fbpx
חדשות

מזרחי-טפחות מציב יעדים: שואף לתשואה להון שתגיע ל-14%

מעודכן ל-04/2021

עוד כוללת תוכנית החומש שהשיק הבנק: המשך צמיחה בנתחי השוק, יחס יעילות שיירד מתחת ל-50%, והגדלת הדיבידנד בתקופת התוכנית עד ל-50% מהרווח הנקי

בנק מזרחי-טפחות פרסם לציבור את התוכנית האסטרטגית שלו לשנים 2025-2021. התוכנית החדשה שנדונה ואושרה בדירקטוריון הבנק, כוללת מספר נדבכים מרכזיים, שבאמצעותם מתוכננת להימשך תנופת הצמיחה המאפיינת את הבנק בשנים האחרונות, תוך גידול בנתחי השוק בתחומי הפעילות השונים, תשואה דו-ספרתית על ההון שתלך ותעלה על פני שנות התוכנית ושיפור נוסף ביחס היעילות.

מנכ"ל הבנק, משה לארי, הציג בישיבת הדירקטוריון את אבני הדרך המרכזיות של התוכנית האסטרטגית, שתוביל את הבנק עד לסוף שנת 2025, ואמר: "הבנק שלנו מציג לאורך שנים, בממוצע, את שיעורי התשואה להון ויחסי היעילות הטובים במערכת, תוך שהוא מציב לעצמו יעדים שאפתניים ועומד בהם. הגיעה העת לצאת בתוכנית חדשה ואתגרית, המפרטת את המטרות והיעדים שלנו לשנים הבאות, ולתת לה ביטוי פומבי ושקוף, לטובת כלל מחזיקי העניין של הבנק".

לאחר מכן פירט לארי את היעדים: "מיצוב הבנק כשחקן מרכזי בבנקאות העסקית; ביסוס מובילות קבוצת מזרחי-טפחות בקרב משקי הבית באמצעות צמיחה אורגנית בכל הסגמנטים; שירות אישי ואנושי הנתמך בטכנולוגיה דיגיטלית מתקדמת; התאמת מודל ההפעלה לאתגרי העתיד ושיפור נוסף ביעילות התפעולית ומינוף מיזוגו של בנק אגוד ליצירת סינרגיה תפעולית ועסקית".

 

בנקאות עסקית

על פי התוכנית, הפיכתו של מזרחי-טפחות לשחקן מרכזי בבנקאות העסקית, תיעשה באמצעות הצעדים הבאים: הקמת פעילות השקעות ריאליות – תחום שהבנק לא היה פעיל בו עד היום; מינוף מיזוג בנק אגוד כפלטפורמה לצמיחה מהירה בתחומים העסקיים; הובלת עסקאות גדולות ומורכבות; הרחבת פעילותם של סניפי הבנק בלונדון ולוס אנג'לס, תוך התמקדות בבנקאות לעסקים; ביסוס מעמדו של הבנק כמתפעל מוביל בשוק הנכסים הפיננסיים ומינוף השתתפות הבנק בקרנות בערבות מדינה, לצמיחה בנתחי השוק במגזרי העסקים הקטנים והבינוניים.

כתוצאה ממהלכים אלה צופה הבנק, כי נתח השוק שלו באשראי העסקי בישראל יעלה מ-11.8% בסוף שנת 2020 לכ-15% בסוף 2025, וחלקו בפיקדונות העסקיים בישראל יגדל מ-16.8% לכ-18%, בתום התוכנית.

בנקאות למשקי בית

בתחום זה מתעתד מזרחי-טפחות לנקוט מספר מהלכים ובהם: הטמעת חדשנות מוצרית ותהליכית בתחום המשכנתאות; הגברת הסינרגיה בין פעילות המשכנתאות לפעילות המסחרית; הרחבת הפעילות הקמעונאית למספר אוכלוסיות יעד ממוקדות; הקמת דסק מוצרי אשראי צרכניים ייחודיים ומינוף הייחודיות של בנק יהב, להגדלת נתח השוק של הקבוצה במשקי הבית.

צעדים אלה צפויים להביא להגדלת נתח השוק של מזרחי-טפחות באשראי ללקוחות פרטיים בישראל – מ-32.9% בשנת 2020 לכ-34% בסוף 2025, ולנתח שוק של כ-23% בפיקדונות הפרטיים בארץ, בהשוואה לשיעור של 20.7% בשנת 2020.

בנקאות אנושית מתקדמת

בתוכנית נכתב כי "תפיסת השירות האישית והאנושית של מזרחי-טפחות, תמשיך לעמוד במרכז מערכת היחסים של הבנק עם לקוחותיו, ולהוות גורם מבדל אל מול המתחרים". ומפורט כי "באמצעות שילוב מיטבי בין שירות אנושי למעטפת טכנולוגית ודיגיטלית מתקדמת, יוכל הבנק להציע למגוון סוגי הלקוחות, תפיסה רב-ערוצית השומרת על רצף השירות ומשלבת באופן אופטימלי בין ערוצים אנושיים ודיגיטליים". על פי התוכנית, הבנק ימשיך לתת שירות אנושי על ידי בנקאי אישי גם בדיגיטל, לפי בחירת הלקוח; וכמו כן הצעות ערך פרסונליות בכלל הערוצים, המותאמות לצרכי הלקוח וכן פישוט וייעול תהליכים בנקאיים באמצעות דיגיטציה של ממשק הלקוח.

שיפור היעילות התפעולית

התוכנית עוסקת בהתאמת מודל ההפעלה של הבנק לאתגרי העתיד והמשך השיפור ביעילות התפעולית. אלה יושגו, בין השאר, באמצעות הצעדים הבאים: העתקה וריכוז של מטה הבנק בקמפוס מרכזי בלוד; התאמת מבנה הסניף לאתגרי העתיד, תוך אופטימיזציה של שטחי הנדל"ן; אוטומציה של התפעול הבנקאי וייעול סביבת העבודה; סינרגיה תפעולית על בסיס המיזוג עם בנק אגוד  ומימוש יתרונות לגודל של הבנק הממוזג, ועוד.

מינוף מיזוג אגוד ליצירת סינרגיה תפעולית ועסקית

מהלך מיזוגו של בנק אגוד אל תוך הבנק ייצר לקבוצת מזרחי-טפחות תועלות תפעוליות ועסקיות. בצד התפעולי, ייצר מהלך המיזוג, בין השאר, אופטימיזציה של מערך הסינוף והמשאב האנושי, באמצעות מיזוג סניפים ואיחוד פונקציות מטה. בצד העסקי, תיהנה קבוצת הבנק מעלייה בתשואה להון הודות למהלכי הסינרגיה; מצמיחה בנתחי השוק וקפיצת מדרגה נוספת בפעילות הבנק בבנקאות העסקית והקמעונאית; משדרוג כושר התחרות של הקבוצה ומפיזור הסיכון העסקי באמצעות תמהיל תיק אשראי מגוון יותר.

יעדי התוכנית

על בסיס התוכנית האסטרטגית, הבנק מכוון ליעדים הבאים: גידול בהכנסות בשיעור שנתי ממוצע (לא לינארי) של כ-8%; שליטה בגידול השנתי הממוצע של ההוצאות ברמה של כ-5% (לא לינארי); יחס יעילות איכותי במיוחד, שיילך וישתפר עד לשיעור של מתחת ל-50% בשנת 2025; עלייה בנתחי השוק באשראי לציבור לכ-24% ובפיקדונות הציבור לכ-20%, בסוף תקופת התוכנית, ותשואה להון שתלך ותעלה עד לכ-14% - גם  בסביבה מקרו-כלכלית כפי שהיא היום. ככל שתהיה עלייה בריבית בנק ישראל ובאינפלציה, אפשר שהתשואה להון תגיע אף אל מעבר ל-14%.

חלוקת דיבידנד למשקיעים

לאחר עצירה בחלוקת הדיבידנד, החל מחודש אפריל אשתקד כתוצאה ממשבר הקורונה, הבנק מתכנן לחזור לחלוקת דיבידנד כבר במהלך 2021, לאחר קבלת אישור מבנק ישראל. כמו כן, הדירקטוריון יעקוב אחר ביצוע התוכנית האסטרטגית, מתוך כוונה לבחון את האפשרות לשנות בתקופת התוכנית את מדיניות הדיבידנד הנוכחית, ולהגדיל את הדיבידנד שיחולק למחזיקי המניות, משיעור של עד 40% מהרווח הנקי כיום, לשיעור של עד 50%. זאת, בכפוף לאישור המפקח על הבנקים.

יו"ר הדירקטוריון, משה וידמן אמר בישיבה, כי "מדובר בתוכנית אתגרית, שתסייע לבנק להתמודד באופן מיטבי עם התמורות הרבות שעוברות בימים אלה על המערכת הבנקאית, ולבצע קפיצת מדרגה נוספת. למזרחי-טפחות הון אנושי משובח, איכותי ומקצועי – מהנהלת הבנק ועד לאחרון העובדים, ואני סמוך ובטוח שנדע לעמוד גם באתגרי התוכנית החדשה, תוך שמירה על יתרונותינו הקיימים ופיתוח מנועי צמיחה נוספים במגוון תחומים".

בנק מזרחי טפחות מגייס באג"ח קוקו 600 מיליון דולר

בנק מזרחי טפחות מציע חבילת הטבות לזוכי מחיר למשתכן

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

ענת גלעד

ענת גלעד

ענת עורכת וכותבת זה עשור בעיתונות הכתובה - ידיעות אחרונות ומעריב. תחומי העניין העיקריים שלה - רווחה, זכויות עובדים, קריירה, משפט.
הצטרפה למערכת הון בתחילת 2019.

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות