fbpx

טפסים למס שבח

אחרי שקראתם אצלנו את המדריך למס שבח (מס שבח - ככה זה עובד?) ואחרי שחישבתם כמה מס שבח אתם צריכים לשלם (מחשבון מס שבח); אנחנו עוזרים לכם בעוד עניין - טפסים.

מוכר הנכס צריך תוך 40 ימים מיום המכירה להצהיר על הנכס הנמכר; התמורה, הניכויים והתוספות לעניין מס שבח, סכום המס וחישובו, זכאות לפטור או הנחה במס שבח.  המוכר  צריך למלא ולהעביר לרשויות המס  (רשויות מיסוי מקרקעין) דיווח באמצעות טופס 2990 (או טופס 2990א במידה ומדובר בחישוב הליניארי).  לטופס זה  מצרפים טופס נוסף שמספרו 7002  וכן יש לצרף אסמכתאות ואישורים שמעידים על הוצאות ותשומות בגינם מבקש המוכר להכיר לו כהוצאה לצורך החישוב.

להורדה - טופס 2990

להורדה - טופס 2990א

להורדה - טופס 7002

על מה מדווחים בטופס 2990  ו-2990א?
בטופס 2990 מדווחים תוך 40 ימים מיום המכירה, הצהרה המפרטת את:
1. פרטי הזכות
2. פרטי העסקה
3. התמורה בעד רכישת הזכות ותאריך מכירתה
4. התמורה בעד רכישת הזכות ותאריך רכישתה
5. הניכויים והתוספות שהוא תובע לענין חישוב השבח
6. סכום המס המגיע ודרך חישובו
7. זכאות לפטור או הנחה מהמס החל

עוד נקבע בחוק כי העושה פעולה באיגוד מקרקעין ימסור למנהל, תוך 40 ימים מיום עשיית הפעולה, הצהרה המפרטת את:
1. הפעולה שנעשתה
2. תאריך עשיית הפעולה
3. התמורה בעד הפעולה
4. התמורה בעד רכישת הזכות באיגוד ותאריך רכישתה
5. הניכויים והתוספות שהוא תובע לענין חישוב השבח
6. סכום המס המגיע ודרך חישובו
7. זכאות לפטור או הנחה מהמס החל
כמו כן להצהרה יצורף מאזן של איגוד המקרקעין לסוף השנה שלפני יום עשיית הפעולה.

טופס 7002 הוא טופס שבו הנישום מצהיר על הפרטים שמילא . הטפסים 2990/ 2990א  ו-7002 מוגשים ביחד.

לאחר קליטת ההצהרה, תשלח למוכר הדירה שמילא והעביר את הטפסים,  הודעת שומה בהתאם לסכום המס שחושב בהצהרה. את המס יש לשלם תוך 60 ימים מיום המכירה.

 

מס שבח

מס שבח

השאר תגובה

תגובה 1

שינוי גודל גופנים
ניגודיות