מחשבון דמי הבראה למגזר הפרטי

וותק בשנים:
0.00
חישוב הימים המגיעים:
0.00
ערך יום הבראה:
378 ש"ח
פדיון ימי הבראה:
0 ש"ח
ימי הבראה (חישוב נפוץ)*:
0.00 ש"ח
פידיון ימי הבראה (חישוב נפוץ)*:
0 ש"ח

תקראו עד למטה (כדי להבין את תוצאות החישוב)…


מחשבונים קשורים (אולי אתם עובדי ציבור? מורים? עובדי עירייה?)

מחשבון דמי הבראה לשרות המדינה

מחשבון דמי הבראה לעובדי הוראה

מחשבון דמי הבראה לשלטון המקומי

מחשבון דמי הבראה למוסדות ההסתדרות

מחשבון ימי חופשה – כמה ימי חופשה מגיעים לכם?

על פי החוק מגיע לנו דמי הבראה! כמה מגיע? ובכן, בשנה הראשונה לא מגיע; בשנה השנייה העובד מקבל דמי הבראה על השנה השנייה וגם על חלק השנה שעבד בשנה הראשונה. דוגמה – עובד צבר וותק של חצי שנה ולכן לא מגיע לו דמי הבראה, אבל בשנה הבאה הוא כבר בוותק של 1.5 שנים, ואז הוא יקבל דמי הבראה לכל התקופה – 1.5 שנים. בשנה השלישית להעסקתו יש לו וותק של 2.5 שנים, והוא יקבל דמי הבראה לשנה האחרונה – אין כבר חוב בגין השנה הראשונה. התשלום בשנה השלישית יהיה לפי המפתח הבא – חצי שנה בהתאם לוותק השנה השלישית (הוא כאמור עובד 2.5 שנים, חצי שנה היא במסגרת שנה שלישית להעסקתו ולשנה השלילית מגיע ימי הבראה שעשויים להיות שונים מימי הבראה על וותק נמוך יותר), וחצי שנה לפי וותק של שנתיים (חצי שנה – מוותק של 1.5 שנים עד 2 שנים, היה במסגרת השנה השנייה להעסקתו) – חישוב מסובך, אבל, לא לדאוג – המחשבון פותר הכל.

היכנסו כאן  – למדריך דמי הבראה 

רוב מקומות העבודה המסודרים עובדים בשיטה הזאת ובצדק, אבל יש גם מקומות ש"חוסכים" את החישוב המפורט שהצגנו למעלה, ואז הם פשוט מספקים דמי הבראה בהתאם לוותק של העובד באותה השנה – לדוגמה, אותו עובד שעבד 2.5 שנים יקבל דמי הבראה בגין השנה השלישית (למרות שבפועל חצי שנה הוא עבד במסגרת השנה השנייה שלו וחצי שנה במסגרת השנה השלישית).

ומכיוון שהחישוב הפשוט הוא נפוץ – הגדרנו גם אותו "בפלט" של המחשבון – שתי השורות האחרונות. שימו לב – אין תשלום דמי הבראה בשנה הראשונה, אבל בחישוב "הנפוץ" הגדרנו את הסכום שמגיע לו – לפעמים מעסיקים משלמים את הסכום כבר בשנה הראשונה, אך הרוב דוחים כאמור לשנה השנייה.

המחשבון הזה הוא למגזר הפרטי, אבל חישבנו גם את דמי ההבראה למגזרים אחרים (ויש הבדלים גדולים – ערך יום הבראה, ומדרגות הזכאות בימים לכל וותק). הנה רשימה של מחשבוני דמי הבראה –

מחשבון דמי הבראה לשרות המדינה

מחשבון דמי הבראה לעובדי הוראה

מחשבון דמי הבראה למוסדות ההסתדרות

מחשבון דמי הבראה לשלטון המקומי