fbpx
חדשות

אושר בממשלה: יוקם מאגר מרכזי לנתוני אשראי לטובת הגדלת התחרות בשוק האשראי הקמעוני

ממשלת ישראל אישרה הלילה את הרפורמה בשוק האשראי, אשר כוללות צעדים כגון הקמת מאגר מרכזי לנתוני אשראי וצעדים להגדלת מקורות המימון של חברות נותנות אשראי

ממשלת ישראל אישרה הלילה את הרפורמה בשוק האשראי, אשר כוללות צעדים כגון הקמת מאגר מרכזי לנתוני אשראי וצעדים להגדלת מקורות המימון של חברות נותנות אשראי. זאת, במסגרת אישור תקציב תקציב המדינה והתכנית הכלכלית לשנים 2015-2016.

בין הרפורמות שאושרו, החליטה הממשלה לנקוט בצעדים להגדלת התחרות בשוק האשראי הקמעוני על ידי הקמת מאגר מרכזי לנתוני אשראי. בהמשך לעבודת הוועדה הבינמשרדית לעניין חוק נתוני אשראי, הוחלט להאיץ את הליכי חקיקת חוק נתוני אשראי במטרה להגביר את התחרות בשוק האשראי.

כמו כן, הוחלט לפעול להגדלת מקורות המימון של חברות נותנות אשראי: תאגיד שאינו בנקאי יהיה רשאי להנפיק לציבור תעודות התחייבות ולתת אשראי כאחד. המהלך נועד לפתור את בעיית הריכוזיות בשוק האשראי הנשלט כמעט במלואו על-ידי הבנקים. משמעות ריכוזיות זו היא היצע קטן של מקורות מימון למשקי בית ולעסקים קטנים, אשר מוביל להיעדר תחרות ולמחירים גבוהים ללקוח.

שר האוצר, משה כחלון: "תקציב המדינה אותו אישרה הממשלה הוא אחראי ומאוזן. לצד ההטבות וההקלה על חיי האזרחים ביוקר המחיה ובהיצע הדיור, אנחנו מקדמים רפורמות גדולות, אשר כמותן לא נראו שנים רבות, במטרה לחולל צמיחה משמעותית".

נזכיר, כי בנק ישראל התריע אתמול מפני הרחבת היצע האשראי, ובפרט אשראי צרכני, בלא פיקוח נאות על הגופים המעמידים אשראי. כדי לפעול להגברת התחרות במערכת הפיננסית שר האוצר ונגידת בנק ישראל הקימו ועדה להגברת התחרות בשירותים הפיננסיים הנפוצים בישראל אשר אמורה לדון במכלול הצעדים לקידום התחרות במערכת הפיננסית בכלל ובשוק האשראי בפרט. בוועדה חברים נציגים ממשרד האוצר, משרד המשפטים, הרשות להגבלים עסקיים, בנק ישראל ונציגי ציבור. נציגי בנק ישראל חברים גם בוועדה בין משרדית ליישום מסקנות הצוות ליישום רגולציה על נותני שירותי מטבע –בראשות היועץ המשפטי של משרד האוצר, עו"ד יואל באריס, על מנת לקדם את הקמתו של מערך פיקוח שיפקח על גופים פיננסים חוץ בנקאיים שבעת הזו אינם מפוקחים.

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות