fbpx
חדשות פיקדונות מובנים

לאומי מציע פיקדון מובנה דולרי ל-5 שנים מותנה בריבית הליבור; הריבית בין 2% ל-5%

בנק לאומי מציע פיקדון מובנה דולרי ל - 5 שנים מותנה בריבית הליבור ל- 3 חודשים (USD3mL) עם מינימום של 2.00% ומקסימום של 5.00%

בנק לאומי מציע פיקדון מובנה דולרי ל - 5 שנים מותנה בריבית הליבור ל- 3 חודשים (USD3mL) עם מינימום של 2.00% ומקסימום של 5.00%.

סכום מינימום להפקדה: 10 אלף דולר. תאריך תחילת הפיקדון: 13 באוגוסט, 2015. תום תקופת הפיקדון: 13 באוגוסט 2020.

סכום ההפקדה יישא ריבית בשיעור הליבור לשלושה חודשים. למרות האמור לעיל:
- מינימום: אם שיעור ריבית הליבור לתקופת הריבית הרלוונטית יהיה נמוך או שווה ל- 2.00% לשנה, אזי סכום ההפקדה יישא בתקופת הריבית האמורה,
ריבית בשיעור של 2.00% לשנה.
- מקסימום: אם שיעור ריבית הליבור לתקופת הריבית הרלוונטית יהיה גבוה מ- 5.00% לשנה או שווה לו, אזי סכום ההפקדה יישא בתקופת הריבית
האמורה, ריבית בשיעור של 5.00% לשנה.
ריבית הליבור ל- 3 חודשים: ריבית הליבור הדולרית ל- 3 חודשים כפי שתתפרסם 2 ימי עסקים לפני כל תחילת תקופת ריבית.
תדירות תשלום הריבית: כל שלושה חודשים.
קרן הפיקדון: 10% קרן דולרית מובטחת בתאריך הפירעון.
שבירה: הפיקדון ניתן לשבירה, רק בהסכמת הבנק. יודגש כי במקרה של שבירה, הלקוח יקבל סכום הנמוך מסכום ההשקעה ההתחלתי.

להערכת הבנק, קהל היעד לפיקדון הינו לקוחות המעוניינים במוצר שמספק הבטחת קרן ותשואה, בתמורה לויתור על נזילות במהלך התקופה.

על פי בנק לאומי, היתרונות העיקריים הינם:
- ריבית מינימאלית מובטחת לאורך כל תקופת הפיקדון.
- קרן ההשקעה מובטחת בפירעון.

חסרונות/ סיכונים עיקריים:
- הריבית המובטחת עשויה להיות נמוכה מריבית השוק לאורך תקופת הפיקדון.
- היעדר נזילות לתקופת הפיקדון.

מהי ריבית ה- Libor הדולרית?
ריבית ה-London InterBank Offered Rate) Libor) הינה ריבית הבסיס להלוואות בין בנקים, והיא משמשת כאחד ממדדי הייחוס העיקריים בעולם, ממנה נגזרות שיעורי ריביות קצרות טווח שונות המהוות בסיס לתמחור של הלוואות ומכשירים פיננסים שונים.

גובה ריבית ה- Libor הדולרית לשלושה חודשים נמצא בקורלציה ישירה עם שני גורמים עיקריים. הגורם הראשון הוא הריבית המוניטארית של הפד (כולל הציפיות לשינויים בריבית זו בשלושת החודשים הקרובים). הגורם השני הוא מצבה של המערכת הפיננסית: ככל שרמת הסיכון במערכת הפיננסית גבוהה יותר, כך עולה המרווח בין ריבית ה-Libor, ובין העקום הממשלתי "חסר הסיכון", כיוון שמרווח זה מהווה פיצוי לסיכון האשראי העודף בהלוואה לבנק בהשוואה להלוואה לממשלת ארה"ב. עקב כך, המרווח בין ה- Libor לבין ריבית הפד הינו אינדיקאטור עיקרי לרמת הלחץ במערכת הפיננסית העולמית.

בבנק לאומי מציינים כי הפיקדון מציע ריבית של 2.00% במידה וה- Libor ל- 3 חודשים יהיה שווה או נמוך מ- 2.00%. "נדגיש כי כל עוד ריבית ה- Libor נמוכה מ- %2.00 המפקידים יקבלו בפועל ריבית הגבוהה מהריבית ל-3 חודשים בשוק הבין-בנקאי. בתוואי שבין 2.00% לבין 5.00% המפקידים יקבלו ריבית הזהה לריבית בשוק, ובמידה וה-Libor ל- 3 חודשים יהיה שווה או גבוה מ- 5.00%, הלקוח יקבל ריבית שנתית של 5.00%. כך, במידה וריבית ה- Libor לשלושה חודשים תהיה גבוהה מ- 5.00% - המפקידים יקבלו ריבית הנמוכה מהריבית הקצרה בשוק", כותבים בבנק לאומי.

"כיום, עומדת התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל- 5 שנים בסביבות 0.6%. התשואה על אג"ח בנקים בדירוג A בארה"ב, בדולר ל- 5 שנים, הינה כ- 2.0%. בנוסף, ההערכה היא כי התוואי העתידי לריבית הליבור צפוי לעלות בשנים הקרובות, בכפוף להמשך שיפור בכלכלת ארה"ב", מציינים בבנק לאומי.

"לאור האמור, להערכתנו הפיקדון אטרקטיבי ללקוחות שמעוניינים במוצר פשוט שמספק הבטחת קרן ותשואה, בתמורה לויתור על נזילות במהלך התקופה", כותבים בבנק.

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות