fbpx
מיסים עסקים קטנים

איך פותחים עסק במס הכנסה

pixabay
מעודכן ל-04/2019
החלטתם שאתם רוצים לפתוח עסק או נאלצתם לפתוח עסק עבור מעסיק שמוכן לעבוד רק עם קבלות, כך או כך חייבים לפתוח תיק במס הכנסה. רבים מעדיפים לקצר את ההליך באמצעות רואה חשבון או יועץ מס, אבל מי שמעוניין לחסוך קצת ייאלץ לפתוח את התיק בעצמו. הנה מה שצריך לדעת

מתי פותחים את התיק

צריך להודיע על כך בכתב לפקיד השומה באזור שבו מתנהל העסק, לא יאוחר מיום פתיחת העסק .
מועד תחילת העיסוק נקבע בהתאם לתחילת הפעילות המניבה הכנסות פירותיות.

מה צריך להיות כלול בהודעה

בהודעה לפקיד השומה יש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר זהות, כתובת פרטית, מהות העיסוק, כתובת העסק, מספר הטלפון, תאריך פתיחת העסק, שם העסק ומספר עוסק במע"מ.
דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה, הכולל את הפרטים הדרושים לפתיחת התיק.זוג נשוי רשאי, בתנאים מסוימים, לבחור את בן הזוג על שמו יתנהל התיק במס הכנסה. בעניין זה ניתן להיוועץ בפקיד השומה.

 

ניהול ספרי חשבונות

על פי הוראות פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ,  בעל עסק חייב לנהל פנקסי חשבונות, מיד עם תחילת פעילות העסק, לפי הכללים וההוראות שקבע נציב מס הכנסה .
חייבים לרשום כל הכנסה והוצאה (כגון: מזומן, שיק, שיק דחוי, מקדמה על חשבון, כרטיס אשראי) בספרי העסק מיד עם קבלתו.
אם אי אפשר לנהל את הפנקסים כפי שנקבע בהוראות, אפשר להגיש לפקיד השומה בקשה מנומקת להקלה בניהול הפנקסים.
גם עוסק פטור א אינו פטור מחובת ניהול פנקסים למס הכנסה, אלא אם קיבל פטור או הקלה בכתב מפקיד השומה.
לתשומת לבך, במקרים מסוימים כגון השכרת דירה למגורים או קבלת ריבית מהבנק, אין חובה לנהל פנקסים, אך יש חובה לדווח על כך בסוף השנה עם הגשת הדו''ח השנתי.

מקדמות

​לאחר שנפתח במשרד השומה, פקיד השומה שולח פנקס מקדמות. באמצעות השוברים צריך לדווח בכל 15 לחודש על מחזור עסקאותיך ולשלם מקדמה על חשבון המס על פי השיעור שייקבע בפנקס.

אם לא קיבלת פנקס מקדמות תוך חודש מיום הודעתך לפקיד השומה על פתיחת העסק, עליך לפנות למשרד השומה לבירור העניין.
אם אתה סבור ששיעור המקדמה גבוה מדי, תוכל לפנות לפקיד השומה בבקשה מנומקת להקטין את שיעור המקדמה. בינתיים מחייב השיעור שנקבעץ

דרך נוספת לתשלום המס המגיע ממך היא ניכוי המס במקור מתשלומים שמשלמים לך לקוחות העסק. יש לקוחות החייבים לנכות מס במקור מכספים המגיעים לך. אם שיעור המס המנוכה גבוה מדי אפשר לפנות לפקיד השומה בבקשה מנומקת להקטנתו. סכום המס שנוכה במקור ניתן להפחתה מהסכום שחייבים לשלם כמקדמה.

לבעל עסק חדש המקדמות נקבעות לפי הכנסה משוערת ובשנה הראשונה בכל מקרה מחויב בניכוי במקור.

העסקת עובדים

​אם בעסק שלך מועסקים עובדים או משולמים תשלומים אחרים החייבים בניכוי מס במקור, עליך לפתוח תיק ניכויים במשרד השומה באזור בו מתנהל עסקך, לדווח לפקיד השומה על השכר והתשלומים ולהעביר לפקיד השומה מדי חודש את המס שנוכה במקור, באמצעות הבנק. יש לדווח באמצעות טופסי 102 גם על עובדים שלא נוכה מהם מס.
פעם בשנה יש צורך להגיש טופס 126

דוח שנתי

עד סוף אפריל יש למלא דוח שנתי על הכנסותיך בשנה החולפת. דרך רואה חשבון במאי. כלומר באפריל 2019 תצטרך לדווח על הכנסותתיך לשנת המס 2018.

אם אי אפשר להגיש את הדו"ח במועדים הנ"ל, ישלפנות מראש בבקשה מנומקת לפקיד השומה בבקשת ארכה להגשת הדו"ח.

אם הנך חייב בהגשת דוח מקוון עליך למלאו באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים או באמצעות מייצגך, להדפיס אותו ולהגישו למשרד השומה כשהוא חתום.
אם הנך בעל עסק קטן, שהכנסתו השנתית אינה עולה על 60,000 שקל, יש באפשרותך להגיש דוח מקוצר בן עמוד אחד בלבד(טופס 137 – דין וחשבון שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן), אותו ניתן להגיש במקום הדוח השנתי המקיף (טופס 1301).

הדוח המקוצר מתייחס לבעלי עסקים שהכנסתם השנתית מיגיעה אישית אינה עולה על 60,000 שקל ולבן הזוג אין הכנסות וגם לבעלי עסקים שהכנסתם השנתית מיגיעה אישית אינה עולה על 60,000 שקל ולבן הזוג יש הכנסת עבודה או קצבה מהן נוכה מלוא המס וכן הוא אינו חייב בהגשת דוח בגין הכנסה זו.

החייבים בהגשת דוח מקוון ועומדים בקריטריונים להגשת הדוח המקוצר כפי שמפורטים בטופס, יוכלו למלא את הדוח באופן מקוון - שידור דו"ח שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן.

איך סוגרים עסק

כדי להודיע על הפסקת פעילות העסק עליך למלא את טופס 2550 – דרישת פרטים בדבר סגירת עסק/משלח יד ולהגישו לפקיד השומה אצלו מתנהל תיקך.  עם קבלת ההודעה, יודיע לך פקיד השומה על כל ההליכים שעליך לבצע על מנת לאפשר את סגירת תיקך במס הכנסה.

ואם אני לא רוצה לעשות הכל לבד

​בהתנהלותך מול פקיד השומה הנך רשאי/ת (אך לא חייב/ת) להיות מיוצג/ת על ידי רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין. לתשומת לבך, עם פתיחת העסק עליך לדווח על כך גם למוסד לביטוח הלאומי.

מעוניינים בבדיקת החזר מס? אם השכר שלכם מעל 7 אלף שקל בחודש – השאירו פרטים ורואה חשבון שמומחה בהחזרי מס, יחזור אליכם  (אין לכם מה להפסיד!) 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות