מחשבון השקעה

מחשבון השקעה

סכום ההפקדה המקורית בתום תקופה:
0
סכום ההפקדות השוטפות בתום תקופה:
0
סכום כולל בסוף תקופה:

מחשבון השקעה בפיקדון, בחיסכון ובאג"ח  יחשב לכם כמה כסף יהיה לכם בסוף תקופת החיסכון. זה יכול להיות פיקדון שקלי, זה יכול להיות פיקדון צמוד, זה יכול להיות אג"ח שקלי ואג"ח צמוד,  המחשבון יפיק לכם את התוצאה – כמה  כסף יעמוד לרשותכם בסוף התקופה.

* יש למלא באם הפיקדון/ חיסכון/ אג"ח צמוד למדד (בנק ישראל מספק תווואי מדד שנתי של בין 1% ל-3% בשנים הבאות)

קיימת אבחנה בין פיקדונות שקליים לבין פיקדונות צמודים למדד. אם אתם רוצים לחשב סכום בסוף תקופה בחיסכון/ פיקדון שקלי אז פשוט השאירו את התשובה לשיעור המדד ריקה (ואז אוטומטית מדובר בחישוב שקלי).  מנגד, אם מדובר בחיסכון או פיקדון צמוד למדד, אז תמלאו את המדד הצפוי (תחזית), ואז תקבלו את הסכום הצפוי בסוף התקופה בהתאם להערכתכם.

רוצים לדעת כמה כסף יהיה לכם בסוף תקופת החיסכון? רוצים לדעת כמה תקבלו בסוף תקופת הפיקדון? תמלאו את הפרטים החסרים, והמחשבון יספק לכם תשובה.

איך נקבע הסכום בסוף התקופה?  שם המשחק הוא ריבית שמבטאת את מחיר הכסף; הריבית וההפקדות  (חד פעמית בתחילת תקופה או חודשית על פני תקופת הפיקדון) ותקופת החיסכון, מספקים לנו את התשובה – הסכום בסוף תקופה.

חשוב לזכור – יש חסכונות שההפקדה בהם היא פעם אחת (בתחילת תקופה) וזהו, ויש חסכונות/ פקדונות שבהם ההפקדה היא גם בתחילת הדרך וגם בכל חודש. במחשבון ניתנת לכם האפשרות בסוג החיסכון/ פיקדון שלכם – אם מדובר בהפקדה אחת בתחילת הדרך, השאירו את החלונית של ההפקדה החודשית ריקה; אם מדובר בהפקדות שוטפות, עליכם למלא גם את ההפקדה החד פעמית בתחילת הדך, וגם את ההפקדות השוטפות (שיכולות להיות בסכום שונה!).

חשוב להדגיש- החישוב כאן נעשה בהתאם לעקרונות בסיסיים במימון, ותחת ההנחות המקובלות. אבל, אם ישנם בחיסכון/ פיקדון תנאים נוספים (למשל תנאים שבהם הריבית נמוכה יותר, תנאים לשבירת פיקדון ועוד), שספציפיים לבנק או לחיסכון או לפיקדון מסויים, אז כמובן שהחישוב יכול להיות שונה.