fbpx
מיסים

מס חברות בישראל – מה זה, כמה זה, מי צריך לשלם ואיפה אנחנו עומדים ביחס לעולם?

קרדיט: shutterstock

מעודכן ל-10/2019

בישראל, כמו במרבית מדינות בעולם, חברות משלמות מס הכנסה על הרווחים שלהן הנחשב ומוגדר כמס יחסי להכנסות.  מס זה נקרא – מס חברות. על פי פקודת מס הכנסה, המס הזה מוטל על חבר בני אדם כמשמעו בחוק והוא – כל גוף ציבורי מואגד או מאוחד, וכל חברה, אגודת אחים, חברותה או התאחדות, בין שהן מואגדות ובין שאינן מואגדות.

כללי המס משתנים בין מדינה למדינה בהתאם למשטרי המס אותן מאמצות המדינות. ההכנסות הממוסות על ידי מס החברות משתנות גם הן ממדינה למדינה. (למשל, חלק מהמדינות פוטרות ממס חברות הכנסות שמקורן ברווחי הון, ואחרות אינן פוטרות מתשלום זה).

מהו מס חברות?

המונח "מס חברות" משמעו מס הכנסה על חברה בע"מ. מס החברות משולם מדי חודש בחודשו על ידי מקדמות מס הכנסה שנדרשות על ידי רשות המסים ובסוף השנה נערך החישוב המדויק ובו נקבע האם שולם יותר מס מהדרוש ויש להחזירו או ששולם פחות מס מהדרוש ויש להוסיף את הסכום על ידי החברה.

מי צריך לשלם?

מס חברות משולם כאחוז יחסי מההכנסה. במילים אחרות, המס מוטל בשיעור זהה בכל רמה של הכנסות ולכן אין זה משנה אם מדובר בחברה קטנה או גדולה – מס חברות מוטל החל מהשקל הראשון אצל חברות בע"מ.

למרות שמדובר במס הכנסה, ליתר דיוק, מס חברות הוא מס על הרווחים של חברות ולא על ההכנסה. כך שאם במהלך שנה מסוימת, חברה לא הרוויחה כסף, כלומר ההכנסות של החברה שוות להוצאות של החברה, הרווח הוא 0 ולכן החברה לא צריכה לשלם כלל מס הכנסה באותה שנת המס.

האם בעל חברה חייב במס הכנסה?

מס חברות מוטל על חברות ולא על בעל החברה. בעל חברה (בעל השליטה) הוא חב אישית לרשויות המס, במקרה שלא משולם מס על ידי החברה.

אולם אם בעל החברה הוא שכיר בחברה שבשליטתו, הוא מחויב בתשלום מס לפי מדרגות מס הכנסה, ולאחר שקלול נקודות זיכוי שמגיעות לו – בדומה לשכיר.

בנוסף, שכר/משכורת של בעל השליטה תיחשב כהוצאה של חברה בע"מ וכתוצאה מכך מס החברות יוקטן.

בתוך כך, בעל שליטה שירצה למשוך את הרווחים של החברה כאמור, ישלם מס דיבידנדים בהתאם לחוק.

מס חברות בישראל

בסוף שנת 2016 ובהתאם לחוק ההסדרים עבור השנים 2018-2017, נקבע כי מס החברות בישראל יוקטן משיעור של 25% בשנת 2016, ל-24% מס בשנת 2017 והחל משנת 2018 מס החברות בישראל עומד על 23% בלבד.

בתקשורת מרבים לטעון כי הורדת שיעור מס החברות תגרום לעשירים להיות עשירים יותר. בנוסף, מצוין גם כי התוצאה היא שנכנס פחות כסף למדינה ולכן יש צורך בקיצוצים או הקטנת ההוצאה הציבורית או לחילופין כניסה לגירעון גדול יותר. הטענות הללו נכונות חלקית: אכן קיימת פגיעה בהכנסות המדינה בצורה מיידית, אך הפחתת מס החברות מעלה את המוטיבציה של אנשים ליזום מיזמים חדשים, להקים חברות חדשות וגם להגדיל את כמות הפריון, מספר מקומות עבודה וכך גם את התוצר / הצמיחה של כלכלת ישראל.

מה קורה בעולם?

חברות בינלאומיות המעוניינות להתרחב ולהקים מרכזים במדינות נוספות, מבצעות לעיתים השוואה בין המדינות באשר לגובה מס החברות. על כן, מדינות נוהגות להפחית את מס החברות כדי לשפר את האטרקטיביות שלהן בעיני משקיעים זרים.

רפורמת המס בארצות הברית

חברה בע"מ עם פעילות עסקית בארצות הברית חייבת בדיווח ובתשלום מס ברמה הפדרלית וכן, ברוב המקרים, אף ברמת המדינה.

48 מתוך 50 מדינות בארצות הברית מחייבות דיווח ותשלום מס, אם פעילות החברה מתבצעת בתחומי המדינה. מס החברות חל על חברות מסוג (Corporation (Inc או (Limited Liability Company (LLC אשר בחרו לדווח על הכנסותיהן כחברה בע"מ וכן על חברות בע"מ זרות הפועלות בארצות הברית.

ראוי לציין כי לכל מדינה יש תנאים משלה לחבות המס במדינה וכן שיעורי מס וחישובי מס שונים. חלק מהמדינות גובות מס על מחזור המכירות בלבד.

בדצמבר 2017 חתם נשיא ארצות הברית על רפורמת מס אשר תשפיע מהותית על חוקי המס בארצות הברית. שינויים אלו כוללים היבטי מס מקומיים ובינלאומיים – הן לגבי חברות והן לגבי יחידים – אשר ללא ספק ישפיעו על הפעילות של תושבי חוץ הפועלים בארצות הברית. נציין כי בעוד שרוב הוראות הרפורמה נכנסו לתוקף ביום 1.1.2018, חלק ניכר מהוראות הרפורמה, בעיקר ביחס ליחידים, אינן קבועות, והן אמורות לפוג ב-2025, אלא אם כן הקונגרס יפעל להארכתן בעתיד.

ההיבטים המרכזיים של רפורמת המס בארצות הברית:

  • החל משנת 2018 הופחת שיעור מס החברות הפדראלי ל-21% (לעומת 35% קודם לכן).
  • ביטול המס המינימאלי לחברות (Alternative Minimum Tax).
  • הגבלת ניכוי הוצאות ריבית ל-30% מ-EBITDA עד שנת 2022, כאשר משנה זו ההגבלה תהיה 30% מ-EBIT. הגבלה זו לא תחול על חברות בעלות מחזור הנמוך מ-25 מיליון דולר לשנה בממוצע על פני שלוש שנים וחברות נדל"ן מסוימות, בהתאם לבחירת הנישום.
  • שינוי שיטת המס לטריטוריאלית ביחס לדיבידנדים – דיבידנדים המתקבלים על ידי חברה תושבת ארצות הברית המחזיקה לפחות 10% מהון המניות של חברה זרה, לא ימוסו בארצות הברית, בכפוף לתנאים מסוימים.
  • הטלת מס חד פעמי על רווחים צבורים של חברות זרות המוחזקות על ידי US Shareholder, כפי שהוגדר בחוק, בשיעור של 15.5% על רווחים המיוחסים למזומנים ושווה מזומנים ו-8% על רווחים המיוחסים לנכסים אחרים.
  • היטל מיוחד בשיעור של 10% על תשלומים לחברות המאוגדות במשטרי מס שנועדו למנוע את שחיקת בסיס המס בארצות הברית, והכול בכפוף לתנאים מסוימים. ההיטל יחול על חברות בעלות מחזור העולה על 500 מיליון דולר לשנה בממוצע על פני שלוש שנים.
  • ביטול כללי שחלוף לנכסים מסוימים, אולם ביטול זה לא אמור לחול על מרבית האחזקות בנדל"ן.

על רקע מגמת הפחתת מס החברות בעולם בכלל ובארצות הברית בפרט, נקטו גם מדינות רבות באירופה מדיניות דומה של הפחתות בשיעורי מס החברות. בחלק מהמדינות, מדובר בהפחתת מס חברות לחברות קטנות ובינוניות, ובחלקן מדובר בהפחתה גורפת של מס החברות.

רומניה: כבר החל משנת המס 2018, שופר משטר המס המיטיב ממילא, החל על "מיקרו חברה": המשטר המיטיב עודכן וחל על חברה שמחזור הכנסתה אינו עולה על מיליון אירו בשנה. בנוסף, הוסרו המגבלות אשר החריגו חברות הפועלות בתחומים מסוימים כגון: ייעוץ, ניהול, בנקאות,ביטוח, שוק ההון. כלומר, בהתאם לכללים החדשים, כל תחומי הפעילות מזכים בהטבות האמורות.

פולין: שיעור מס החברות בפולין הוא 19%. עם זאת, "חברות קטנות", קרי חברות שמחזור עיסוקן אינו עולה על 1.2 מיליון אירו, כפופות למס מופחת בשיעור של 15%. בדומה לרומניה, גם בפולין משטר המס המיטיב עבר "מתיחת פנים": החל בשנת 2019 שיעור המס המיטיב ירד לכדי 9% בלבד, מה שמציב את פולין כמדינה בעלת אחד משיעורי המס הנמוכים באירופה. בנוסף, החל משנת 2020, תקרת המחזור תוגדל מ- 1.2 מיליון אירו ל- 2 מיליון אירו.

בהתאם לאמור, ההטבה מהוה הזדמנות עסקית למשקעים בנדל"ן בפולין בהיקפים לא גדולים מדי כאמור.

מנגד יש לקחת בחשבון את כללי מימון הדק החדשים (החל מ-2018): הוצאות מימון בפועל מוגבלות לרף של 30% מסך ה- EBITDA (ההכנסה המתואמת לצרכי מס, לפני מימון, מיסים, פחת והפחתות). הוצאות המימון נטו (לאחר הפחתת הכנסות המימון), העולות על רף זה, אינן מותרות בניכוי בשנת המס, אלא מועברות לשנים העוקבות, ללא הגבלה.

עם זאת, ככל שהוצאות המימון נטו אינן מגיעות לכדי 3 מיליון זלוטי (כ- 700 אלף אירו), הן יותרו במלואן.

יוון: נקבעה הפחתה הדרגתית בשיעורי מס החברות משיעור של 29% ועד ל- 25%: ב- 2019 שיעור מס החברות עומד על 28%, ב- 2020 – 27%, ב- 2021 – 26% והחל משנת 2022 – 25% בלבד (שיעור מס החברות החל על מוסדות אשראי נותר 29%).

הולנד: הולנד מצטרפת למגמה עם הפחתה הדרגתית במס החברות כדלקמן: כיום – 19% (על הכנסה חייבת בגובה 200,000 אירו) ו- 25% (על חלק ההכנסה החייבת העולה על 200,000 אירו); בשנת 2020 – 16.5% ו- 22.5%, בהתאמה; ובשנת 2021 – 15% ו- 20.5%.

צרפת: הוחלט על הפחתה מהותית בשיעורי מס החברות משיעור של 33.33% ועד ל-25%, שתיכנס לתוקף בהדרגה עד שנת 2022.

בריטניה: בשנים 2015 ו- 2016 נקבעה מדיניות להפחתת שיעור מס החברות, ומדיניות זו ממשיכה להיות מיושמת: החל משנת המס 2020 (המתחילה ב- 1 באפריל 2020) יחול מס בשיעור של 17% בלבד (כיום – 19%).

הטבות מס – האם אפשר לשלם פחות?

חוק לעידוד השקעות הון בישראל כשמו כן הוא נועד לעודד השקעות הון בכלכלה הישראלית. החוק מספק הטבות מס לחברות שירצו להשקיע במפעלים וביצירת מקומות עבודה בישראל, על ידי הקמת מפעלים, שיפוץ והגדלת הנכסים, השקעות פיננסיות ועוד.  ניתן לבדוק מענקים שונים אצל משרד הכלכלה והתעשייה שהוא האמון על כך.

איך המדינה מסייעת לחברות הייטק וביוטכנולוגיה

גם חברות עם שישה עובדים ופחות יוכלו לקבל הטבת מס

מדריך מע"מ - כל מה שצריך לדעת

מעוניינים בבדיקת החזר מס? אם השכר שלכם מעל 7 אלף שקל בחודש – השאירו פרטים ורואה חשבון שמומחה בהחזרי מס, יחזור אליכם  (אין לכם מה להפסיד!) 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

ענת גלעד

ענת גלעד

ענת עורכת וכותבת זה עשור בעיתונות הכתובה - ידיעות אחרונות ומעריב. תחומי העניין העיקריים שלה - רווחה, זכויות עובדים, קריירה, משפט.
הצטרפה למערכת הון בתחילת 2019.

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות