fbpx
חדשות

ריבית משכנתא באפריל - 2.2% צמודה; 3.47% שקלית

הריבית על המשכנתא בחודש אפריל 2013 ממשיכה לרדת. ריבית המשכנתא השנתית הממוצעת במסלול הצמוד למדד בחודש אפריל 2013 עומדת על 2.2%, בהשוואה ל- 2.27% בחודש מרץ. הריבית על משכנתא לתקופה של עד 5 שנים ירדה באפריל ל-2.16% ; הריבית על משכנתא צמודה לתקופה שבין 5 ל-10 שנים ירדה משמעותית - ל-1.91%...

לחץ כאן לריבית המשכנתא המעודכנת!

הריבית על המשכנתא בחודש אפריל 2013 ממשיכה לרדת.  ריבית המשכנתא השנתית הממוצעת במסלול הצמוד למדד  בחודש אפריל 2013 עומדת על 2.2%, בהשוואה ל- 2.27% בחודש מרץ ולעומת 2.77% באפריל אשתקד. 

הריבית  הממוצעת משקללת את הריביות על פני כל טווחי הזמן. הריבית הזו רלבנטית למשכנתאות שנלקחו עד סוף החודש (סוף חודש אפריל), והיא מחושבת בפועל (נכנסת לתוקף) החל מ-11 במאי.  הריבית על משכנתא לתקופה של עד 5 שנים ירדה באפריל ל-2.16% , לעומת 2.22% במרץ ו-2.27% בחודש פברואר; הריבית על   משכנתא הצמודה לאפריל לתקופה שבין 5 ל-10 שנים ירדה  משמעותית - ל-1.91% , בהשוואה ל-2.04%  בחודש הקודם.  הריבית לתקופה הזו (5 עד 10 שנים) היא הריבית הזולה ביותר במערכת, בין היתר לאור זמינות ההלוואות לתקופה זו.

הריבית הצמודה על משכנתאות מעל 10 שנים ועד 15 שנים עמדה בחודש אפריל 2013 על   2.26% קרוב לריבית בחודש הקודם - 2.3%. הריבית הצמודה על משכנתאות מעל 15 שנים ועד 20 שנים עומדת על 2.77% לעומת   2.8% בחודש קודם;  הריבית הצמודה על משכנתאות מעל 20 שנים ועד 25 שנים עמדה באפריל 2013 על 3.26% בהשוואה ל- 3.29% בחודש קודם; הריבית הצמודה על משכנתאות מעל 25 שנים ועד 30 שנים עמדה באפריל 2013  3.45% - עלייה קלה לעומת חודש קודם בו עמדה הריבית על 3.43%. בפועל, לרוב ככל שהמשכנתא נלקחת לתקופה ארוכה יותר כך גם הריבית גבוה יותר וזה מיוחס לשני גורמים  –  המלווים ובעיקר הבנקים מבקשים תשואה גבוה יותר להלוואות ארוכות כדי לגלם את הסיכון הגדל (זמן ממושך יותר משמעו עבר המלווים סיכון גדול יותר); ומעבר לכך, השוק להלוואות/ משכנתאות בטווחים ארוכים, קטן יותר מאשר שוק ההלוואות/ המשכנתאות/ האג"ח לטווחים קצרים ובינוניים (אין כיום אגרות חוב לטווחים מאוד ארוכים; אין מכשירי חוב לטווחים ארוכים) וככל שהשוק קטן יותר, המחיר בו גבוה יותר. סיבות אלו גורמות להלוואות לטווח ארוך להיות יקרות יותר, אך כאמור מדובר על רוב התקופות, לא תמיד תקופה ארוכה יותר משמעה ריבית גבוה יותר ולראייה - הריבית הנמוכה ביותר כאמור היא במשכנתאות בטווח של 5 עד 10 שנים ולא במשכנתאות ל-5 שנים, וזה נובע בעיקר משכלולו של השוק בטווחים הבינוניים (5 עד 10 שנים) ומהכמות הגדולה יחסית של מכשירי חוב שונים בטווחים אלו.

במקביל לפרסום הריבית על המשכנתאות הצמודות, מפרסם בנק ישראל  את הריבית הלא צמודה על משכנתאות במסלול השקלי.

החל מחודש מרץ 2013 בנק ישראל מפרסם את שיעורי הריבית הממוצעים על הלוואות לדיור במיגזר השיקלי הלא צמוד  לפי תקופות לפירעון ולא רק כנתון ממוצע. שיעור הריבית יתפרסם בתכיפות חודשית, והוא מחושב כריבית האפקטיבית (על בסיס שנתי) המחושבת כממוצע משוקלל של הריבית על ההלוואות החדשות, המשלימות והלא משלימות, שנתנו התאגידים הבנקאיים במהלך החודש - בריבית קבועה ובריבית משתנה - לשם רכישת דירת מגורים, או במשכון דירת מגורים. יש לשים לב, עד כה הריבית הלא צמודה התייחסה לקבועה בלבד, ואילו מעתה יש התייחסות גם לריבית המשתנה.

הריבית הלא צמודה למשכנתאות שנלקחו עד סוף חודש אפריל 2013 (תוקף ריבית 11 במאי) היא בממוצע - מרץ 2013  (תוקף הריבית 11 באפריל) היא בממוצע 3.47% לעומת  3.5%  בחודש קודם (ריבית זו מבטאת שקלול של ריבית קבועה ומשתנה – הריבית הקבועה גבוה יותר, המשתנה משפיעה כלפי מטה על הממוצע). בהתייחסות לתקופות ההלוואה, ניתן לראות כי הריבית הממוצעת על משכנתאות שקליות לא צמודות עד שנה היא 2.96% לעומת  2.93% בחודש קודם; הריבית הממוצעת לתקופות של בין שנה ל-5 שנים היא 4.42% לעומת  4.41% בחודש קודם; הריבית על הלוואות לא צמודות מעל 5 שנים ועד 10 שנים היא 3.86% לעומת 3.84% בחודש קודם; הריבית השקלית הלא צמודה על הלוואות מעל 10 שנים ועד 15 שנים היא 4.4% לעומת  4.35% בחודש קודם; הריבית על המשכנתאות לטווח שבין 15 שנים ועד 20 שנה היא 4.83% לעומת  4.84% בחודש קודם; הריבית השקלית הממוצעת על משכנתאות לא צמודות לטווח של בין 20 ל-25 שנים היא  5.07% בדומה לחודש קודם; והריבית השקלית הממוצעת לתקופות העולות על 25 שנה עמדה באפריל על -  5.14% בהשוואה ל-5.29% בחודש קודם.

בנק ישראל לא מוסיף למידע זה, את הנתון  שפרסם בעבר – הריבית השקלית הקבועה הממוצעת וחבל!.  בהינתן המידע על הריבית הקבועה והמשתנה יחדיו, נוצר ערבוב גדול, ומאבדים את יכולת ההשוואה - האם הריבית הקבועה שלנו סבירה? האם הריבית המשתנה שקיבלנו במשכנתא סבירה?  

למדריך משכנתא – כמה משכנתא לקחת; כמה להחזיר בכל חודש; מה ההבדל בין ריבית משתנה לקבועה ועוד…

המלכודת של הריבית המשתנה – לא לפספס, זה יכול לעלות לכם ביוקר

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות