fbpx
פיקדונות מובנים

פיקדון על 10 מניות אירופאיות - בדיקה

פיקדון על 10 מניות אירופאיות - בדיקה

בנק אוצר החייל בפיקדון מובנה ל-24 חודשים על 10 מניות באירופה – האם כדאי?

בבנק מגדירים את הפיקדון – "פיקדון מובנה שקלי ל-24 חודשים. סיכוי כפול! אפשרות לקבלת שני מענקים בלתי תלויים המותנים בעליית סל של 10 מניות הנסחרות באירופה, ובתנודתיותן". מה זה הסיכוי הכפול הזה? נתחיל מהבסיס

הפיקדון הוא על סל הכולל 10 מניות, לכל מניה משקל שווה. כדלקמן:

Roche Holding

BNP Paribas SA

Rio Tinto PLC

Prudential PLC

Telefonica SA

Iberdrola SA

Altice NV

Nokia OYJ

KBC Group NV

Essilor International

הגדרות ותנאי המענקים המותנים: שער יסודי למניה בחישוב שני המענקים: עבור כל אחת מהמניות המרכיבות את הסל, שער הסגירה של  המניה ביום 20.10.17.

מענק ראשון -  תקופת בדיקה- מיום 21.10.17-22.10.18 (12 חודשים)

שער חדש- 22.10.18;  חסם עליון 115%; השיעור הקבוע למניה לתקופה הרלבנטית במקרה של פריצת חסם עליון- 1.5%.

מועד קבלת המענק- ישולם בכפוף להתקיימות תנאי הזכאות,  ביום 9.11.18 (בתום כ-13 חודשים מיום ההפקדה).

מענק שני וכאן בעצם הסיכוי הכפול שמדברים עליו בבנק אוצר החייל - תקופת בדיקה- מיום 21.10.17-20.9.19 (23 חודשים). שער חדש- 20.9.19; חסם עליון 125%

השיעור הקבוע למניה לתקופה הרלבנטית במקרה של פריצת חסם עליון- 4.0%. מועד קבלת המענק- ישולם, בכפוף להתקיימות תנאי הזכאות, במועד פירעון קרן ההפקדה, בתום 24  חודשי הפקדה.

חסם עליון: לכל מניה נקבע חסם עליון לכל תקופת בדיקה רלבנטית, בגובה שיעור מסוים מהשער היסודי כמפורט בטבלה לעיל. החסם העליון מחושב ללא עיגול.

 

תקופת הבדיקה: 2 תקופות בדיקה כמפורט בטבלה לעיל, במהלכן ייבדק בכל יום  שער הסגירה של כל מניה לעומת החסם העליון שלה.

פריצת חסם עליון: עבור כל אחת מהמניות, "פריצת חסם" פירושה שלפחות שער סגירה יומי אחד בתקופת הבדיקה הרלבנטית, יהיה שווה או גבוה מהחסם העליון.

שער חדש למניה:  עבור כל תקופת בדיקה ועבור כל אחת מהמניות המרכיבות את הסל, שער הסגירה של  המניה בתאריך המפורט בטבלה לעיל.

ביצוע מניה (יחושב בנפרד לכל מניה ולכל תקופת בדיקה), קיימות 2 אפשרויות:

במקרה שכל שערי הסגירה של המניה במהלך תקופת הבדיקה יהיו נמוכים מהחסם העליון, ביצוע  המניה יחושב כשיעור השינוי בפועל בין השער היסודי לבין השער החדש מנקודה לנקודה (למען הסר ספק, יתכן ביצוע מניה שלילי אשר יקטין את שיעור שינוי הסל).

במקרה שבמהלך תקופת הבדיקה, אחד או יותר משערי הסגירה של המניה יביא ל"פריצת החסם", יוחלף ביצועה בפועל של המניה בשיעור קבוע כמפורט בטבלה לעיל (ללא קשר לביצוע המניה בפועל בתום תקופה מנקודה לנקודה, בין אם שלילי או חיובי).

 

שיעור שינוי הסל: לכל תקופת בדיקה יחושב שיעור שינוי סל בנפרד, כממוצע חשבוני של כל ביצועי המניות בתקופת הבדיקה הרלבנטית, בהתאם לאופן החישוב שפורט לעיל (ביצוע בפועל או שיעור קבוע). כלומר, המנה המתקבלת מחלוקת סכום ביצועי כל מניות הסל, באותה תקופת בדיקה רלבנטית, ב- 10.

במידה ששיעור שינוי הסל  בגין תקופת הבדיקה הרלבנטית, על פי אופן החישוב שפורט לעיל, יהיה חיובי (גבוה מאפס) - הלקוח יזוכה במענק בשיעור של 30% משיעור שינוי הסל בגין התקופה הרלבנטית. לפיכך, המענקים המקסימאליים האפשריים הינם:

מענק ראשון: עד 4.50% (לא כולל) לתקופת הפיקדון.

מענק שני : עד 7.50% (לא כולל) לתקופת הפיקדון.

אם שיעורי שינוי הסל  של שתי תקופות הבדיקה, על פי אופן החישוב שפורט לעיל, יהיו שליליים (נמוכים מאפס)/אפס – ייפרע  הפיקדון בתום 24 חודשים ללא המענקים.

המענקים יהיו צמודים לשער הדולר היציג (כמפורט בתנאי הפיקדון).

קרן הפיקדון מובטחת.

אז אכן מדובר בפיקדון מעניין אם אפשרות לתשואה, ובאמת יש בו מעין שתי נקודות בדיקה כך שהסיכוי לקבל תשואה עולה, אבל זה לא אומר בהכרח שהוא עדיף על פיקדון עם תחנת בדיקה אחת. אם בתחנת בדיקה אחת הסיכוי לתשואה היה גבוה יותר, וזה מה שקורה בפיקדונות אחרים, לא באמת ניתן להשוות בין הפיקדונות האלו - זה כמו להשוות בין תפוזים לתפוחים, ולכן - הפיקדון אמנם מעניין, אבל לא באמת בר השוואה לפיקדונות אחרים.

להרחבה באתר של בנק אוצר החייל 

לקבלת הצעה לפיקדון אטרקטיבי – מלא פרטים ויחזרו אלייך בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

עמית בר

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות