זכויות עובדים    

תקופת הזכאות לדמי אבטלה הסתיימה? כדאי שתכירו את הזכויות שלכם!

מעודכן ל-08/2021

המעסיק שלכם לא עדכן אתכם מתי יסתיים החל"ת ואתם שרויים באפלה? חזרתם לעבודה אבל התנאים הורעו? ומיהם העובדים שמוגנים מפיטורים? המדריך שלפניכם יעשה לכם סדר

בחודש יולי הגיעו לסיומן ההקלות בתנאי הזכאות לדמי האבטלה שנקבעו עקב משבר הקורונה –  ואלפי מובטלים לא יהיה זכאים עוד להמשיך ולקבל דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי.

חלק מהעובדים שהוצאו לחל"ת והיו זכאים עד ליום 30.06.2021 לדמי אבטלה יחזרו למקום עבודתם, אחרים יפוטרו או יתפטרו וייתכן שיהיו זכאים לתשלום פיצויי הפיטורים. חלקם יישארו עדיין בחל"ת ממקום עבודתם.

המצב החדש גרם לרבים להיקלע למצוקה אמיתית, כשלפתע מצאו עצמם ללא עבודה או מקור פרנסה. אם גם אתם נקלעתם למצב דומה, כדאי שתדעו שיש מגוון פתרונות שיכולים לסייע לכם – ובעיקר, שיש לכם זכויות!

מדריך זה מרכז מידע רב ומציג את מגוון האפשרויות שפתוחות לפניכם, לאחר סיום תקופת הזכאות לדמי אבטלה ששולמו בהתאם להקלות שנקבעו בתקופת משבר הקורונה.

המדריך מיועד ליחידים שהוצאו לחל"ת ואינם זכאים עוד לדמי אבטלה, וכן לבעלי משפחות עם קשיים כלכליים, שנוצרו בעקבות המשבר.

המדריך מציע מידע ועונה על שאלות בנושאים הבאים:

מי זכאי להמשיך לקבל דמי אבטלה לאחר 30.06.2021?

להמשך דמי אבטלה זכאים:

 • כל מי שקיבלו דמי אבטלה לפני 30.06.2021 מכיוון שענו על תנאי הזכאות הרגילים שנקבעו בחוק, ולא בשל ההקלות של הקורונה, וטרם ניצלו את מלוא ימי האבטלה המגיעים להם. אלה ימשיכו לקבל דמי אבטלה עד לניצול מכסת הימים המגיעה להם.
 • בני 45 ומעלה שקיבלו דמי אבטלה בתקופת הקורונה, עשויים בחלק מהמקרים להמשיך ולקבלם גם אם השלימו את מכסת ימי האבטלה המוגדרת להם בחוק, וגם אם קיבלו בתקופת הקורונה דמי אבטלה מכוח ההקלה של קיצור תקופת ההכשרה ל-6 חודשים בלבד מתוך 18 החודשים שקדמו לסיום העבודה.

כמה זמן יכולה להימשך תקופת החל"ת?

סיום תקופת הזכאות לדמי האבטלה – המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי –  אין משמעו בהכרח שתקופת החופשה ללא תשלום ממקום העבודה הסתיימה.

למרבה הצער, תקופת החל"ת יכולה להימשך, מבלי שהעובד יהיה זכאי לדמי אבטלה.

תקופת החל"ת נקבעת ביחסים בין העובד למעסיק ומסתיימת באחד מהמצבים הבאים:

 • העובד חוזר לעבודה
 • העובד מפוטר
 • העובד מתפטר

אולם, חופשה ללא תשלום היא חופשה לזמן מוגבל, בהסכמת העובד והמעסיק. כלומר, אם מעסיק כופה על עובד חופשה ללא תשלום לזמן בלתי מוגבל, הדבר נחשב כפיטורים, והעובד יכול לדרוש מהמעסיק את כל הזכויות המגיעות לו כמפוטר, ובהן: שימוע לפני פיטורים, הודעה מוקדמת (הכוללת תשלום שכר בתקופה זו), תשלום פיצויי פיטורים, תשלום דמי הבראה, פדיון ימי חופשה ועוד.

חזרתם לעבודה אך התנאים השתנו לרעה – מה עושים?

על פי החוק, בתום החל"ת המעסיק מחויב להחזיר את העובד לאותה עבודה ובאותם תנאים, כפי שהיה לפני שהעובד הוצא לחל"ת. כיוון שכך, כל שינוי בטיב העבודה או בתנאים מחייב הסכמה של העובד.

אם בתום החל"ת המעסיק משנה את סוג העבודה או את התנאים – ללא הסכמת העובד – ויש בכך משום הרעה מוחשית בתנאי העבודה, העובד רשאי להתפטר מהעבודה בדין מפוטר, כלומר ליהנות מאותן הזכויות שלהן זכאי עובד שפוטר, ובהן: פיצויי פיטורים – אם עבד לפחות שנה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.

אם אכן חלה הרעה מוחשית בתנאים, העובד מחויב להתריע בפני המעסיק על ההרעה המוחשית או הנסיבות שבגינן הוא אינו יכול להמשיך בתפקידו, על מנת לאפשר למעסיק לתקן את המצב. רק אם המעסיק אינו מתקן את המצב, יוכל העובד להתפטר ולהיחשב כמי שפוטר.

טרם התפטרותו, על העובד לתת למעסיק הודעה מוקדמת להתפטרות, אלא אם קיימות נסיבות מיוחדות ויוצאות דופן שאינן מאפשרות לעובד להמשיך לעבוד, גם לא תקופה קצרה נוספת.

כאמור, עובד שהתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה זכאי לפיצויים וכן עשוי להיות זכאי לדמי אבטלה – ללא תקופת המתנה של 90 יום.

יש לציין: לא כל פגיעה בתנאי העבודה תיחשב בהכרח כהרעה מוחשית המקנה לעובד זכות להתפטר בדין מפוטר ולהיות זכאי למלוא פיצויי הפיטורים. אולם, גם במקרה של התפטרות שאינה עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה זכאי העובד לכספי הפיצויים שהופרשו לביטוח הפנסיוני, אך אם ההתפטרות אינה "בדין מפוטר", אין העובד זכאי להשלמת פיצויים מהמעסיק.

האם יש עובדים שהחוק מגן עליהם מפני פיטורים?

בוודאי! אסור למעסיק לפטר – בכל מקרה – עובדת או עובד במהלך חופשת לידה.

כמו כן, אסור לפטר עובד שנעדר מהעבודה עקב מחלתו, בימים שבהם הוא זכאי לדמי מחלה.

אסור לפטר עובד בשירות מילואים ובמשך 30 יום מתום השירות הפעיל, אלא בהיתר מוועדת התעסוקה במשרד הביטחון.

במקרים אלה, מעסיק המעוניין לפטר עובד/ת, חייב לקבל *מראש* היתר ממשרד העבודה:

 • עובדת שעברה הפלה ובמשך שבעה ימים לאחר מכן.
 • עובדת הרה – אם יש לה ותק של 6 חודשים במקום העבודה (אם הוותק קצר יותר, אין צורך בהיתר, אך אסור לפטרה מסיבה שקשורה לכך שהיא בהריון)
 • עובד/ת בתקופה של 60 יום לאחר חופשת לידה.
 • עובד/ת השוהה בחל"ת אחרי חופשת לידה ובמשך 60 יום לאחר תום החל"ת.
 • עובד/ת הנמצא/ת בטיפולי פוריות; עובדים בהליכי אימוץ ועובדים בהליכי פונדקאות.
 • עובדות השוהות במקלט לנשים נפגעות אלימות (כולל 150 ימים לאחר סיום היעדרותן).

מהן זכויותיו של עובד שהתפטר בשל התארכות החל"ת?

מעסיק שאין ביכולתו להחזיר את העובד לעבודה, רשאי לפטרו – בתנאי שהמהלך ייעשה ללא אפליה ובהתאם לחוק.

אם מעסיק כופה על עובד חופשה ללא תשלום לזמן בלתי מוגבל, הדבר נחשב כפיטורין, והעובד ראשי לדרוש מהמעסיק את כל הזכויות שלהן זכאי עובד שפוטר, ובהן:

שימוע – טרם הפיטורים על המעסיק לערוך לעובד שימוע לפני פיטורים.

הודעה מוקדמת – על המעסיק לתת לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים, כפי שנקבע בחוק או בהסכם אחר החל על הצדדים. בחישוב תקופת הוותק של העובד לצורך קביעת מספר ימי ההודעה המוקדמת להם הוא זכאי, התקופה שבה העובד שהה בחל"ת אינה נכללת בוותק.

באשר להודעה המוקדמת, בפני המעסיק עומדות כמה אפשרויות:

המעסיק יכול לאפשר לעובד לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת – ולשלם לעובד שכר בתקופת עבודתו.

המעסיק רשאי לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת ובכל זאת לשלם לו שכר מלא (כולל תנאים סוציאליים) בעבור תקופה זו. במקרה כזה הפיטורים ייכנסו לתוקף לאחר חלוף תקופת ההודעה המוקדמת.

לחלופין, המעסיק רשאי להפסיק את העסקת העובד לאלתר, כלומר לוותר על המשך עבודתו במהלך תקופת ההודעה המוקדמת. במקרה כזה עליו לשלם לעובד "חלף הודעה מוקדמת" בגובה השכר, שהעובד היה זכאי לו אילו עבד במהלך התקופה של ההודעה המוקדמת (ללא תנאים סוציאליים), ובמקרה כזה הפיטורים תקפים מיידית.

כמו כן, על המעסיק לערוך לעובד גמר חשבון ולשלם לעובד פדיון חופשה שנתית, פדיון דמי הבראה ופיצויי פיטורים.

בעת חישוב סכום פיצויי פיטורים:

חל"ת באורך של עד 14 ימים בשנת עבודה נכללת בוותק של העובד לצורך חישוב הפיצויים.

בחל"ת ארוכה יותר, התקופה שמעבר ל-14 ימים בשנת עבודה לא תיחשב כוותק לצורך חישוב סכום הפיצויים.

סוף ל"חגיגה" דמי האבטלה יקוצצו ומשך הזכאות יקוצר