fbpx
משפט

נקלעתם לתסבוכת משפטית? ייתכן שמגיע לכם סיוע חינם ממשרד המשפטים

בית משפט; צילום דוברות
מעודכן ל-01/2020

משרד המשפטים מעניק סיוע משפטי בנושאים אזרחיים למי שמתקשים להתמודד עם המערכת המשפטית.  הסיוע המשפטי מוענק ללא תשלום לזכאים על פי הכנסותיהם, למעט תשלום אגרה. מי שהגישו בקשה לסיוע ולא נמצאו זכאים, יכולים לפנות לקבלת סיוע משפטי חינם או בתשלום סמלי מארגונים שונים.

משרד המשפטים מסייע בייצוג בפני ערכאות משפטיות בתחומי המשפט האזרחי (בתחום המשפט הפלילי ניתן סיוע לחשודים, עצורים, או נאשמים על-ידי הסניגוריה הציבורית).

בנושאי הביטוח הלאומי, בייצוג מאושפזים בכפייה ובכמה מקרים נוספים, הסיוע ניתן ללא קשר לרמת ההכנסה.

השירות ניתן במספר שפות, ובהן ערבית, רוסית ואמהרית.

הסיוע ניתן ללא תשלום (למעט תשלום אגרת השתתפות), בהתאם להכנסות. ישנם מספר מקרים שבהם ניתן פטור גם מתשלום אגרה.

משפחות נפגעי עבירות המתה זכאיות לקבל סיוע משפטי גם בנושאים פליליים.

נפגעי עבירות מין חמורות זכאים לסיוע משפטי גם בקשר להליכים פליליים ומנהליים של העבריין. למידע נוסף ראו סיוע משפטי לנפגעות ולנפגעי עבירות מין חמורות למימוש זכויות בהליך הפלילי והמנהלי.

אילו סוגי סיוע ניתן לקבל?

 • ייעוץ משפטי בנושאים האזרחיים הבאים:
 • תעסוקה
 • אלימות במשפחה
 • תחום ההוצאה לפועל
 • תחום פשיטת רגל
 • ענייני משפחה ומעמד אישי
 • ענייני דיור ומגורים
 • נושאי הביטוח הלאומי
 • סיוע משפטי בתביעה לשכר טרחה עבור סיוע או ייצוג בתביעה לגמלה מהמוסד לביטוח הלאומי
 • ייצוג בוועדות אשפוז כפוי
 • ייצוג משפטי לקטינים
 • סיוע משפטי לניצולי שואה
 • ייצוג למשפחות נפגעי עבירות המתה
 • סיוע משפטי בנושאי צרכנות
 • סיוע משפטי לנפגעות ונפגעי עבירות מין בהליכים להגבלת חזרתו של העבריין לסביבת נפגע העבירה
 • סיוע משפטי לנפגעות ולנפגעי עבירות מין חמורות למימוש זכויות בהליך הפלילי והמנהלי
 • סיוע בנושאי אפוטרופסות והגבלת כשרות משפטית
 • ייעוץ משפטי וייצוג לקשישים
 • תביעות לפי חוק השבות, חוק האזרחות וחוק מרשם האוכלוסין
 • עניינים כספיים (כולל נזיקין)
 • ייצוג נפגעי עבירת סחר בבני אדם
 • ייצוג קטינים זרים בפני בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין
 • סיוע בגביית מזונות בחו"ל
 • זכויות חיילים משוחררים
 • חובות וניתוקי מים וחשמל
 • חוזים
 • סכסוכי שכנים
 • תאונות דרכים ונזקי גוף ורכוש
 • רשלנות רפואית
 • תביעות בנושאי חוק איסור לשון הרע וחוק הגנת הפרטיות
 • ייצוג בעתירות מנהליות בפני בתי המשפט לעניינים מנהליים ובג"צ
 • הדרכה בהתנהלות בהליכים משפטיים
 • ייצוג בערכאות המשפטיות שלהלן:
 • בתי משפט
 • בתי הדין לעבודה (בתחומי תעסוקה וביטוח לאומי)
 • בתי דין דתיים
 • לשכות ההוצאה לפועל
 • ועדות שיפוטיות (כגון ועדות פסיכיאטריות מחוזיות)
 • ייצוג בהליכים ליישוב סכסוך בהסכמה כגון גישור.

למי מגיע לקבל סיוע?

הזכאות לקבלת סיוע משפטי מותנית בשלושה תנאים מצטברים:

 • הסיוע המשפטי נדרש בנושא אחד או בכמה מהנושאים שבהם אפשר לקבל סיוע משפטי.
 • מבקש הסיוע זכאי לקבלו מבחינה כלכלית - מבחן זכאות כלכלית.
 • יש סיכוי משפטי לזכות בתביעה.

רק מי שעונה לשלושת הקריטריונים יכול לקבל את הסיוע.

מבחן הזכאות הכלכלית

מבחן זה נחלק לשני מבחני משנה:

 • מבחן הכנסה - יחיד או משפחה בת 3 נפשות מקסימום, שגובה הכנסתן הוא עד 67% מהשכר הממוצע במשק (ברוטו). לכל נפש נוספת (מעל ל-3) יש תוספת של 6%.

בענייני מעמד אישי לא נבדקת הכנסת בן/בת זוג.

במקרה של מבקש סיוע משפטי המשלם מזונות, לא ינוכו מחישוב ההכנסה דמי המזונות אותם הוא משלם. במקרה שיוכיח כי הוא משלם מזונות הוא יוכל להחשיב את מקבלי המזונות כנפשות נוספות לצורך חישוב הזכאות לסיוע.

 • מבחן הרכוש - שווי הרכוש הניתן למימוש (חסכונות, רכב וכד') או הרכוש שמאפשר לקבל הלוואה, של מבקש הסיוע אינו עולה על פי שלושה מהשכר הממוצע במשק.

מבחן הרכוש איננו חל על דירת מגורים או על רכוש של בן/בת הזוג.

אילו מקרים פטורים ממבחן הזכאות הכלכלית?

 • סיוע בענייני הביטוח הלאומי
 • ייצוג מאושפזים בכפייה
 • ייצוג למשפחות נפגעי עבירות המתה
 • סיוע משפטי לניצולי שואה
 • סיוע משפטי לנפגעות ונפגעי עבירות מין בהליכים להגבלת חזרתו של העבריין לסביבת נפגע העבירה
 • סיוע משפטי לנפגעות ולנפגעי עבירות מין חמורות למימוש זכויות בהליך הפלילי והמינהלי
 • ייצוג אדם בהליך אזרחי לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים
 • ייצוג נפגעי עבירת סחר בבני אדם למטרות זנות או עבדות, בהליכים אזרחיים או הליכים לפי חוק הכניסה לישראל.
 • בהליכי גביית מזונות מאת חייב הנמצא בחו"ל, במדינה אשר יש לה הסכם או אמנה עם ישראל, יינתן סיוע משפטי ללא עלות וללא בדיקת זכאות כלכלית.

חריגים במבחן הזכאות הכלכלית

בענייני משפחה תילקח בחשבון רק הכנסת המבקש עצמו, ולא הכנסת בני משפחתו המתגוררים עמו.

בתביעות של קטינים בנושאים אזרחיים יובאו בחשבון רק הכנסות הקטינים עצמם (אם יש להם), ולא הכנסות ההורה התובע בשמם.

למי פונים ואיך?

הגשת בקשה לסיוע המשפטי ממשרד המשפטים

 1. יש למלא טופס בקשה לסיוע משפטי ולהגישו אל הלשכה לסיוע משפטי הסמוכה לאזור המגורים.
 • ניתן להגיש את הבקשה באמצעות טופס מקוון.
 • אפשר למלא טופס בקשה לעזרה משפטית הכתוב בשפה פשוטה עם הסברים.
 • ניתן להגיש את הטופס באמצעות הגעה ללשכה (בהתאם לשעות קבלת הקהל), או שליחתו בדואר או בפקס.
 1. לאחר הגשת הבקשה תתואם פגישה עם עו"ד מטעם הלשכה לסיוע משפטי, שבמהלכה המבקש יחתום על תצהיר בדבר אמיתות המידע שמסר בבקשה.
 2. הבקשה תיבדק בידי הלשכה לסיוע משפטי. במקרה שהמבקש יימצא זכאי לקבלת סיוע, הוא יתבקש להשלים את תשלום האגרה.

ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל המוקד הטלפוני של האגף לסיוע משפטי: 1-700-70-60-44 (שלוחה 4) או 076-53-00-899 (שלוחה 4).

החלפת עורך דין המטפל בתיק

מבקש סיוע המעוניין בהחלפת עורך הדין המטפל בתיקו רשאי, במקרים מסוימים ובתנאי שיש לכך הצדקה, לפנות בבקשה מנומקת אל עורך הדין שראיין אותו ונתן את המינוי בתיק.

כמו כן, עורך דין שהופנה אליו תיק רשאי לבקש להשתחרר מהייצוג, בתנאי שיש לכך הצדקה מנומקת.

בהתאם לנסיבות המקרה, תיבדק האפשרות להחלפת עורך הדין המטפל בתיק (ייתכן גם שהחלפת עורך הדין לא תתאפשר).

דחיית הבקשה לסיוע משפטי וערעור על הדחייה

אם הוחלט שלא להעניק סיוע משפטי (שכן אחד מהתנאים איננו מתקיים) יישלח למבקשי הסיוע מכתב סירוב רשמי בצירוף מכתב המסביר את הסיבות לסירוב.

מבקשי סיוע משפטי רשאים לערער על החלטה שלא להעניק את הסיוע בפני בית המשפט המחוזי שבתחום סמכותו נמצאת הלשכה, בתוך 30 יום, מיום שנשלחה או נמסרה הודעת הסירוב.

שימו לב:

הסיוע ניתן בתחומים אזרחיים בלבד. בהליכים פליליים ניתן סיוע לחשודים, עצורים, או נאשמים על-ידי הסנגוריה הציבורית.

ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל המוקד הטלפוני של האגף לסיוע משפטי: 1-700-70-60-44 (שלוחה 4) או 076-53-00-899 (שלוחה 4).

מי שהגישו בקשה לסיוע ולא נמצאו זכאים, יכולים לפנות לקבלת סיוע משפטי חינם או בתשלום סמלי מארגונים אחרים.

מי זכאי לסיוע משפטי

סיוע משפטי חינם לתובעי גמלאות ביטוח לאומי; ככב יהיה לכם קל יותר!

מלאו פרטים ועורך דין מומחה בתחום יחזור אליכם לייעוץ ראשוני (ללא כל מחוייבות מצדכם)

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

ענת גלעד

ענת גלעד

ענת עורכת וכותבת זה עשור בעיתונות הכתובה - ידיעות אחרונות ומעריב. תחומי העניין העיקריים שלה - רווחה, זכויות עובדים, קריירה, משפט.
הצטרפה למערכת הון בתחילת 2019.

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות