fbpx
מדריכי דירה ומשכנתא

ככה תקבלו סיוע בדיור

מעודכן ל-4/2016

ככה תקבלו סיוע בדיור - על משכנתא משלימה, על מחיר למשתכן ועל דיור ציבורי - דרכים לעזור לכם לרכוש דירה.

המדינה מסייעת ברכישת דירה למי שאין לו דירה וגם לא הייתה לו; הסיוע אמנם  לא דרמטי, אבל הוא בהחלט משמעותי. ניתן לממש את הסיוע באמצעות זכאות למשכנתא מסובסדת בידי המדינה או בפרויקטים מוזלים כמו "מחיר למשתכן"

אם אתם בדרך לרכישת דירה, ואין דירה בבעלותכם, אתם זכאים לסיוע מהמדינה ברכישת הדירה. הסיוע מתבטא במשכנתא בתנאים מועדפים.

ומהם התנאים המועדפים? ריבית קבועה של 3% ל-25 שנה, אין קנסות ועמלת היוון בפירעון מוקדם של המשכנתא. יש לציין, שכיום ניתן לקבל ריבית אולי לא פחות טובה גם בבנקים, ובכל זאת כדאי לנצל זכאות אם מגיע לכם – זה סוג של עוגן בריבית נמוכה ולטווח ארוך, והיתרון בלקיחתה מעבר לריבית הנמוכה הוא שלוקחי משכנתא שמקבלים את ההלוואה מהמדינה יכולים לקבל משכנתא כוללת (יחד עם המשלימה מהמדינה) בהיקף של  95% ממחיר הדירה הנרכשת, ובאזור עדיפות לאומית א' – 98% - כלומר, לזכאים יש צורך בהון עצמי מינימלי במיוחד כדי לרכוש דירה.

באזורי עדיפות לאומית, ניתנת משכנתא נוספת בהתאם לאזור העדיפות אליו משתייך היישוב. אם תרכשו את הדירה באזורי עדיפות לאומית (רחוקים מאד מהמרכז) תקבלו הטבות גדולות יותר; אם אתם במצוקה כלכלית מוכחת – תקבלו הטבות נוספות.

אז מי זכאי?

מי שעונה על כללים שנקבעו לצורך כך על ידי המדינה והונפקה לו תעודת זכאות. מי נחשבים זכאים על פניו? מחוסרי דיור שהם - זוגות נשואים עם או בלי ילדים; זוגות ידועים בציבור; זוגות שנרשמו לנישואין; יחיד/ה מגיל 30 (מגיל 21 ביישובי עדיפות לאומית); משפחות חד-הוריות; עולים חדשים.

איך מקבלים תעודת זכאות?

ניגשים לסניף של אחד מהבנקים למשכנתאות וממלאים טופסי בקשה. לצורך הגשת הבקשה עליכם להביא תעודת זהות (כולל ספח התעודה), אישור על שירות בצה"ל, צילום תעודת זהות של האחים והאחיות שלכם ותעודת נכות אם יש. זוגות נשואים צריכים להביא תעודת נישואין ועל מי שעומד להינשא להביא אישור רישום לנישואין. אגב, תעודת זכאות תקפה לשנה אחת מרגע הנפקתה.

סכום הסיוע שאתם זכאים לו, נקבע בהתאם למספר הנקודות שצברתם בתעודת הזכאות; ככל שהניקוד גבוה יותר – כך גדל סכום הסיוע.

הניקוד נקבע לפי קריטריונים – במקרה של זוג נשוי – מספר שנות הנישואין ומספר הילדים; במקרה של יחיד – מספר השנים מעבר לגיל 30; במקרה של עולים – מספר שנות הוותק בארץ (שנים שלמות), החל מיום קבלת מעמד עולה.

מספר הילדים – הריון מחודש חמישי ואילך (20 שבועות) נחשב כילד – יש להמציא אישור רפואי על ההריון ממוסד רפואי מוכר, חתום על ידי רופא.

מספר אחים ואחיות – מספר האחים והאחיות של המבקש/ת המתגוררים בארץ באופן קבוע, ובמקרה של זוג – של כל אחד מבני הזוג. פרמטר זה אינו רלוונטי לעולים חדשים.

הגוף האחראי על הקריטריונים ועל קביעת הזכאות של כל אזרח וכן על עדכון הישובים שבהן ניתנת הלוואת מקום לרבות קביעת סכום הלוואת המקום, הוא משרד הבינוי והשיכון. משרד השיכון קובע את סכום ההלוואה לזכאים ואת תנאי ההלוואה – תקופת ההלוואה, מסלול ההלוואה, שיעור הריבית ועוד. משרד הבינוי והשיכון הוא גם זה שבודק את ההצהרות שלכם ומאשר את הזכאות.

אלו הטבות נותנת המדינה לזכאים?

זכאים חסרי דירה יכולים לקבל משכנתא בריבית של 3% ל-25 שנה, ואף חלק ממנה ל-28 שנה. זכאים הרוכשים דירה באזורי עדיפות לאומית יכולים לקבל הלוואת משכנתא נוספת בריבית של 4.5% ל-20 שנה. הסכום הכולל של המשכנתא (כולל משכנתא בנקאית משלימה) לא יעלה על 95% ממחיר הדירה הנרכשת, ובאזור עדיפות לאומית א' – 98%.

אגב, את הזכאות למשכנתא מועדפת ניתן לממש עד שנה ממועד החתימה על חוזה הרכישה, ולא על סכום גבוה מיתרת החוב למוכר הדירה, על פי החוזה.

הסיוע ניתן בכפוף לבדיקת בטוחות על ידי הבנק, כולל בדיקת יכולת החזר המשכנתא.

כספי המשכנתא יועברו ישירות לחשבון הבנק של המוכר ולא לחשבונו של הזכאי.

מהם סכומי הסיוע?

השיטה של הזכאות היא שיטת הנקודות -  כל סעיף זוכה לניקוד ואז באם מגיעים לרף נקודות מסוים זכאים למשכנתא. בפועל,  בעלי ניקוד של 1,000 נקודות ומעלה נחשבים לזכאים. זוג נשוי שלוש שנים עם ילד אחד יגיע רק ל-700 נקודות, למשל, ולא יהיה זכאי לסיוע. אבל שירות צבאי ואחים של בני הזוג יכולים להוסיף את הנקודות החסרות. משרתי השירות הלאומי-אזרחי יכולים לקבל הטבה של 1% מהמשכנתא הבסיסית בגין כל חודש שירות מלא, עד למקסימום של 12% בגין 12 חודשי שירות.

מי שצבר בין 1,000 ל-1,399 נקודות יוכל לקבל משכנתא בגובה 62,400 שקלים.  אם נצברו 1,700 ל-1,799 נקודות המשכנתא יכולה להגיע ל-107,090 שקלים. מי שצבר יותר מ-2,200 נקודות יקבל הלוואה בסך 161,665 שקלים ל-25 שנה והוא ישלם עליה 831 שקלים לחודש, צמוד למדד.

תוספת נגב

כדי לעודד התיישבות בנגב, זכאים יקבלו תוספת משכנתא לרכישת בית או לבניית בית ביישובים בנגב. סכום המשכנתא נקבע על-פי היישוב והוא עומד על בין 48 ל-84 אלף שקלים. למי שצברו פחות מ-1,000 נקודות, המשכנתא תינתן בריבית ממוצעת על-פי פרסומי בנק ישראל ולכל היותר בריבית של 3%.

עדיפות לאומית

ברוב היישובים באזור עדיפות לאומית א' תינתן תוספת משכנתא לכל רוכשי הדירות או למי שבונה שם את ביתו בגובה של 100 אלף שקלים, בהלוואה בריבית של 4.5% ל-20 שנה. באזור עדיפות לאומית א' המשכנתא הבסיסית תהיה לפחות בסכום שניתן לזכאים שצברו 1,500 נקודות.

ברוב היישובים באזור עדיפות לאומית ב' תינתן תוספת משכנתא רק לרוכשי דירה בבנייה רוויה חדשה או מיד שנייה. התוספת היא בסך 70 אלף שקלים בהלוואה בריבית של 4.5% ל-20 שנה. גם במקרה זה המשכנתא הבסיסית תהיה לפחות בסכום שניתן לזכאים שצברו 1,500 נקודות.

אפשר לערער בפני ועדת ערעורים על גובה הזכאות לסיוע ברכישת הדירה או על דחיית הזכאות. את הערעור יש להגיש באמצעות הבנק למשכנתאות.

את המשכנתא ניתן לקבל בכל אחד מסניפי הבנקים למשכנתאות, לאו דווקא בבנק שבו הונפקה תעודת הזכאות.

תוספת משכנתא

זכאים אשר לאורך זמן לא הצליחו לרכוש דירה יכולים לקבל משכנתא נוספת מהמדינה בסך 132 אלף שקל הלוואה ל-25 שנה בריבית של 3%.

התוספת ניתנת לזכאים העונים על כל הכללים הבאים:

זוג או משפחה שבראשה עומד הורה עצמאי שלהם שני ילדים ויותר.

שהייה בארץ ברציפות במשך 10 שנים לפחות (יציאות לחו"ל של עד חודשיים אינן פוגעות ברצף השהייה).

ותק של 10 שנים לפחות – כזוג או כמשפחה שבראשה עומד הורה עצמאי.

ממצים כושר השתכרות – מקבלים קצבת קיום של המוסד לביטוח לאומי או לפחות אחד המבקשים עוד במשרה מלאה וההכנסה הכוללת של המשפחה משכר עומדת על כ-8,000 ₪.

השתתפות בהחזרי משכנתא לקשישים נזקקים

החל מ-2010 משתתף משרד הבינוי בהחזרי משכנתא לקשישים שגילם 70 ויותר המתקיימים מקצבת זקנה כולל השלמת הכנסה ו/או מקצבת נפגעי נאצים עד 49% נכות וסוג נזק 1,2,3. סכומי ההשתתפות מופקדים מדי חודש בחשבון הבנק שאליו מועברים תשלומי המוסד לביטוח הלאומי.

סכומי ההשתתפות בהחזרי המשכנתא נעים בין 150 ל-300 שקל בחודש.

  • להלן קישור לאתר משרד הבינוי והשיכון בכל הקשור בסיוע לדיור

http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/Pages/siyua_bediur.aspx

מסלול מחיר למשתכן

 דרך נוספת לסיוע לחסרי דירה להגיע לדירה היא מסלול "מחיר למשתכן". גם מסלול זה מיועד לבעלי תעודת זכאות, כמו במסלול המשכנתא לזכאים; הוא מאפשר לרכוש דירות חדשות בפרויקטים מיועדים במחיר מופחת, לרוב של 20% ממחיר דירה דומה באזור. מדובר ברוב המקרים בדירות של 3-4 חדרים. לאחרונה פורסם מכרז בקרית מוצקין לבניית דירות במחיר מוזל של 1.1 מיליון שקל לדירת 100 מ"ר במקום 1.3 מיליון שקל (הנחה של 200 אלף שקל).

בשלב הראשון ניגשים יזמים למכרז לרכישת הקרקע לצורך בנית הדירות. במכרז זוכים מי שהציעו את מחיר הדירות הנמוך ביותר. מי שזכו בפרויקטים מקבלים את הקרקע לפרויקט במחיר מוזל והם מתחייבים בתמורה לבנות בהתאם לקריטריונים מסוימים כמו מפרט, שטח ומחיר דירה, שמשרד הבינוי מאשר להם.

היזמים שזכו במכרז מפרסמים, במשך שלושה שבועות, באתר האינטרנט של המשרד ובעיתונות סופי השבוע את מועדי ההרשמה לרכישת דירה לבעלי תעודות זכאות. בתום ההרשמה מחולקות הדירות בין כל הנרשמים, על פי הקריטריונים שהיו בתוקף בעת הכנת המכרז.

מה צריך לעשות מי שרוצה לרכוש דירת מחיר למשתכן?

קודם כל לקבל תעודת זכאות לדיור בפרויקט מחיר למשתכן. לשם כך צריך ליצור קשר עם אחת החברות שפועלות בתחום מטעם משרד הבינוי - עמידר, מילגם או מ.ג.ע.ר, ולקבל מהן תעודת זכאות תקפה בתוכנית חסר דירה, או בתוכנית לעולים חדשים. הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסך 240 שקל.

לאחר מכן יש לעקוב אחר פרסומים על פרויקטים של "מחיר למשתכן" באתר של משרד הבינוי ובעיתונות אחר מועד פתיחת ההרשמה לפרויקטים. בוחרים בפרויקט ונרשמים אליו במשרדי חברת הבנייה. אם המבקשים הם זוג, קיימת חובת נוכחות של שני בני הזוג.

בהרשמה יש למסור את כל המסמכים הבאים:

תעודת זכאות תקפה בתכנית "חסר דירה" ותיקים או בתכנית עולים.

אישור השתתפות בפרויקטים מחיר למשתכן.

תעודת זהות מקורית, כולל הספח שבו רשומים הילדים.

המחאה על סך 3,000 שקל או לפקודת החברה הבונה; מי שזוכה הסכום יחושב כחלק מתשלום הדירה, ומי שלא זכה יקבל את המקדמה בחזרה.

כחלון מפשט הליכים

לאחרונה מנסה שר האוצר, משה כחלון, להחיות את תכנית "מחיר למשתכן" שדי דשדשה בשנים האחרונות, ובין היתר גם לפשט את הליכי ההרשמה אליה. הכוונה היא לאפשר רישום ראשוני באינטרנט באמצעות טופס והצהרה חתומה לפיה אין ולא הייתה בבעלות הנרשם דירה. לאחר הזכייה בהגרלה, יידרשו הזכאים להעביר את כל המסמכים הדרושים להוכחת הזכאות בפועל מעבר להצהרה. קריטריונים לזכאות ואופן חישוב הניקוד לנרשמים לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן.

אגב, רוכש דירה בפרויקט "מחיר למשתכן" אינו רשאי למכור את דירתו במשך 10 שנים (בתכנית כחלון זה יירד ל-5 שנים) ואסור לו להשכיר אותה לאחרים במשך 5 שנים, מיום קבלת החזקה בה.

  • רשימת פרויקטים של מחיר למשתכן בקישור הבא

http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mechir_lamishtaken/Pages/proyektey_mechir_lamishtaken.aspx

דיור ציבורי

נכון לסוף 2014  עמד מלאי הדירות של השיכון הציבורי על כ-61 אלף בלבד. זמן ההמתנה הממוצע לדירה בדיור ציבורי במרכז הארץ הוא בין 5 ל-10 שנים, כשהגיל הממוצע של דיירי השיכון הציבורי הוא 55 שנים.

זכאים לדיור ציבורי משלמים שכר דירה נמוך שבסוף 2014 עמד על כ-340 שקל בממוצע לחודש. גובה שכר הדירה נקבע לפי מאפייני המשפחה ומיקום הדירה.

מי הזכאים לדירה בשיכון הציבורי? 

הנה התנאי העיקרי  לקבלת דיור ציבורי - משפחות שאין בבעלותן דירה משנת 1971 ואילך, הכנסתן נמוכה והן מיצו את כושר ההשתכרות שלהן ויש להן שלושה ילדים לפחות.

עוד נחשבים כזכאים - משפחות חד הוריות שלהן 3 ילדים ויותר, הכנסתן אינה עולה על סכום המתעדכן מעת לעת, ובתנאי שהם ממצים את כושר השתכרותם;  קשישים – אשר מתקיימים מקצבאות קיום של המוסד לביטוח לאומי. עולה – מי שעל שמו תעודת עולה או מי שכלול בתעודת עולה ובתנאי שהוא בתוך תקופת זכאותו לדיור, נכים – משפחה שאחד מבני הזוג נכה המרותק לכיסא גלגלים או יחיד המרותק לכיסא גלגלים.

למידע נוסף על דיור ציבורי

עם התפנות דירה מוזמנים הזכאים לפי הסדר שמופיע בדוח הקדימויות, לראות ולהתרשם מהדירה המוצעת. הזכאים נדרשים להשיב על ההצעה תוך ארבעה ימי עבודה. אם ההצעה לא הושבה בחיוב תוך ארבעה ימים או שנדחתה על ידי הזכאים, הדירה תועבר לממתינים הבאים בתור לפי הסדר.

הקצאת דירות בשיכון הציבורי היא בסמכות משרד הבינוי, למעט לעולים חדשים – אצלם ההקצאה היא בסמכות המשרד לקליטת עלייה.

כדי לצמצם את דירות השיכון הציבורי, החליטה המדינה בנת ה-70 לאפשר לדיירים לרכוש את הדירות בהנחה גדולה. מאמצע שנות השמונים ועד אמצע שנות התשעים של המאה שעברה נמכרו כ-60 אלף דירות שיכון ציבורי לדייריהן במסגרת מבצע המכירות הראשון בשיכון הציבורי שנקרא אז "ההזדמנות הגדולה". הדירות נמכרו בהנחות משמעותיות של עד 60% באזורי פיתוח.

ביולי 2013 החליטה הממשלה לאפשר לדיירים לרכוש את הדירות בהתאם לחוק הדיור הציבורי (מ-1998) בהנחה של עד 90%, וזאת במשך חמש שנים (עד ה-31 בדצמבר 2017) או עד מכירת 15 אלף דירות מהמלאי. ההחלטה מיושמת החל מינואר  2014 במסגרת מבצע הקרוי "מרגישים בבית". עד תחילת 2015 הוגשו 5,500 בקשות רכישה ונרכשו כ-2,300 דירות. במסגרת המבצע נהנים הדיירים מהנחות של עד 90% ממחיר הדירה. ההנחה ממחיר הדירה תהפוך למענק מוחלט בתום חמש שנים של מגורי הרוכש בדירה. גובה ההנחה נקבע על פי כמה משתנים עיקריים: גודל המשפחה, אזור המגורים, סוג שכר דירה שאותו משלם הרוכש וּותק מגורים בדירה.

מי זכאי לקנות את דירתו?

התנאים לרכישת דירה על ידי שוכר בדיור ציבורי הם אטרקטיביים מאד. הזכאים למימוש זכות זו הם דיירים המתגוררים בשכירות בדיור הציבורי 5 שנים לפחות באחת החברות המאכלסות: עמידר, עמיגור, שקמונה, חלמיש, חל"ד, שיכון ופיתוח וחברת פרזות. לשוכרים אין ולא הייתה דירה בבעלותם, לרבות זכויות כלשהן בדירה או בחלק מדירה (לרבות רישום פורמלי) ששוויין עולה על 350,000 , או מקרקעין מעל שווי זה. השוכרים לא קיבלו סיוע ממשלתי לרכישת דירה.

איך הופכים לבעלי הדירה? 

פונים לחברה המאכלסת שממנה אתם שוכרים את הדירה עם המסמכים האלה: תעודת זהות תקפה; תעודת זכאות מקורית ותקפה של משרד הבינוי; מילוי טופס בקשה לרכישת דירה בסניפי החברה המאכלסת. בנוסף יש לשלם 500 שקל עבור דמי הרשמה והערכת שמאי (לפני המבצע, הסכום הכולל היה 800 שקל והוא ירד בעקבות מחאת הדיור). יש לציין, כי הערכת שווי הדירה אינה כוללת תוספות, שיפוצים ושיפורים אשר בוצעו בדירה על ידי הדייר המבקש לרכוש אותה, אבל גם לא תפחית מהשווי ירידת ערך הנובעת מנזקים ופגמים שגרם המבקש. בדירות צמודות קרקע ייכלל בשווי גם ערך הקרקע. שווי הדירה הבסיסי (לפני ניכוי המענק) יהיה הממוצע של שתי השומות.הסכום פתוח לערעורים.

למידע נוסף על דיור ציבורי ומשכנתא משלימה לדיור ציבורי

לקבלת משכנתא בתנאים הטובים ביותר מלאו פרטים ונציג האתר יחזור אליכם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

רונית מורגנשטרן

רונית מורגנשטרן

כתבת ופרשנית וותיקה ומנוסה בעיתונות הכלכלית - כתבת בכירה במעריב במשך 15 שנה בתחומי התעשייה והאנרגיה; כתבת בהארץ בתחומי הכלכלה והתעשייה.

השאר תגובה

תגובה 1

  • שלום, תודה על המדריך, האם אתם יכולים להסביר או להפנות אותנו למדריך בקשר לעזרה בשכר הדירה? אני חושבת שזה חשוב לא רק לי ברמה האישית אלא בכלל להרבה מאוד אנשים, תודה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות