fbpx
יש לך שאלה?
חדשות פיקדונות

ההצלחה של קרמבולה

ההצלחה של קרמבולה

בנק מזרחי טפחות קבע יעד אסטרטגי – תשואה של 11.5% על ההון בשנת 2021, בעוד שהתשואה בשנת 2016 היתה 10.2% - תשואה גבוה בהשוואה למערכת הבנקאית. ובכלל – בנק מזרחי טפחות נחשב לבנק היעיל ביותר במערכת הבנקאית.

הבנק מוביל בתחום המשכנתאות (ונהנה גם מרווחים מאוד משמעותיים בתחום ביטוחי המשכנתאות), כאשר הוא מנסה להעביר את לוקחי המשכנתאות להיות חלק מהלקוחות של הבנק, ובשנים האחרונות הוא מצליח – יש עלייה בכמות לקוחות הבנק, כשבמקביל חלה עלייה במספר הסניפים (ל-184) ועלייה במספר העובדים.

אחד "מהפיתויים" של הבנק הוא הפיקדונות בתשואות גבוהות יחסית. אחד "המפורסמים" הוא הקרמבולה, ומדוחות הבנק לשנת 2016, ניתן להבין שמדובר בסיפור הצלחה.

הבנק מבחין בין סוגי המקורות השונים לפי גודל, סוג לקוח, מפקיד בודד, כמות לקוחות, מוצר ואורך חיים של הפקדה ממוצעת. הבנק בוחן מידי יום את מידת הריכוזיות של המפקידים, ובמסגרת זו קבעו הדירקטוריון וההנהלה מגבלות וקווים מנחים בתחום סיכון הריכוזיות, וכמו כן הוגדרו אינדיקטורים איכותיים וכמותיים למעקב שוטף, האומדים את השינויים בסיכון הריכוזיות, כל זאת כחלק ממערך ניהול סיכוני הנזילות", נכתב בדוח המנהלים המצורף לדוחות, ובהמשך - "סך פיקדונות הציבור בקבוצה ליום 31 בדצמבר 2016 עמד על 178.3 מיליארד שקל, לעומת כ-162.4 מיליארד שקל  בסוף שנת 2015,גידול של 9.8% .פיקדונות הציבור במגזר השקלי הלא צמוד גדלו בשנת 2016 בשיעור 12.4%2 ,הפיקדונות במגזר הצמוד למדד גדלו בשיעור של 1.6% והפיקדונות במטבע חוץ והצמודים למטבע חוץ גדלו בשיעור של 5.7%".

מדובר במספרים גדולים ובצמיחה מאוד משמעותית. הצמיחה הזו נובעת מהפיקדונות קרמבולה, רימונים ועוד, שמספקים תשואה מפתה יחסית למשקיעים, ומייצרת לבנק מזרחי טפחות לקוחות חדשים, וכן מגדילה את גמישות הבנק – כספי הפיקדונות משחררים הון למטרות/ פעילויות נוספות.

חשוב לגוון את תיק ההשקעות – רוצים לקבל הצעות השקעה בשוק הגרמני (בתחום המחסנים הלוגיסטיים) עם תשואה גבוהה וסיכון יחסית נמוך? השאירו פרטים ונציג חברה ישראלית עם 15 שנות ניסיון ואלפי משקיעים, יציע לכם רעיונות השקעה  

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות