fbpx
משפט

איך להפחית דמי מזונות

דמי מזונות הם מהתשלומים הכי קשה לבטל והם מוחרגים מחוקים רבים, למשל בתיקי פשיטת רגל מוחרגים משלמי מזונות משמיטת חובות.  עם זאת, בשנים האחרונות הפסיקה מקלה את מצבם של משלמי המזונות ופוסקת יותר בהתאם לנסיבות. ובכל זאת, עד גיל 6, במה שקרוי חזקת הגיל הרך, המצב קשה יותר לשינוי כי  אם אין בעיה רצינית בכשירות האם,  הילד נשאר במשמורת האם ודמי המזונות משולמים על ידי האב.

מעל גיל זה  במקרה של משמורת משותפת שני ההורים אחראים לכלכלת הילד. לרוב אפשר להפחית את דמי המזונות, אם כך נקבע בהסכם או  בבית משפט, רק בנסיבות מהותיות. מה הן כוללות?

גובה דמי מזונות

אם לא הכריעו ביניהם הצדדים בהסכם את גובה דמי המזונות קובע בית המשפט הרבני או בית דין לענייני משפחה את שיעור דמי המזונות. אלו נקבעים לפי צורכי הילד בהווה ובעתיד עד גיל 18, ובית המשפט מתחשב בכושר ההשתכרות של הצדדים.

מתי אפשר להפחית דמי מזונות

בניגוד לעבר, כיום בתי המשפט אינם ממהרים לפסול הפחתת דמי מזונות וזאת בהתאם לשינוי נסיבות, גם אם קיים הסכם וגם אם יש צו בית משפט קודם. עם זאת, הטיעון צריך להראות שמדובר בשינוי מהותי וכן להיות מלווה בראיות.

שינוי מהותי הוא שינוי שגרם לשינוי חריג בהכנסות או בהוצאות אצל מי מהצדדים.  את  הבקשה לשינוי יש להגיש בתביעה לבית המשפט. כאמור שינוי לרעה בהכנסות יכול להיות נסיבה מהותית, למשל פיטורים  לזמן רב או קיצוץ מהותי בשכר.  גם אם המשמורן עבר לגור עם בן זוג, בית המשפט יכול לראות בבן הזוג הנוסף עוד מקור פרנסה ולהפחית את דמי המזונות.

גם שינוי בריאותי לרעה המצריך טיפולים יכול להוביל להפחתת המזונות, בתנאי שמדובר בשינוי לא זמני ומהותי. גם אם המשמורן זכה לסכום גבוה ולא צפוי, כמו ירושה, או עבר להיקף משרה שהגדיל את שכרו משמעותית, בית המשפט יכול להפחית את דמי המזונות.

גם ילד נוסף של משלם דמי המזונות מבן זוג אחר יכול להיות עילה להפחתת דמי המזונות, אם כי  ברוב המקרים לא יופחתו המזונות במקרה זה. במשמורת משותפת היה נוהג אוטומטי של הפחתת המזונות ב-25%. כיום הנוהג משתנה ומעל גיל 6  דמי המזונות מוכרעים בהתאם לנסיבות ולכושר ההשתכרות של שני הצדדים. עם זאת, פיטורים זמניים למשל אינם עילה להפחתת מזונות

ילד מעל גיל 16 המסרב להיות  בקשרעם האב המשלם  יכול להיות עילה להפחתת המזונות,. גם אם ההורה מסית ומוציא את דיבת ההורה המשלם רעה, זו יכולה להיות עילה להפחתת מזונות.

בקשה להגדלת דמי המזונות

מנגד, אפשר גם להגיש בקשה להגדלת דמי מזונות, אם כושר ההשתכרות של המשלם עלה  מהותית או של מקבל המזונות ירד מהותית. אם הילד צריך עזרה גדולה יותר בבריאות או בלימודים. וכך כל מקרה שבו  ההכנסות של המשלם עולות מהותית או הוצאותיו של מקבל המזונות עולות משמעותית, וכן הכנסותיו של המקבל יורדות מהותית

פסיקה חדשה

מ-2017 נקבעה פסיקה תקדימית שהורים לילדים מעל גיל 6 יהיו אחראים לכלכלת הילדים בתנאי שהם במשמורת משותפת. עם זאת, הפסיקה לא חלה רטרו-אקטיבית ואי אפשר או לפחות קשה מאוד לשנות את הפחתת דמי המזונות בעקבות הפסיקה , מתוך הנחה שדמי המזונות כבר הוסדרו בהסכם.

הסכם או צו בית משפט

הסכם הרבה יותר קשה לשנות מאשר צו בית משפט, כי הסכם מניח בתוכו את הסכמת המשלם ולכן שינוי הנסיבות יצטרך להיות מהותי מאוד לעת חתימת ההסכם ומגובה בראיות חותכות, עדיף כמה שיותר מהן.

בית דין רבני או בית דין לענייני משפחה

בית הדין הרבני  אינו מחויב לפסיקה החדשה של בית המשפט. אף שמצהיר כי הוא שופט כל מקרה לגופו, על פי עדויות נראה שבית הדין הרבני בהתאם להלכה רואה באם מגדלת הילדים בכל מקרה ומקרה  ומכאן שקשה יותר להפחית את דמי המזונות בבית הדין הרבני.

דמי מזונות מביטוח לאומי - שאלות ותשובות

דמי מזונות - מה זה? כמה זה? כל מה שצריך לדעת

 

 

מלאו פרטים ועורך דין מומחה בתחום יחזור אליכם לייעוץ ראשוני (ללא כל מחוייבות מצדכם)

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות