fbpx
יש לך שאלה?

דירוג קרנות השתלמות לשלוש שנים - מסלול כללי

תשואה: 25.88%
שארפ: 17.61
תשואה: 21.41%
שארפ: 17.49
תשואה: 16.67%
שארפ: 15.88
תשואה: 16.18%
שארפ: 13.73
תשואה: 15.87%
שארפ: 14.73
תשואה: 15.85%
שארפ: 14.43
תשואה: 15.36%
שארפ: 14.34
תשואה: 15.25%
שארפ: 14.68
תשואה: 14.97%
שארפ: 15.23
תשואה: 14.68%
שארפ: 13.75

דירוגי קרנות השתלמות: 

דירוג קרנות השתלמות כללי ל-10 שנים

דירוג קרנות השתלמות כללי לשלוש שנים

דירוג קרנות התשלמות כללי לשנה אחרונה

דירוג קרנות השתלמות כללי לחודש אחרון

דירוג קרנות השתלמות - מסלול מנייתי - ל-10 שנים

דירוג קרנות השתלמות  - מסלול מנייתי ל-3 שנים

דירוג קרנות השתלמות - מסלול מנייתי - שנה אחרונה

דירוג קרנות השתלמות מניתי - חודש אחרון

דירוג קרנות השתלמות - מסלול אג"חי - 10 שנים

דירוג קרנות השתלמות - מסלול אג"חי - 3 שנים

דירוג קרנות השתלמות מסלול אג"חי - שנה אחרונה

דירוג קרנות השתלמות מסלול אג"חי - חודש אחרון

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות