מחשבון שכירות לעומת רכישה

מחשבון כדאיות שכירות בהשוואה לרכישת דירה
הון עצמי:
שכר דירה:
עלייה בשכר דירה שנתית:
תקופת משכנתא - בשנים:
תקופת משכנתא שנותרה - בשנים:
עלות ביטוחים חודשית - בשקלים:
עליית ערך הנכס משוערת בכל שנה - באחוזים:
ערך הנכס - בשקלים:
ריבית משכנתא שנתית - באחוזים:
ממוצע עליית מדד שנתי:
ריבית שנתית על השקעות: