תוכן ממומן    

איך תשמרו על הזכויות שלכן בקרן הפנסיה או בביטוח המנהלים

צילום: Pixabay באתר PEXELS

איך תשמרו על הזכויות שלכם בקרן הפנסיה או בביטוח המנהלים שלכם ? בעת הפסקות עקב מעברים בין מקומות עבודה חשוב לשמור על הוותק הביטוחי שלכם. אי שמירה על הזכויות שלם עלולה לגרום לכך שלא תהיו זכאים לפיצוי במקרה של אובדן כושר עבודה או פטירה. במאמר זה נסביר איך לשמור על הכיסוי הביטוחי באמצעות ארכת ביטוח או ביטוח ריסק.

ארכת ביטוח בקרן הפנסיה או בביטוח מנהלים

עורך דין יואב רונקין המתמחה בתביעות ביטוח ונזיקין מסביר שארכת ביטוח נועדה לשמור על הוותק במקרה של היעדר הפרשות לקרן או לביטוח. במצב רגיל כאשר המבוטח עובד הוא ומעסיקו מפרישים מידי חודש תשלומים עבור גמל ועבור כיסויים ביטוחיים. אם חס וחלילה העובד מאבד את כושר עבודתו קרן הפנסיה או חברת הביטוח ישלמו לו קצבה חודשית.

אך אם המבוטח הפסיק לעבוד וכתוצאה מכך להפריש את התשלומים החודשיים הוא עלול להיקלע לבעיה. ראשית, אם לאחר מכן הוא יאבד את כושר עבודתו הוא לא יהיה זכאי לקצבה החודשית שכן הוא ייחשב כעמית לא פעיל או מבוטח ללא זכויות ביטוחיות.

ניקח מקרה נוסף לדוגמא שרלוונטי לקרן פנסיה. אם העובד חזר לעבוד וחידש את ההפרשות לגוף המבטח לאחר שחלפו יותר מ 5 חודשים הוא ייחשב כעמית חדש. במקרה של אובדן כושר עבודה שנגרם ממצב רפואי שממנו סבל לפני ההצטרפות, קרן הפנסיה תדחה את תביעתו. הסיבה לכך הינה שבקרן הפנסיה ישנה תקופת אכשרה של 60 חודשים. כלומר, אם העמית חבר בקרן למעלה מ 60 חודשים הקרן תכיר בתביעתו גם אם אובדן כושר העבודה נגרם ממחלה שממנה סבל לפני שהצטרף. לעומת זאת אם הוא היה חבר בקרן פחות מ 60 חודשים לפני שאיבד את כושר עבודתו תביעתו תידחה. מהסיבה הזאת חשוב לשמור על הוותק הביטוחי.

כמובן שאם הפסקת העבודה שלכם נגרמה עקב מחלה או תאונה שגרמה לאובדן כושר עבודה עליכם פשוט להגיש תביעת פנסיית נכות לקרן או תביעה לאובדן כושר עבודה לביטוח המנהלים. במקרה כזה קרן הפנסיה תשלם גם את התגמולים החודשיים. במקרה של ביטוח אובדן כושר עבודה בחברת ביטוח, תשוחררו מתשלום ההפרשות החודשיות אם רכשתם כיסוי כזה. את התביעה ניתן להגיש 3 שנים לאחר שחליתם.

אז מה ניתן לעשות?

על -פי החוק עמית או מבוטח אשר הפסיק להפקיד את התשלומים החודשיים זכויותיו הביטוחיים יישמרו לתקופה נוספת של 5 חודשים (העובד רשאי לוותר על כך). הפרמיה לצורך תשלום הכיסויים הביטוחיים תיגבה מתוך החסכון שצברתם.

אך מה לעשות אם גם לאחר תקופה זאת אתם לא חוזרים לעבוד ? במקרה כזה ניתן לבקש לעשות ריסק זמני. במצב זה אתם תשלמו את הפרמיה החודשית עבור שמירה על הכיסוי הביטוחי ללא הפרשות לגמל. בקרן הפנסיה ניתן לבקש להיות בריסק זמני במשך עוד 24 חודשים.

ומה לגבי שמירה על זכויות במקרה של פטירה?

כל מה שכתבנו לעיל נכון גם לשמירה על זכויות היורשים שלכם במקרה של פטירה. אם תהיו בארכת ביטוח או בהסדר ריסק התלויים בכם יהיו זכאים לפנסיית שארים (בקרן הפנסיה). שמדובר בביטוח חיים המוטבים או היורשים יהיו זכאים לתגמולי הביטוח.

 סיכום

במקרה של הפסקות עבודה העולות על 5 חודשים חשוב לשמור על הזכויות הביטוחיות שלכם. במיוחד היום, ובמיוחד בישראל, עקב מחלות או מלחמות לעיתים אנשים מאבדים את מקום עבודתם לתקופות ארוכות. לכן בצעו ריסק זמני. במקרה של אובדן כושר עבודה התייעצו עם מומחים בטרם משיכת הכספים שצברתם. יתכן שאתם זכאים לקצבה חודשית תוך שמירה על הזכויות שלכם.