חדשות    

המשקיעים מצאו חלופה- עלייה של כ-38% במחזור המסחר במניות בשנת 2020 בבורסת ת"א

הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום:אלחנן בריסק

בשנה כזאת בה יש משבר בריאותי המוביל גם למשבר כללי ולריבית אפסית בשוק, המשקיעים חיפשו אלטרנטיבות משתלמות להשקעה, והן מצאו אותה בשוק ההון ובבורסה הישראלי כך יצא שבשנת 2020, המהווה שנת משבר לפי כל  הדעות מחזור המסחר הממוצע במניות בבורסה הסתכם בכ-1.35 מיליארד שקל ביום, המהווה עלייה של כ-38% לעומת שנת 2019, כך לפי פרסום של יחידת המחקר של הבורסה לניירות ערך בת"א.

המחזור הכולל במניות והמירים, כולל המחזור בקרנות הסל על שוק המניות וכולל עסקאות מחוץ לבורסה, הסתכם בשנת 2020 בכ-1.86 מיליארד שקל לעומת כ-1.3 מיליארד שקל בשנת 2019 – עלייה של כ-43%.

החל מפרוץ משבר הקורונה בשבוע האחרון של פברואר, נרשמו בשוק ההון המקומי מחזורי מסחר ערים תוך תנודתיות רבה בשערי המניות, אשר הגיעו בשיאם בחודשים מרץ ואפריל, עם מחזור יומי ממוצע של כ-2 מיליארד שקל ושל כ-1.6 מיליארד שקל ביום, בהתאמה.

הגידול במחזורי המסחר בשנת 2020 חל בכל הענפים, כשהגידול הבולט הינו בענפי הטכנולוגיה, השירותים הפיננסיים והנדל"ן.

בשנת 2020 נמשכה הירידה בריכוזיות המסחר במניות הגדולות ונמשך הגידול בשיעור המסחר במניות הבינוניות.

שיעור המסחר במניות ת"א-35 מתוך סך המסחר ירד מכ-76% בשנת 2018 וכ-70% בשנת 2019 לכ-62% בשנה האחרונה, בעוד שיעור המסחר במניות מדד ת"א-90 מתוך סך המסחר עלה מכ-16% בשנת 2018 לכ-21% בשנת 2019 והסתכם בשנה הזו בכ-29%.

לוח 1: נתוני סחירות עיקריים בבורסה בת"א, 2018 – 2020

2018 2019 2020
מחזור יומי ממוצע במניות בבורסה (1)(2) (במיליוני ₪) 949 974 1,349
מספר עסקאות במניות ביום (באלפים) 61.3 63.7 100.0
משקל המסחר במניות מדד ת"א-35 (3) 76.2% 69.8% 62.1%
משקל המסחר במניות מדד ת"א-90 (3) 15.8% 21.3% 28.8%
משקל המסחר במניות מדד ת"א SME-60 (3) 2.5% 3.0% 3.8%

 

  1. לא כולל ני"ע המירים, קרנות סל/תעודות סל, ועסקאות מחוץ לבורסה
  2. כולל מחזורי המסחר של מניות שנמחקו במהלך השנה
  3. לפי הרכב המדדים במהלך השנה (הרכב בפועל בכל יום מסחר)

מחזור המסחר הממוצע במניות הדואליות הסתכם בשנת 2020 בכ-373 מיליון שקל ביום, לעומת כ-283 מיליון שקל בשנת 2019 – עלייה של כ-32%.

מספר העסקאות הממוצע במניות בבורסה בשנת 2020 עלה בכ-57% לעומת אשתקד והסתכם בכ- 100אלף עסקאות ביום, לעומת כ-63.7 אלף עסקאות בשנת 2019 וכ-61.3 אלף עסקאות ביום בשנת 2018.

עליית מספר העסקאות בשיעור גדול בהרבה משיעור העלייה במחזור המסחר, מצביעה על הקטנת גודל עסקה ממוצעת במהלך המסחר הרציף מכ-15.3 אלף שקל לכ-13.5 אלף שקל- נתון העולה בקנה אחד עם הגידול החד במספר חשבונות ני"ע השנה*. הבורסה לאחרונה הורידה את גודל הפקודה המזערי במסחר הרציף ל-500 שקל לעומת 2,000 שקל בכל המניות ולעומת 5,000 שקל במניות ת"א-35, וזאת בדומה לנעשה בעולם.

מניות מדד ת"א-35 בצמרת רשימת המניות הסחירות בבורסה

בנק לאומי עומד שנה שלישית ברציפות בראש רשימת המניות הסחירות ביותר, עם מחזור יומי ממוצע של כ-86 מיליון שקל, עלייה של כ-20% לעומת המחזור בשנה הקודמת.

בנק הפועלים נותר גם השנה במקום השני ברשימה, לאחר שמחזור המסחר במנייתו עלה בכ-20% והסתכם בכ-76.7 מיליון שקל.

מחזור המסחר במניית נייס, הניצבת במקום השלישי, עלה בכ-43% בשנת 2020 לעומת שנת 2019, במקביל לעליית שער המנייה בכ-67% אשר הציבה אותה כחברה הגדולה ביותר בבורסה בסוף שנת 2020. בחמש השנים האחרונות עלו מחזורי המסחר בנייס בהדרגה בכ-200%, מכ-20.7 מיליון שקל בשנת 2016 לכ-63.1 מיליון שקל בשנת 2020.

המסחר במניית טבע ירד בהדרגה מאז שנת 2015 ועד שנת 2020 בלמעלה מ-50%, מכ-114 מיליון שקל ביום בשנת 2015 ועד כ-53 מיליון שקל בשנת 2020. בהתאם, מיקומה של המנייה ברשימה ירד בהדרגה, מהמקום הראשון בשנת 2017, השני ב-2018, והשלישי ב-2019, למקום הרביעי השנה.

בנק דיסקונט הינה המניה החמישית הסחירה ביותר (51.9 מיליון שקל), עם ירידה קלה במחזור הממוצע בהשוואה לאשתקד, זאת לאחר שבשנת 2019 רשמה המניה זינוק חד במחזור המסחר של 73% בהשוואה לשנת 2018, שנבע בין השאר מצירופה של מניית דיסקונט למדדי MSCI Global Standard בסוף מאי 2019.

סחירות לפי ענפים בשנת 2020

מניות הטכנולוגיה זינקו כמעט פי 2

מניות הטכנולוגיה ריכזו עניין רב בקרב המשקיעים בבורסת ת"א בשנת 2020, ומחזור המסחר בהן הסתכם בכ-300 מיליון שקל ביום – זינוק של כמעט פי 2 לעומת השנה הקודמת.

לתשומת לב רבה מצד המשקיעים השנה זכו מניות תת-ענף הקלינטק ותת ענף תוכנה ואינטרנט, שמחזור המסחר הכולל בהן זינק בכ-240% ובכ-60%, בהתאמה.

משקל המסחר במניות הטכנולוגיה צמח בהדרגה במהלך השנים מכ-11% בשנת 2016 לכ-22% בשנת 2020, וצפוי להמשיך לעלות לאור הצטרפותן של 19 מניות טכנולוגיה חדשות השנה לבורסת ת"א.

הבולטות מבין חברות הענף (בסוגריים: מחזור יומי ממוצע והשינוי לעומת שנת 2019):

חברות הטכנולוגיה הדואליות נייס (כ-63 מיליון שקל, 42%+), אלביט מערכות (כ-34 מיליון שקל, 32%+), אורמת טכנולוגיות (כ-19 מיליון שקל, 81%+) , לייבפרסון (כ-17 מיליון שקל, 159%+); חברות הקלינטק אנרג'יקס (17 מיליון שקל, 318%+) ואנלייט (17 מיליון שקל, 203%+).

נדל"ן ובנייה

כבר מתחילת המשבר בשוק ההון בשל מגפת הקורונה, וככל שנמשכו הסגרים וההגבלות שהשפיעו בעיקר על הנדל"ן המסחרי,  החלו מימושים במניות הנדל"ן שהובילו לירידות חדה בשעריהן.

מחזור המסחר במניות הענף עלה השנה בכ-55%, כאשר העלייה הגדולה ביותר נרשמה בתת-ענף הבנייה -79%, ואילו בתתי הענפים של נדל"ן מניב בישראל ובחו"ל, עלו מחזורי המסחר בכ-57% ובכ-31%, בהתאמה.

מניות תת הענף נדל"ן מניב בישראל ריכזו כ-70% מסך המחזור במניות הנדל"ן בשנת 2020, כשבראשן: עזריאלי, אשר המחזור בה עלה השנה בכ-37% ל-26.3 מיליון שקל; אלוני חץ אשר המחזור בה גבוה בכ-46%  בהשוואה לאשתקד (20.4 מיליון שקל); ומליסרון שהמסחר במנייתה זינק בכ-72% ל-15.8 מיליון שקל.

 

אנרגיה, נפט וגז

מחזור המסחר במניות אלו הסתכם בשנת 2020 בכ-97 מיליון שקל ביום, גידול של כ-34% לעומת שנת 2019.

כשני שליש מהמסחר בענף התרכז בחברות ובשותפויות חיפושי הנפט והגז, אשר נפגעו קשה ממשבר הקורונה.

מחזור המסחר במניית קבוצת דלק (23.1 מיליון שקל) זינק בכ-66% בשנת 2020, זאת בזמן ששער מנייתה צנח בכ-81%. חברת הבת, דלק קידוחים, שמחיר יחידות ההשתתפות שלה צנח בכ-56% השנה, רשמה גידול של כ-42% במחזור המסחר.

בנקים

כמעט חמישית מהמסחר בבורסה השנה התרכזה במניות ארבעה בנקים – לאומי, פועלים ודיסקונט שהוזכרו לעיל, ומזרחי טפחות (41.5 מיליון שקל), אשר סיימו את שנת 2020 עם ירידה של 20%-25% בשעריהן.

שירותים פיננסיים

ענף השירותים הפיננסיים צמח בשנים האחרונות בבורסה בת"א, והמשיך לצמוח גם בשנה האחרונה וכולל כיום 24 חברות – ובהתאם שיעור המסחר במניות ענף זה זינק השנה בכ-84% ומהווה כבר מעל ל-2% מסך המחזור בבורסה.

מחזור המסחר היומי הממוצע במניות לפי ענפים, 2018 – 2020(מיליוני ש"ח)

שם הענף

2018 2019 2020 שינוי 2020 לעומת 2019
סה"כ שיעור סה"כ שיעור סה"כ שיעור
בנקים 202.0 21.3% 241.3 24.8% 275.7 20.4% 14.3%+
ביטוח 27.2 2.9% 29.9 3.1% 35.9 2.7% 20.3%+
שירותים פיננסיים 3.1 0.3% 15.8 1.6% 29.2 2.2% 85.1%+
סה"כ ענף-על פיננסי 232.3 24.5% 287.0 29.5% 340.8 25.3% 18.8%+
ביומד 135.7 14.3% 111.4 11.4% 122.3 9.1% 9.7%+
   מזה: פארמה 97.6 10.3% 88.2 9.1% 77.2 5.7% 12.5%-
טכנולוגיה 149.9 15.8% 156.3 16.1% 299.8 22.2% 91.8%+
    מזה: תוכנה ואינטרנט 54.6 5.8% 61.6 6.3% 97.9 7.2% 58.9%+
    מזה: קלינטק 16.1 1.7 22.6 2.3% 76.3 5.6% 238%+
סה"כ ענף-על הייטק 285.6 30.1% 267.7 27.5% 422.1 31.3% 57.6%
מסחר ושירותים 89.3 9.4% 82.0 8.4% 124.0 9.2% 51.2%+
נדל"ן ובנייה 102.2 10.8% 146.9 15.1% 228.3 16.9% 55.4%+
תעשייה 147.8 15.6% 89.8 9.2% 94.8 7.0% 5.5%+
השקעה ואחזקות 39.3 4.1% 28.5 2.9% 41.3 3.1% 44.9%+
אנרגיה, נפט וגז 52.7 5.6% 72.3 7.4% 97.2 7.2% 34.4%+
    מזה: חיפושי נפט וגז 30.3 3.2% 50.5 5.2% 65.0 4.8% +28.7%
סה"כ ענף-על ריאלי 431.3 45.4% 419.5 43.0% 585.6 43.4% 39.6%+
             
סה"כ מחזור בבורסה 949.2 100% 974.2 100% 1,348.5 100% 38.4%+

מחזור המסחר במניות מדד ת"א-35 (1)(3), 2018 – 2020 (מיליוני ש"ח)

המניה         2018 2019         2020 שינוי (%)

במחזור

מחזור יומי דרוג מחזור יומי דרוג מחזור יומי דרוג
לאומי 76.2 1 72.0 1 86.0 1 +19.5%
פועלים 54.8 3 64.3 2 76.7 2 +19.1%
נייס (2) 40.7 5 44.1 5 62.7 3 +42.1%
טבע (2) 57.8 2 54.7 3 52.6 4 -4.0%
דיסקונט 31.3 7 54.2 4 51.9 5 -4.2%
מזרחי טפחות 24.4 9 31.9 7 41.5 6 +30.0%
אלביט מערכות (2) 30.8 8 25.6 9 33.7 7 +31.7%
איי.סי.אל. (2) 41.8 4 36.9 6 27.9 8 -24.3%
בזק 33.5 6 30.9 8 27.0 9 -12.5%
עזריאלי קבוצה 16.3 12 19.1 11 26.3 10 +37.4%
פריגו (2) 23.5 10 22.9 10 24.0 11 +4.5%
אלוני חץ 10.6 22 13.9 13 20.4 12 +46.2%
אורמת טכנולוגיות (2) 12.2 14 10.5 19 19.1 13 +81.3%
אנרג'יקס 1.1 94 4.1 48 17.1 14 +317.8%
לייבפרסון (2) 3.5 41 6.4 32 16.6 15 +159.1%
שיכון ובינוי 3.6 40 10.0 20 16.1 16 +61.6%
מליסרון 7.1 29 9.2 23 15.8 17 +72.2%
שופרסל 12.1 15 11.6 17 15.8 18 +35.5%
הבינלאומי 11.4 18 13.4 16 15.7 19 +17.1%
טאואר (2) 22.3 11 13.5 15 15.2 20 +9.8%
מבנה (4) 4.7 11.4 14.7 21 +164.2%
אמות 6.7 31 9.3 22 12.1 22 +30.9%
מטריקס 3.2 48 5.1 42 11.5 23 +124.7%
איירפורט סיטי 5.9 35 8.4 27 11.2 24 +32.3%
שטראוס גרופ 9.5 23 8.9 24 11.0 25 +23.5%
אופקו (2) 6.5 32 4.3 35 10.4 26 +141.0%
הראל השקעות 7.9 26 8.6 26 10.4 27 +21.2%
שפיר הנדסה 3.2 47 5.0 34 9.9 28 +99.9%
אלקטרה 2.6 55 3.2 58 9.3 29 +191.7%
נובה (2) 5.4 36 4.3 46 9.0 30 +103.2%
הפניקס 7.3 28 6.1 33 8.4 31 +37.5%
מיטרוניקס 2.2 60 3.0 62 8.3 32 +180.5%
סאפיינס (2) 1.9 65 3.5 55 7.0 33 +97.5%
אנרג'יאן (2) 0.2 203 6.5 31 5.8 34 -10.8%
סה"כ מניות מדד ת"א-35 (3) 632.6   682.8   799.9   +17.1%
  1. לא כולל עסקאות מחוץ לבורסה, אשר היוו כ-7% מהמחזור הכולל במניות.
  2. מניה דואלית – מחזורי המסחר בלוח כוללים רק את המחזורים בבורסה בתל-אביב.
  3. לפי הרכב המדדים בסוף 2020
  4. בשנים 2019 ו-2018 סך המסחר במניות כלכלית לירושלים ומבני תעשיה, אשר התמזגו בנובמבר 2019

ניהול תיקים – כל מה שצריך לדעת

משקיעים בניירות ערך? הנה העמלות בבנקים ובברוקרים הפרטיים