מיסים    

מתנות לחג ושאר הטבות – כמה זה באמת עולה לכם?

מעודכן ל-10/2021

הרכב, הטלפון הנייד והשי מהבוס – כל אלה הן הטבות שוות כסף שחייבות במס ■ רוצים לדעת כמה בדיוק ועל מה אתם משלמים? הפירוט המלא בכתבה שלפניכם

אין ארוחות חינם, גורסת האמרה הידועה שבאה ללמדנו על כך שלכל דבר יש מחיר, ובמקרה של מקום העבודה שלכם, המחיר על ההטבות מתבטא במס הנגבה מהעובד.

עובדים שכירים רבים נהנים בנוסף למשכורתם גם מהטבות ומתנות שונות ששוות כסף. במסגרת הטבות אלה נכללים טלפון נייד, מתנות לחגים, רכב וכדומה. אבל כדאי לדעת כי גם אם המעסיק שלך פועל מכוונות טובות – רשויות המס לא מקלות על העובדים השכירים, ובמקרים רבים ידרשו ממך לשלם מס על הטבות אלה, המכונות גם "הטבה בשווה כסף".

מבחינתו של מס הכנסה, אם קיבלת הטבה, הטבה זו מציבה את המשכורת שלך ככוללת סכום כסף נוסף, שגובהו כשוויה של ההטבה שאתה מקבל. סכום זה עשוי להעלות את מדרגת המס שלך במילים אחרות, לגרום לך לשלם יותר מס.

בבואכם לדון עם המעסיק על גובה השכר וההטבות, עליכם להביא בחשבון את ההטבות בשווה כסף, כאשר מתייחסים בגובה השגר הכולל. לעיתים, כדאי יהיה לוותר על הטבה מסוימת וליהנות ממשכורת נטו גבוהה יותר.

כיצד נקבע שוויה הכספי של ההטבה?

ישנן שתי שיטות שבהן נוקט מס הכנסה על מנת לקבוע מה שוויה הכספי של ההטבה, שעל פיה ייקבע שווי המס שלה:

 1. קביעת שווי ההטבה על פי העלות שלה למעביד או על פי מחיר השוק שלה – הגבוה מבין השניים.
 2. באמצעות קריטריונים שנקבעו מראש על ידי רשויות המס, שמגדירים את השווי של הטבות מסוג מסוים. לדוגמה, להטבות כמו רכב חברה וטלפון נייד ישנו שווי עלות קבוע בהתאם לפרמטרים שונים.

על אילו הטבות תשלמו – וכמה?

על פי ההגדרות שקבע מס הכנסה, אלו הן ההטבות בשווה כסף שעבורן יש לשלם מס:

 • רכב צמוד
  החל משנת 2007 כל עובד שקיבל רכב מהעבודה צריך לשלם שווי מס לרכב, ולמעשה לשאת בעצמו בעול  המיסוי על הרכב שהוא מקבל כהטבה שוות כסף – זאת לאחר שעד לשנה זו התחלק נטל המס בין העובדים למעסיק.

איך מתבצע החישוב הלכה למעשה? לכל סוג רכב חישבו רשויות המס שווי כסף (בסכום שגדל ומתעדכן מעת לעת), באמצעותו נקבע שווי מס לרכב.

כדאי לדעת כי שווי השימוש ברכב צמוד נקבע רק לפי מחירו בעת שעלה לכביש, שהוא נתון שקל למדוד אותו, ולא למשל לפי מידת ההנאה שהעובד עשוי להפיק מהרכב. עד סוף 1997 נקבע למכונית מסחרית שווי למס נמוך מזה של מכונית פרטית, אך החל משנת 1998 נקבע השווי רק לפי קבוצת המחיר של הרכב (ומשנת 2010: לפי מחיר הרכב).

 • טלפון נייד
  עובד המקבל מהמעסיק טלפון, שבו הם משתמשים גם לצרכיהם הפרטיים. גם הטבה זו נחשבת על ידי רשויות המס כשוות כסף, ולכן העובד מחויב במס בגינה.

במקרה זה החישוב פשוט: לאחר שמתקבל החיוב חודשי, שווי השימוש במכשיר הנייד הוא מחצית מן ההוצאה החודשית של העובד, אך לא יותר מ-85 שקל, או סכום שנקבע בתקנות מס ההכנסה הנוגעות לעניין (הנמוך מבין השניים).

מסכום זה מנוכה סך הוצאה חודשית המוטלת על העובד, בשווי 50 שקל. שווי ההטבה בכסף לצרכי מס יחושב מההפרש.
למשל, אם העובד מוציא 140 שקל בחודש על שיחות בטלפון נייד שקיבל מהמעסיק, הוא יידרש לשלם על מחצית מההוצאה (אך לא יותר מ-85 שקל) ובמקרה הזה 70 שקל, מתוכם, 50 שקל הם על חשבונו. משכך, עליו לשלם מס על שווי הטבה בכסף, על ההפרש שעומד על 20 שקל בלבד.

 • ארוחות לעובד

כפי שנאמר בפתיח לכתבה זו, "אין ארוחות חינם" – ולכן, גם עבור הארוחות שהעובד מקבל במסגרת עבודתו, עליו לשלם מס על פי שוויין בכסף. כדי לקבוע את גובה המס, יש לבדוק תחילה את עלות הארוחה, על פי המחיר שהמעסיק שילם עבורה או על פי העלות הריאלית שלה (הגבוה מבין השניים). העלות של הארוחה תחושב על ידי מס הכנסה כאילו ניתנה לעובד בכסף.

 • מתנות ממקום העבודה
  מס הכנסה לוקח את חלקו גם משווי מתנות שמחלק מקום העבודה, כאשר מדובר בשי המחולק באופן קבוע – למשל, בחגים ובימי הולדת. עם זאת, כשמדובר במתנה שהוענקה באופן חד פעמי, למשל לרגל נישואין – לא נדרש לשלם מס על שוויה הכספי. שווי המתנה בכסף יחושב על פי הסכום שהוציא המעסיק או על פי מחיר השוק – הגבוה מבין השניים.

האם כל הטבה חייבת במס?

חשוב לציין כי לא כל הטבה שניתנת לעובד חייבת במס. העיקרון, שנקבע בפסיקה לפני שנים רבות, קובע שאם ההטבה נועדה לטובת המעביד, היא פטורה ממס, ואם ההטבה באה להנאת העובד, היא חייבת במס. כך למשל, מיזוג אוויר במשרד של העובד בא להיטיב עם המעביד, משום שהוא בגדר תנאי עבודה נאותים שנועדו להגדיל את תפוקתו של העובד, וההנאה שנגרמת לעובד בזכות זאת היא תוצאה זניחה.

הוא הדין לגבי השתלמויות מקצועיות במימון המעסיק, על פי אותו עיקרון, כאשר ההשתלמות נועדה לשמר את כושרו המקצועי של העובד, רואים אותה כהשתלמות שנועדה לטובת המעסיק, ואין היא נחשבת להכנסה לעובד (כלומר הוא פטור ממס בגין השתלמות זו), ואילו כשההשתלמות נועדה להעניק לעובד יכולת מקצועית חדשה, היא נחשבת כהכנסה לעובד וחייבת במס.

ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה – כל מה שצריך לדעת