ביטוח    

טסים לחו"ל בקרוב? תוכלו להקפיא את ביטוח החובה למשך הנסיעה

משה ברקת
מעודכן ל-10/2021

תיקונים בביטוח החובה: רשות שוק ההון פרסמה עדכון לפוליסת הביטוח של רכב חובה ■ חברות הביטוח יחויבו לשלם את התביעה, אף אם רישיון הנהיגה לא בתוקף בגלל סיבה טכנית

רשות שוק ההון פרסמה עדכון לפוליסת הביטוח התקנית של רכב חובה. העדכון נכנס לתוקף בספטמבר 2021. בין היתר נקבע כי לראשונה, יוכל המבוטח בביטוח חובה להודיע לחברת הביטוח על השבתת הרכב לתקופה של 30 יום או יותר ולקבל הוזלה בתשלום. כך למשל, אם אתם מתכוונים לטוס לחו"ל לחודשיים ובתקופה זו הרכב לא יהיה פעיל, תוכלו להקפיא את הפוליסה ולקבל בתום השנה החזר בגין הפרמיה של אותם חודשיים.

כמו כן, ברשות מציינים כי בשנים האחרונות התקבלו פניות ציבור רבות שמהן עלה שחברות ביטוח דחו תביעות של נזקי גוף בגלל רישיון נהיגה שלא היה בתוקף, גם אם הדבר נבע מסיבות טכניות שלא קשורות לסיכון מהנהג. כך למשל, היו מקרים שבהם הרישיון הוגבל בשל חוב שהצטבר מדוחות חניה והגיע להוצאה לפועל או בשל אי תשלום אגרה. אם במקרים כאלה רישיון הנהיגה לא היה בתוקף כשקרתה התאונה, סירבה חברת הביטוח לפצות את המבוטח. כדי למנוע מצבים כאלו, קובעת ההוראה בפוליסה התקנית החדשה כי חברות הביטוח לא יוכלו לדחות תביעה במקרים של אי חידוש רישיון נהיגה מסיבות טכניות. הוראה דומה עתידה להיות מיושמת בקרוב גם בביטוח המקיף.

הוראה נוספת שנקבעה בפוליסה החדשה היא שחברות הביטוח יחויבו להוציא פוליסת ביטוח חובה דיגיטלית. כמו כן, נקבע כי על החברות לאפשר ללקוחות לגשת לפרטי הפוליסה באתר האינטרנט שלהן. זאת על מנת שכל אחד יוכל לבדוק באתר האינטרנט של חברת הביטוח איזה ביטוח יש לו ואילו מגבלות חלות עליו. למשל, אם קיים בפוליסה כיסוי לנהג צעיר או חדש. אפשרות זו אמנם קיימת היום בחלק מהחברות, אך לא בכולן.

הממונה על שוק ההון, משה ברקת, מסר: "חשיבות התיקונים נובעת מכך שהציבור מחויב לרכוש מוצר זה. לכן אנו מייחסים חשיבות גדולה לשמירה על הזכויות המוקנות למבוטחים בפוליסה זו ולהנגשת המידע לציבור באמצעים דיגיטליים".

עושים ביטוח חובה לרכב? כך תוזילו את המחיר

?ביטוח רכב – כמה עולה ביטוח לנהג צעיר ולנהג חדש, ומה ההבדל בין נהג צעיר לחדש?