fbpx
חדשות

השכר הממוצע במשק יוקפא ב-2021

למרות התפזרותה, הכנסת אישרה את הצעת החוק להקפאת השכר הממוצע במשק, אשר משמעותה היא שהשכר הממוצע אשר יפרסם ביטוח לאומי ביום 1.1.2021 יהיה זהה לשכר הממוצע אשר פורסם על ידו ביום 1.1.2020 ויעמוד על עומד על 10,428 ש"ח(לפי סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי)

ביום 1 בינואר בכל שנה מפרסם הביטוח הלאומי את נתון השכר הממוצע במשק, כאשר לנתון זה יש השלכה על משתנים כלכליים המשפיעים מהותית על תקציב המדינה ועל המצב הכלכלי במשק, ובראשם על שכר המינימום.

השנה, בעקבות משבר הקורונה, הייתה צפויה עליה חדה בגובה השכר הממוצע במשק, וזאת בגלל שמספר העובדים הפעילים ירד כתוצאה מהמשבר, ושהעובדים אשר פוטרו/הוצאו לחל"ת היו לרוב עובדים עם משכורות נמוכות יחסית לשכר הממוצע במשק.

כתוצאה מכך, עלול היה להיווצר עיוות (שכר ממוצע, שאמור לשקף את המצב הכלכלי, עולה בתקופה בה המשק אינו מצוי בצמיחה) והשלכות שיקשו על המשק להשתקם ממשבר הקורונה. בין השאר, היו צפויים לעלות שכר המינימום וקצבאות הצמודות לשכר הממוצע במשק, הפרשות לביטוח לאומי, תעריף החשמל ותעריפי הארנונה.

אם שכר המינימום היה עולה, אמנם רמת השכר של אוכלוסיות עובדים מסוימות הייתה עולה, אך הדבר היה מכביד בצורה משמעותית על המעסיקים באופן שעלול היה לפגוע בצמצום שיעור האבטלה לאחר המשבר, ולהנציח אבטלה לאורך זמן לאוכלוסיות חלשות גם כך.

השכר הממוצע המחושב בהתאם לסעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי עמד על 10,551 ש"ח בינואר 2020. סכום זה משמש לבסיסי הכנסה בגביית דמי ביטוח, לחישוב תקרות הכנסה (למשל במבחני הכנסות לקבלת קצבת זיקנה מגיל פרישה, גמלת סיעוד, קצבת שירותים מיוחדים וגמלה לתלויים של נפטר מפגיעה בעבודה) וכן לחישוב קצבאות ומענקים מסויימים.

הלמ"ס- השכר הממוצע באוגוסט עמד על 11,578 שקל

השכר הממוצע בינואר - עלה ל-10.9 אלף שקל

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  אלחנן בריסק

  השאר תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות