fbpx
פיקדונות מובנים

הבינלאומי בפיקדון מובנה על מדד ה-S&P

הבנק הבינלאומי מציע פיקדון מובנה ללקוחותיו על מדד ה-S&P. בדרך הזו ההפסד של המשקיעים מוגבל (יש רצפה נומינלית), ואם מדד המניות יעלה, המשקיע יזכה לתשואה נחמדה.  מדובר על מוצר מובנה  ל-18 חודשים.

"הלקוח עשוי ליהנות ממענק הקשור בעלייה ממוצעת (ממוצע תצפיות רבעוניות) של מדד S&P 500 .קרן הפיקדון הנומינלית מובטחת. תקופת הצטרפות למוצר - מיום 18.4.18 ועד ליום 18.5.15" מעדכנים בהבינלאומי ומוסיפים - "פירעון הפיקדון – 19.11.26 ,ללא אפשרות לפירעון מוקדם. מטבע הפיקדון - דולר ארה"ב. נכס הבסיס - (SPX (INDEX P500&S הינו אחד ממדדי המניות המובילים בארה"ב ובעולם. המדד משקף את ביצועיהן של כ- 500 מניות של חברות בעלות שווי שוק גבוה ומאופיין בחשיפה מגוונת לסקטורים השונים בכלכלה האמריקאית. שיעור שינוי המדד ב-18 החודשים האחרונים ללא דיבידנד23.66% ".

וכמה האפסייד למשקיעים ומה התנאים? ובכן ראשית קצת הגדרות -

שער יסודי - שער הסגירה של המדד בגין יום 18.5.16.

מועדי מדידה - נקבעו למדד 6 מועדי מדידה בתדירות רבעונית, החל מהתאריך 18.8.16 ועד התאריך 19.11.18.  השער הקובע - יחושב כממוצע חשבוני של שערי הסגירה, בגין כל מועדי המדידה. כלומר, המנה המתקבלת מחלוקת סכום שערי הסגירה ב-6. שיעור שינוי המדד - שיעור השינוי בין השער הקובע לבין השער היסודי. תנאי המענק המותנה - - במידה ששיעור שינוי המדד יהיה חיובי - הלקוח יזוכה במענק בשיעור של 45% משיעור שינוי המדד.

- במידה ששיעור שינוי המדד יהיה שלילי או "אפס" - ייפרע הפיקדון בתום כ-18 חודשים ללא מענק.  מובהר בזאת, כי המענק מחושב לתקופה של 551 ימים ואילו הפיקדון מופקד לתקופה של 559 ימים. בבנק מסבירים - "התאמה ללקוח בהתאם למודל האפיון - מוצר זה עשוי להתאים ללקוחות שעל פי מודל אפיון לקוח במערכת הייעוץ אופיינו ברמת סיכון של תיק  סולידי- סיכון נמוך ומעלה. יש לוודא כי לאחר ההצעה, כלל המוצרים המובנים בתיק הלקוח מתוך הפאסיבה שלו לא יעלה על: עבור לקוח בתיק סולידי- סיכון נמוך – 50% , בתיק 2  תיק סוליד 60% ,בתיק 3,  תיק סיכון ממוצע - 70%.

"יש לשים לב בין היתר לסיכונים הבאים:

1. היעדר נזילות לכ-18 חודשים.

2. אפשרות לאיבוד של ריבית אלטרנטיבית.

3 .סיכון מטבעי.

לקבלת הצעה לפיקדון אטרקטיבי – מלא פרטים ויחזרו אלייך בהקדם

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  מערכת הון

  השאר תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות