ביטוח    חדשות    

אין לכם ביטוח סיעוד פרטי? קופות החולים ידאגו לכם

מעודכן ל-02/2020 מעודכן ל-02/2020

חברי קופות החולים שמחזיקים ביטוח סיעוד בסיסי יוכלו להרחיבו לשמונה שנים או לכל החיים ■ הפוליסה המורחבת תהיה זהה עבור מבוטחי כל קופות החולים, כדי לאפשר להם מעבר ביניהן

רשות שוק ההון הודיעה היום כי תאפשר לחברי קופות החולים המבוטחים בביטוח סיעוד בסיסי להרחיב את הכיסוי הניתן באמצעות יצירת רובד ביטוחי נוסף. בסוף אוקטובר 2019 הופסקה מכירת פוליסות סיעוד פרטיות בישראל, מה שפגע בכיסוי ביטוח הסיעוד.

בעקבות המצב בישר משה ברקת, ראש רשות שוק ההון, כי חברי קופות החולים המבוטחים בביטוח סיעוד יוכלו להרחיב את הכיסוי הניתן בפוליסות הנמכרות על ידי קופות החולים, מעבר לרובד הבסיסי. המהלך נועד לתת מענה לצמצום הזמינות של פוליסות סיעוד פרטיות בשוק למבוטחים חדשים. ההוראות ייכנסו לתוקפן תוך חודשים אחדים.

המהלך שעליו הכריז ברקת יאפשר למבוטחים להרחיב את הכיסוי הבסיסי (בכפוף לחיתום רפואי) באחד משתי הדרכים: רכישת רובד כיסוי שיגדיל את הזכאות לקצבה מחמש שנים לשמונה, או רכישת רובד כיסוי רחב יותר – שיבטיח קצבה לכל החיים. במסגרת שני הרבדים תעלה הקצבה ב-1,000 שקל בבית ו-3,000 שקל במוסד סיעודי – בתנאי שהמבוטחים הצטרפו עד גיל 49.

הכיסוי הביטוחי הבסיסי הקיים כיום בקופות החולים מאפשר לקבל קצבה חודשית בגובה של 5,500 שקל עד חמש שנים ממועד המקרה הביטוחי, בהנחה שהמבוטח שוהה בבית, ו-10,000 שקל למבוטח השוהה במוסד סיעוד. הסכומים נכונים למצטרפים עד גיל 49, ואילו מבוטחים המצטרפים בגיל מבוגר מזה – יקבלו סכומים קטנים יותר.

הרובד המורחב יהיה אחיד בכל קופות החולים – וזאת על מנת לאפשר למבוטחים לעבור בקלות בין קופות החולים, בלי לפגוע בביטוח הסיעוד שברשותם ובלי לבצע חיתום רפואי. הרחבת הכיסוי תיכנס לתוקפה לאחר קיום דיונים על ההוראות ואישור הרשות לעלות ההרחבה שתוגש על ידי הקופות.

האלטרנטיבה לביטוח סיעודי: ביטוח חובה, תוכנית חיסכון ועוד

מה צריך לדעת על אדם במצב סיעודי ואיזה ביטוח סיעודי לבחור (כשאתם צעירים)?