fbpx
יש לך שאלה?
מדריכי דירה ומשכנתא

בנייה כפרית - מה זה, מי זכאי

מעודכן ל-03/2019

גר באזור עדיפות לאומית ביישוב כפרי? המדינה עוזרת לך לבנות דירה בבנייה כפרית

משרד הבינוי והשיכון מקדם פיתוח ושיווק של יחידות דיור ביישובים כפריים המוגדרים באזור עדיפות לאומית ואשר על פי החלטת ממשלה זכאים לסבסוד הפיתוח. אלו בעיקר היישובים שבפריפריה, בנגב ובגליל וכן אזורים בעלי עדיפות ביטחונית. המדינה  ומשרד השיכון מסבסדים עלויות פיתוח ביישובים אלו.

כאן אפשר לראות את היישובים הכפריים שבעדיפות לאומית

שיווק הקרקע נעשה נעשה באמצעות ועדות קבלה המורכבות מנציגי היישוב, מנציגי הסוכנות היהודית ומנציגי משרד הבינוי והשיכון והן המנגנון החוקי המאפשר קבלה ליישוב כפרי. רק לאחר הליך הקבלה ליישוב יכול המשתכן להתחיל בהליכים הקשורים בתשלום הפיתוח ובבניית ביתו. לאחר מכן ייצור המשתכן עם מחלקות הקליטה במועצה האזורית שלו.
משרד הבינוי והשיכון מפרסם עבור אלה הבוחרים לבנות את ביתם ביישובים כפריים את הסכומים המרביים המותרים לגבייה על ידי האגודות השיתופיות ואלו מפורסמים באתר שלהם. מועמד המבקש לרכוש זכות במקרקעין ביישוב בנגב או בגליל, יוקצו לו המקרקעין רק לפי המלצת ועדת הקבלה (הכול בהתאם להגדרות בתיקון). מועמד, שוועדת הקבלה דחתה את קבלתו ליישוב, או יישוב שמעוניין להשיג על החלטת ועדת הקבלה - רשאים לפנות לוועדת ההשגות.

תנאי הסף

איך נכללו כל היישובים הכפריים המוזכרים בהחלטת ממשלה מס' 3738, על פי המשקלות האלה:

 • גודל הישוב – 20%
 • שיעור הגירה – 15%
 • מדד פריפריאליות – 20%
 • שיעור גידול אוכלוסייה – 10%
 • שיקול ביטחוני – 15%
 • דירוג חברתי-כלכלי – 20%

 

מה הסיוע הניתן

קבוצה א'1: יינתן סבסוד פיתוח של עד 70% מאומדן הוצאות הפיתוח. סכום הסבסוד ליחידת דיור ייקבע על פי השיפוע  הטופוגרפי ולא יעלה על הסכומים האלה:

 • 96,000 שקל במקום שבו השיפוע הממוצע באתר לא עולה על 12%.
 • 128,000 שקל במקום שבו השיפוע הממוצע באתר הוא מעל 12% אך פחות מ-20%.
 • 160,000 שקל במקום שבו השיפוע הממוצע באתר עולה על 20%.

קבוצה א'2: יינתן סבסוד פיתוח של עד 50% מאומדן הוצאות הפיתוח. סכום הסבסוד ליחידת דיור ייקבע על פי השיפוע  הטופוגרפי ולא יעלה על הסכומים האלה:

 • 68,200 שקל במקום שבו השיפוע הממוצע באתר לא עולה על 12%.
 • 91,700 שקל במקום שבו השיפוע הממוצע באתר הוא מעל 12% אך פחות מ-20%.
 • 114,100  שקל במקום שבו השיפוע הממוצע באתר עולה על 20%.

קבוצה ב': יינתן סבסוד פיתוח של עד 20% מאומדן הוצאות הפיתוח.

 • 27,300 שקל במקום שבו השיפוע הממוצע באתר לא עולה על 12%.
 • 36,700 שקל  במקום שבו השיפוע הממוצע באתר הוא מעל 12% אך פחות מ-20%.
 • 45,600 שקל  במקום שבו השיפוע הממוצע באתר עולה על 20%.

קבוצה ב'1: יינתן סבסוד הוצאות תכנון בלבד ולא יותר מ-10,000 שקל.

סבסוד פיתוח לבנייה רוויה

לבנייה רוויה יינתן סיוע בגובה של 50% מאומדן הוצאות הפיתוח.
שימו לב - סכום הסיוע אינו תלוי בדירוג הקבוצות דלעיל.

 

סיוע פרטי

הסיוע לזכאי משרד הבינוי והשיכון יינתן לאלה המבקשים לרכוש דירה ראשונה באחד היישובים בעדיפות לאומית א' באחד משני האופנים האלה:

 • בחישוב הזכאות של חסר דירה למשכנתא יינתנו 1,500 נקודות זכאות.
 • הלוואת מקום, שניתנת כתוספת למשכנתא, בריבית שנתית ששיעורה ביום החלטה זו הוא 4.5%. שיעור זה יכול להשתנות על פי החלטה משותפת של שר הבינוי ושר האוצר.

סכומי הלוואת המקום:

 • יישובים באזור עדיפות א*: 100,000 שקל למשפחות ו-50,000 שקל ליחידים.
 • יישובים באזור עדיפות ב*: 70,000 שקל למשפחות ו-35,000 שקל ליחידים.

פנייה למומחה משכנתא – האתר מפנה לגוף מקצועי, איכותי, עם רקורד מוכח. השאירו פרטים ויחזרו אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות