מחשבון תשואת אג"ח

מחשבון תשואת אג"ח

תשואה שנתית ממוצעת באחוזים:  %
תקופה השקעה (בשנים):     
סכום השקעה (באלפי שקלים):     
 
 

כמה תרוויחו בהשקעה באגרות חוב? זה כמובן תלוי בתקופה, בריבית, בסוג האג"ח – באג"ח ממשלתי הריבית נמוכה יותר מאשר באג"ח קונצרני (אג"ח של חברות) מהטעם הפשוט שהאג"ח הממשלתי יותר בטוח מאג"ח קונצרני (אם כי בשנים האחרונות המרווח ירד!).

זה גם תלוי בסוג החברה – בסיכונים שלה, בגודל שלה, ביכולת שלה לפרוע את החובות שלה  – ככל שקיים סיכון ביכולת החזר החוב, כך כמובן שהתשואה על האג"ח תהיה גבוה יותר.

על כל פנים, במחשבון אג"ח שלנו, אתם יכולים לבדוק את תשואת האג"ח הצפויה לאורך זמן בהינתן הריבית השנתית ואורך חיי האג"ח. כמו כן, אתם יכולים לחשב את סכום ההשקעה אחרי תקופה בהינתן סכום ההשקעה הראשוני, התשואה השנתית וזמן ההשקעה. ככלל, תשואת האג"ח על פני זמן מסתכמת בכמה אחוזים בודדים – בין 2% ל-5%. זה תלוי בפרמטרים נוספים של סיכון וסוג האג"ח  (ראו בהמשך).

רוב הציבור לא קונה אגרות חוב ספציפיות, אלא קרן נאמנות אגחית, ואז כל הרעיון הוא להבין/ לדעת את התשואה הגלומה באג"חים שמחזיקה הקרן, וזו בעצם התשואה/ הריבית הצפויה על פני זמן. תעריכו לכמה שנים אתם מתכוונים להחזיק את האג"ח וכך תדעו כמה תהיה התשואה הכוללת שלכם.

רק אל תשכחו את דמי הניהול – הקרן גובה דמי ניהול תקחו אותם בחשבון (בהמשך מחשבוני דמי ניהול בקרנות נאמנות); והנה המחשה

נניח שאתם מחזיקים בקרן נאמנות אג"חים שהתשואה הפנימית שלה בהינתן אגרות החוב שהיא מחזיקה מסתכמת ב-3% בשנה, ואתם מתכוונים להחזיק בקרן הזו במשך שנתיים,  אז התשואה הצפויה היא לכאורה מעט מעל 6% (1.03^2-1), אבל צריך להפחית את דמי הניהול – נניח שדמי הניהול השנתיים הם 0.5%, אזי התשואה נטו היא 2.5% (להבדיל מ-3% ברוטו), ואז התשואה הכוללת לשנתיים היא מעט מעל 5%.

אגב, עניין הריבית דריבית או במילים אחרות תשואה על תשואה משחק תפקיד מרכזי בעיקר לטווחים ארוכים – אם תשקיעו למשך 10 שנים, התשואה תהיה מעל ל-2.5% כפול 10 – היא תהיה סדר גודל של 28%  (1.025^10-1)

מחשבון דמי ניהול בקרנות אג"חיות

מדריך דמי ניהול  

מחשבון תשואת מניות