב מוקדם.

פתרון: בדקו אם יש הגבלות על פירעון מוקדם של החוב ואילו עמלות עלולות להיות נגבות במקרה כזה. יש לוודא שלא תהיה נזקת במקרה של רצון לפרוע את החוב מוקדם.

שינוי במצב הפיננסי: התחייבות להלוואה מאוחדת עשויה להיות בעייתית אם מצבך הפיננסי ישתנה לרעה.

פתרון: חשוב לבחון את היציבות הפיננסית שלך לטווח הארוך ולהיות מוכנים למצבים שונים. שיקול של מרווח ביטחון פיננסי עשוי להיות חשוב לפני לקיחת ההלוואה.

התחייבות למוצר פיננסי ארוך טווח: איחוד הלוואות הוא התחייבות לטווח ארוך, וכך יש לגשת אליו עם מחשבה.

מתי לא לבחור באיחוד הלוואות?

ישנם מצבים בהם איחוד הלוואות אינו הפתרון הנכון. לדוגמה, אם ההלוואות הנוכחיות שלך כוללות תנאים מועדפים שלא יישמרו במסגרת ההלוואה המאוחדת, כגון ריבית נמוכה במיוחד או הטבות נוספות. כמו כן, אם אתה נמצא קרוב לסיום תקופת החזר של אחת ההלוואות, איחוד עלול להאריך את תקופת ההחזר שלך בסך הכל.

פתרון: הבינו את כל התחייבויותיך הפיננסיות לפני שאתם חותמים על ההלוואה המאוחדת ושקלו את ההשפעות לטווח הארוך.

סיכום והמלצות

איחוד הלוואות יכול להיות כלי נהדר לשיפור המצב הפיננסי, אך חשוב לגשת אליו בזהירות ובתובנה. ייעוץ עם מומחה פיננסי יכול לסייע לך להבין את האופציות הטובות ביותר למצבך הספציפי ולקבל החלטות מושכלות. בסופו של דבר, המטרה היא להגיע למצב שבו ההתמודדות עם החובות תהיה פשוטה ונגישה יותר, מבלי להפקיר את הביטחון הפיננסי לטווח הארוך.