fbpx
חדשות

ריבית משכנתא מזנקת - 2.85% בצמודה למדד

ריבית משכנתא  שמטבאת בעצם כמה עולה לנו המשכנתא ומשפיעה על ההחזרים השוטפים שלנו, זינקה בחודש פברואר - ריבית המשכנתא  הצמודה למדד עלתה ל-2.85% בהשוואה  ל-2.66% בחודש הקודם ו- 2.58% בחודש דצמבר -  כך עולה מנתוני בנק ישראל. מאז יוני אשתקד אז הריבית עמדה על 2%, המגמה היא העלאה כמעט רציפה  בריבית, בשיעור מצרפי של כ-0.9%! - זה הרבה, ואם תשאלו את יועצי המשכנתאות בבנקים, תקבלו תשובה זהה מכולם - אולי הריבית לא תעלה משמעותית בחודשים הקרובים,, אבל לא צפוי שהרביית תרד בטווח הקרוב.

העלייה בריבית המשכנתא היתה גורפת לכל התקופות - ריבית המשכנתא לתקופה של מעל 10 שנים ועד 15 שנים עלתה ל-2.73%  בעוד שחודש קודם היא היתה 2.66%; הריבית לתקופה של 15 שנה עד 20 שנה עלתה ל-3.18%, לעומת 2.93% בחודש שעבר; ריבית המשכנתא לתקופה של 20 עד 25 שנה עלתה ל-3.15% לעומת 3.05% בחוד שעבר (עלייה יחסית נמוכה), וריבית המשכנתא לתקופה העולה על 25 שנה עלתה ל-3.22% לעומת 3.09% בחודש שעבר.

עם זאת, חשוב להזכיר שבראייה ארוכת זמן, מדובר עדיין על ריבית משכנתא נמוכה. בפועל, הריבית הזו מתואמת עם ריבית בנק ישראל, וריבית בנק ישראל מבטאת שפל היסטורי ועל פי הערכות הכלכלנים השונים אין טריגר קרוב להעלאת הריבית.

ריבית המשכנתא הצמודה  משמשת את ההלוואות שימומשו בפועל מ-11 בפברואר.

ריבית המשכנתא השקלית הממוצעת עלתה בחודש פברואר ל-2.6% לעומת 2.54% בחודש שעבר. הריבית השקלית הממוצעת מבטאת את ההלוואות שניתנו הן בריבית משתנה והן בריבית קבועה - בנק ישראל לא מפרט את החלוקה הפנימית של ההלוואת האלו, אך ברור שהריבית הקבועה גבוה יותר מהריבית המשתנה. חוסר החלוקה הפנימית לא מאפשר יכולת השוואה אמיתית של ההלוואות האלו מול ההלוואות צמודות המדד. לכאורה ההלוואות הצמודות מדד צריכיות להיות בריבית נמוכה יותר מההלוואות השקליות, שכן בהן יש תוספת של המדד, אבל ראדית - המדד הצפוי מאוד נמוך (בהמשך למדדים שליליים בשנתיים האחרונות) ושנית - זה נכון, בהתייחס לריבית משתנה ולא ריבית קבועה שבהגדרה אמורה להיות גבוה יחסית שכן היא מבטיחה את הלווה מפני העלאות ריבית עתידיות.

לוקחי המשכנתא מתלבטים (ובצדק - זו לא סוגייה פשוטה) איך לחלק את המשכנתא על פני המסלולים השונים, ובמילים אחרות - איזה מרכיב לקחת בריבית משתנה ואיזה בריבית קבועה? נכון להיום מסלול הריבית המשתנה (הפריים) הוא המסלול בריבית הנמוכה ביותר (הפריים הוא 1.6% -  פריים מוגדר כריבית במשק בתוספת של 1.5%)  וזה היתרון הגדול, אבל, חשוב לדעת שי גם  חיסרון בריבית המשתנה (ומיד נפרט) 

מסלול משתנה נוסף הוא מסלול עם ריבית משתנה צמודה למדד ל-5 שנים.  במסלול הזה יש מעין תחנת יציאה כל 5 שנים – הלווים יכולים לבחור להעביר את החלק הזה במשכנתא למסלול אחר. כמו כן, יש מסלולים של ריבית משתנה צמודה, כשהפופולריות הן לטווח ארוך של 20-25 שנה וכן יש משכנתאות בריבית משתנה לא צמודה וגם לא כנגזרת של הפריים.  במסלולים הקבועים יש את הריבית הקבועה הצמודה למדד ואת המסלול של הריבית הקבועה הלא צמודה (ריבית שקלית).

בפועל, בעת לקיחת המשכנתא, צריך להתחשב במספר גורמים – עלות המימון השנתית (כלומר, בריבית המשוקללת השנתית של המשכנתא); בציפיות לגבי המדד / האינפלציה לאורך תקופת האינפלציה; בריבית פריים על פני תקופת המשכנתא; בסך ההחזר הכספי על פני התקופה; בגמישות של המשכנתא; בעלות פירעון מוקדם (קיימת במשכנתאות קבועות במידה והריביות מאז לקיחת המשכנתא יורדות) . כמו כן, צריך להתייחס להחזר על פני זמן. וכאן יש לכאורה לריבית המשתנה יתרון, אבל זה רק לכאורה - אל תפלו בפח! 

כאשר לוקחים משכנתא בריבית משתנה אזי ההחזר ההתחלתי נמוך, פשוט כי הריבית המשתנה נמוכה משמעותית לעומת הריבית הקבועה.  אלא שהריבית הנמוכה יוצרת אשליה אופטית מפתה של החזרים נמוכים. אבל זה מצג שווא.  ההחזרים בתחילת הדרך אמנם נמוכים,  אבל הם יעלו כאשר הריבית במשק תעלה. כלומר, ההחזר שאתם רואים היום בהתבסס על החלק המשתנה הוא  שגוי ומטעה - הוא נכון רק לחלק מהתקופה ובטח שלא לכל אורך הדרך.   

זאת ועוד: כאשר לוקחים את המשכנתא בריבית משתנה צמודה למדד אזי מציגים לכם בעת לקיחת המשכנתאאת ההחזרים אבל (לרוב) ללא ההצמדה. במציאות (לרוב, אם כי בשנתיים האחרונות זה לא כך)  יש אינפלציה, כך שצריך להצמיד את ההחזרים למדד.

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

רעות לוי

רעות לוי

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות