fbpx
חדשות קרנות נאמנות

מתנה למחזיקים באנליסט גמישה - פיצוי של 0.2%; בהראל הפיצוי - 0.33%

כל כך הרבה שנים עברו מא התביעה נגד לנדמארק, הבעלים שלה והחתמים שלה. ורק עכשיו (8 שנים אחרי) התבררה התביעה וסוכם על פיצוי. הפיצוי הזה יגיע לכל המחזיקים באג"ח של החברה בתקופה מסוימת, לצורך קבלת הפיצוי, המחזיקים צרייכם לפנות לבנק, להוציא מסמך, ואז יש העברה של הפרטים לעו"ד המטפל, וסוף סוף נפגשים עם הכסף.

קרן הנאמנות אנליסט גמישה החזיקה באגרות החוב האלו והיא זכאית לפיצוי. הפיצוי יחסית משמעותי - 0.2%. זהלא המון, אבל בעידן של ריבית אפסית זה לא קצת.

הקרן תקבל את הכסף, וערכה בעצם יעלה. אבל שימו לב - זהלא בהכרח הולך לאותם מחזיקי הקרנות שהחזיקו לפני 8-9 שנים, אלא למחזיקים הקיימים - עוד עיוות מסויים בשוק ההון.

כך או אחרת, הנה הודעת הקרן  - "הרינו להודיעכם, כי ביום 16.05.2018, הקרן שלעיל "אנליסט גמישה (4D) - קרן נאמנות" (מספר קרן: 5120795) (להלן: "הקרן"), קיבלה בפועל פיצוי בקשר עם תובענה ייצוגית שהוגשה נגד חברת לנדמארק גרופ בע"מ (בפירוק) ואח' (להלן: "לנדמארק").סכום הפיצוי אשר התקבל בחשבון הקרן ביום 16.05.2018, הינו: 467,303 ש"ח, המהווה 0.18% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

"יצוין, כי סכום הפיצוי המצוין לעיל נרשם כהכנסה עתידית לקבל בקרן, וזאת החל מיום 14.05.2018, כאשר בפועל הסכומים התקבלו בחשבון הקרן כאמור ביום 16.05.2018. בנוסף, מודיע מנהל הקרן כי ישנן קרנות נוספות בניהולו אשר קיבלנו סכומי פיצוי בנסיבות זהות למתואר לעיל, אולם שווי התקבול בקרנות אלו אינו מהותי ומשכך לא פורסם ביחס אליהן דיווח ספציפי".

במקביל דיווחה הראל קרנות נאמנות על פיצוי מסיבה דומה - בקרן הראל מעורבת  (5110176) מסתכם הפיצוי ב-0.33%

"הננו להודיעכם, כי ביום 16.5.18 נוסף לנכסי הקרן סכום שהתקבל בקשר עם תובענה ייצוגית שהוגשה נגד לנדמארק גרופ בע"מ (בפירוק) ואח' . ההשפעה על השווי הנקי של נכסי הקרן במועד האמור היתה כ-0.33%"

מלאו פרטים וקבלו הצעה  אטרקטיביות לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות