fbpx
מדריכי דירה ומשכנתא מיסים

יזמים שבונים להשכרה למגורים - אלו ההטבות שתקבלו

מעודכן ל-03/2019

אם חצי מהבנייה למגורים, והדירות מושכרות חמש שנים לפחות ייתכן שהיזם יקבל הטבה

משרד השיכון מציע ליזמים הטבות מס בתמורה לבניית השכרה למגורים. השירות מאפשר ליזמים ולקבלנים לקבל הטבות מס במסגרת הפרק השביעי לחוק עידוד השקעות הון, לטובת הקמה, הרחבה או רכישה של מבנה להשכרה למגורים.

מהם התנאים להטבות המס לבנייה להשכרה למגורים

 

 • חצי מהבניין הנבנה מיועדת להשכרה למגורים.
 • הדירות להשכרה יושכרו 5 שנים לפחות מתוך 7 השנים הראשונות לתום הבנייה.
 • דמי השכירות שייגבו יעמדו במגבלות המפורטות בנוהל.

מהן ההטבות המתקבלות מבנייה להשכרה למגורים

אם עומדים בתנאים, אלו ההטבות

 • פחת מואץ בגובה 20% לשנה.
 • שיעורי מס על הכנסה חייבת או שבח ריאלי ממכירה או מהשכרה של בנין חדש להשכרה, יעמדו על:
  • 11% לחברה.
  • 20% ליחיד.
  • 18% או לפי השיעורים הקבועים בסעיף 47 לחוק לעידוד השקעות הון, הנמוך מביניהם עבור חברת משקיעי חוץ.

מה צריך כדי לקבל את ההטבות?

עבור ההטבות  תצטרכו למלא "טופס בקשה לאישור תכנית לבניין להשכרה".
למשתמשים באופיס מגירסת 2016 - אם לא הצלחתם למלא את הטופס, עברו ל"פריסת הדפסה" באמצעות לחיצה על מקש Esc במקלדת.

אלו המסמכים שיש לצרף:

 1. היתר בנייה חתום – עד 180 ימים מיום אישור התכנית, ככל שתאושר.
 2. נסח רישום מלשכת רישום המקרקעין או מרשות מקרקעי ישר על הזכויות במקרקעין.
 3. אישור על ייעוד הקרקע שמיועדת למגורים – גרמושקה.
 4. אישור עורכי דין, מיופי כוחם של מגישי הבקשה,על זכויותיהם של המבקשים בנכס.-  האישור יכלול:
  • כתובת, גוש, חלקה ותת חלקה של הנכס שלגביו מוגשת הבקשה.
  • מיקום הרישום בנוגע לנכס, כולל צירוף הנסח המתאים.
  • זכויות המבקשים בנכס היום והזכויות למבקשים במועד ''סיום הבנייה''. במקרה של עסקת קומבינציה – על עורכי דין לציין מפורשות את מספר הדירות שמגישי הבקשה יקבלו כולל זכויות בעלות במועד סיום הבנייה, על-פי הסכם הקומבינציה.
 5. דף חתימות על הבקשה להיתר.
 6. הסכמה לבדיקת מרשם פלילי חתומה על-ידי יחידים בעלי שליטה של הנכס או של החברה.
 7. תצהיר קיום חוקי סביבה.
 8. תצהיר שמירה על שכר מינימום וזכויות עובדים.
 9. תצהיר בדבר אי-השכרת או מכירת דירות, שלגביהן מוגשת הבקשה, טרם הגשתה.
 10. במקרה של "חלק מבניין" - יצורף תצהיר בדבר עמידה בסעיף 53א(ב) לחוק לעידוד השקעות, לעניין עמידה במינימום 6 דירות בחלק המיועד לאישור, ועל כך שבמועד ''סיום הבנייה'' או מועד קבלת ההטבות, אין לבעלי הזכויות או ל"קרובים" שלהם זכות כלשהיא בחלק האחר של הבניין.

אם מדובר בחברה היא תגיש

 • תעודת רישום חברה.
 • אישור על הרכב בעלות החברה.

את הטופס והמסמכים מגישיפ לרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, בדואר אלקטרוני לכתובת: manakimb@economy.gov.il

את מסמכי המקור במשרדי הרשות, מגישים בכתובת: רחוב בנק ישראל 5, ירושלים, קומה שנייה.

לאחר שקיבלתם את האישור אתם חייבים לדווח

אם נמצאתם זכאים, קודם כול תתחדשו. חוץ מזה תקבלו "כתב אישור" ואז תתבקשו העביר לידי הרשות להשקעות את הדיווחים הבאים:

 • בשנה השנייה והרביעית לתחילת ההשכרה - תצהיר חתום בפני עורכי דין ובו פירוט העמידה בהתחייבויות במסגרת כתב האישור והתחייבות להחזרת הטבות המס בגין כל הפרה של כתב האישור.
 • בתום תקופת השכירות הקבועה בחוק לעידוד השקעות הון –דו"ח סיום תקופת השכרה – מגורים להשכרה.
 • לאחר קבלת אישור ביצוע סופי לתוכנית, אם נמשכת תקופת ההטבות, יש להגיש לידי רשות המסים, אחת לשנה, תצהיר חתום בפני עורכי דין ובו פירוט העמידה בהתחייבויות במסגרת כתב האישור.

חשוב לשים לב

 • מגבלות בנושא דמי השכירות אינן חלות על אזור פיתוח א'.
 • הטבות מס במסלול זה לא תאושרנה עבור מקבצי דיור, למעט בניית מעונות לסטודנטים, רכישה של נכס שהוא בניין השכרה למגורים.
 • כל סכומי השכירות שבנוהל, כולל מעונות לסטודנטים, יוצמדו לעליית "המחירים הממוצעים של שכר דירה חופשי" של הלשכה המרכזית
 • לסטטיסטיקה  ויעודכנו אחת לשנה.

 

גבעתיים מרחיבה זכויות בנייה בתמא 38 - יותר גבוה, יותר כלכלי

הבנייה להשכרה מתרחבת - האם זה ישפיע על שוק הדירות?

לקבלת משכנתא בתנאים הטובים ביותר מלאו פרטים ונציג האתר יחזור אליכם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות